Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Báo cáo lần đầu CII - Sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Được đăng vào

Báo cáo lần đầu CII  - Sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Vị trí vững chắc trong hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng

Công ty CP Đầu tư Cơ sở Hạ tầng TP.Hồ Chí Minh (CII VN) là một trong những công ty phát triển cơ sở hạ tầng tư nhân hàng đầu của Việt Nam. Chúng tôi ấn tượng bởi sự đa dang hóa hoạt động kinh doanh và chuyển đổi mô hình kinh doanh thành một nhà thầu và nhà khai thác tài sản từ một đơn vị trực thuộc chính quyền TP.Hồ Chí Minh để thu hút nhà đầu tư tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng địa phương. Chúng tôi cho rằng sự chuyển đổi đã bị đánh giá thấp trong thời gian qua, và bị lu mờ bởi những lo ngại về tình hình tài trợ của chính quyền địa phương.

Chúng tôi rất lạc quan về ngành xây dựng và kỹ thuật (E&C) của Việt Nam, nhờ vào nhu cầu cao danh cho phát triển cơ sở hạ tầng. Chúng tôi cho rằng những tham vọng về cơ sở hạ tầng của chính phủ có thể sẽ được cải thiện trong tương lai, nhờ vào: 1) việc thực hiện một hệ thống mới để đẩy nhanh quá trình mua lại đất và 2) tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng tư nhân, đặc biệt là thông qua việc thành lập khuôn khổ pháp lý cho việc hỗ trợ quy định để tăng cường các chương trình đầu tư của nhà nước - tư nhân (PPP).

Đa dạng hóa danh mục ngành nghề

Chúng tôi lạc quan về CII vì so với các công ty xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng khác, công ty có một danh mục đầu tư kinh doanh đa dạng hơn. Bên cạnh các hoạt động cốt lõi (xây dựng cơ sở hạ tầng), CII còn tham gia vào các hoạt động dịch vụ tiện ích (xử lý nước và cấp nước sinh hoạt) và thu phí cầu đường. Lý do là vì những hoạt động này đó ít chịu tác động của những yếu tố mùa vụ / chu kỳ kinh tế và ít bị rủi ro do cắt giảm chi phí cơ sở hạ tầng. CII đang sở hữu một lượng lớn công trình đang dưới dạng hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) và xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT) của cầu đường ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực. Theo điều khoản của một số hợp đồng BOT, CII cũng có thể tham gia vào việc thu phí đối với các dự án của mình, cho phép nó có thể bao phủ gần như toàn bộ chuỗi giá trị phát triển cơ sở hạ tầng.

Phát triển bất động sản cũng dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong cơ cấu kinh doanh của CII, vì quỹ đất tập trung ở một khu vực trọng yếu với cơ sở hạ tầng phát triển tốt. Đáng chú ý, CII đã mua lại Công ty Cổ phần Đầu tư NBB (NBB VN) và hợp tác với Hong Kong Land trong động thái thúc đẩy viêc phát triển mảng phát triển bất động sản. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra những hiệu ứng khả quan từ việc đồng bộ cơ sở hạ tầng trở thành nền tảng vững chắc trong phát triển căn hộ.

Báo cáo lần đầu với khuyến nghị Trading Buy và giá mục tiêu VND44,000

Chúng tôi thực hiện báo cáo lần đầu về CII, công ty phát triển cơ sở hạ tầng hàng đầu ở miền Nam Việt Nam, với mức giá mua vào và giá mục tiêu là 44,000 đồng, được sử dụng phương pháp định giá tổng hợp (SOTP). Giá mục tiêu kỳ vọng đem lại suất sinh lời 12.8% so với mức giá thị trường hiện tại là 39,000 đồng. Hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định của CII sẽ hỗ trợ tăng trưởng thu nhập liên tục, và sự gia tăng giá trị tài sản dự kiến của nó sẽ tạo ra.

2

Đọc thêm : Cổ phiếu BMP 

Mira asset 

hotline