Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Dự báo thị trường 6 tháng cuối năm 2016 và kịch bản thị trường trong chu kỳ kinh tế 2016-2019

Được đăng vào

Dự báo thị trường 6 tháng cuối năm 2016 và kịch bản thị trường trong chu kỳ kinh tế 2016-2019

Điểm nhấn quan trọng:

 Thị trường đang nằm trong sóng điều chỉnh ngắn hạn sau khi hoàn thành 5 mẫu hình sóng Elliot với đầy đủ các bước sóng hoàn chỉnh của một sóng tăng là: (1), (2), (3), (4), (5), với đỉnh sóng 5 là mốc 681.8 điểm. và xu hướng hiện tại thị trường đang tạo ra vùng phân phối đỉnh và điểu chỉnh giảm theo mẫu hình sóng giảm chia 3 nhịp: Sóng giảm (A), Sóng phục hồi (B) và sóng giảm (C) theo Elliot Wave cơ bản.

 Đối với góc nhìn trung hạn, chúng tôi nhận thấy rằng thị trường sẽ điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh và chạm sát đường kênh tăng kể từ 2012. Mức điều chỉnh thấp nhất theo Elliot wave và đường kênh dao động quanh vùng 570+/-. Nhịp điều chỉnh mạnh này có thể kéo dài 2-3 tháng và có thể bắt đầu hồi phục trở lại vào thời điểm Q4/2016. Thị trường sẽ kết thúc Sóng điều chỉnh (IV) lớn theo sóng Elliot và bước vào nhịp sóng tăng thứ (V) kéo dài khoảng 2-3 năm.

 Nhìn rộng hơn, VN-INDEX đang nằm trong trend tăng lớn theo năm kể từ sau khủng hoảng 2008-2009 và đáy chu kỳ kinh tế 2011-2013. Mỗi một chu kỳ tăng trưởng của VN-INDEX đều gắn liền với các chu kỳ kinh tế tương quan khá chặt chẽ với GDP.

 Đối với giai đoạn VN-INDEX kể từ sau suy thoái kinh tế 2012, VN-INDEX đã nằm trên MA50 tương ứng mức 536 điểm trong 4 năm liên tiếp và dao động xoay quanh và hiện tại là nằm trên MA20 tương ứng mốc 583 điểm. Do đó, hay vùng điểm này chúng tôi cho rằng là vùng hỗ trợ rất mạnh với VN-INDEX trong cả trung và dài hạn.

 Nhìn từ chu kỳ kinh tế, với mức tăng trưởng kinh tế dự báo năm nay theo IMF là 6,3%, và chỉ số chạm vùng kháng cự trên của Auto Regression và đang điều chỉnh trở lại, chúng tôi nhận thấy rằng khả năng điều chỉnh diễn ra thấp nhất có thể xoay quanh MA20 tức quanh mốc 580 điểm và nếu trong trường hợp có các cú shock bất ngờ thị trường mới có thể chạm tới 53x điểm.

 Với kinh tế dự báo tăng trưởng ở mức 6,3% nhưng khả năng sẽ tích cực hơn trong chu kỳ kinh tế từ 2016-2020, do đó chúng tôi dự báo đỉnh tăng trưởng sẽ vào 2019. Do đó, khả năng VN-INDEX có thể sẽ điều chỉnh ngắn hạn, nhưng duy trì mức tăng điểm trong trung và dài hạn lên mức 850-870 điểm vào giai đoạn 2019.

Trong dự báo thị trường cho năm 2016 trong MBS Talk 9, Chiến lược thị trường cũng đã đưa ra dư báo khả năng thị trường sẽ đạt mốc 670 điểm +/- dự kiến vào giữa và cuối năm nay theo mẫu hình sóng Elliot. Tuy nhiên, chỉ sau 7 tháng hồi phục và tăng trưởng thị trường đã đạt mốc điểm cao nhất 681.8 điểm vào 14/7/2016.

1

Hiện tại, thị trường đang trong quá trình điều chỉnh giảm sau khi tạo lập “vùng đỉnh ngắn hạn” cao nhất trong 8 năm gần đây do đó chúng tôi xin cập nhật và dự báo kịch bản thị trường cho 6 tháng cuối năm 2016.

Thứ nhất, đối với sóng tăng trong 7 tháng qua thị trường đã trải qua mẫu hình sóng Elliot với đầy đủ các bước sóng hoàn chỉnh của một sóng tăng là: (1), (2), (3), (4), (5), với đỉnh sóng 5 là mốc 681.8 điểm. và xu hướng hiện tại thị trường đang tạo ra vùng phân phối đỉnh và điểu chỉnh giảm theo mẫu hình sóng giảm chia 3 nhịp: Sóng giảm (A), Sóng phục hồi (B) và sóng giảm (C) theo Elliot Wave cơ bản.

Trong đó chân sóng (A) có thể xoay quanh các mốc kháng cự mạnh 620-630 điểm tương đương vùng đỉnh sóng (3

Sóng hồi (B) có thể tạo nhịp hồi phục nhưng tối đa có thể chỉ đến vùng 650+/-

Chân sóng (C) có thể sẽ giảm về ngưỡng 570+/- điểm tương ứng với ngưỡng hỗ trợ Fibonacci 61.8%

Về khối lượng giao dịch, tuần giao dịch từ 11/7-15/7 đã tạo ra vùng phân phối với KLGD đạt 789 triệu đơn vị, cao nhất trong 1 năm trở lại đây kể từ vùng đỉnh thị trường tháng 7/2015 và KLGD trong hai tuần gần đây đang trong trạng thái giảm dần. Điều này đang củng cố rất rõ nét cho diễn biến của “vùng phân phối” sau khi đạt cả đỉnh về điểm số lần KLGD.

2

Trạng thái của VN-INDEX hiện tại đang trong quá trình điều chỉnh giảm khá rõ khi đường giá giảm xuống dưới MA20 và đang tiệm cận các mốc hỗ trợ thấp hơn như Fibonacci 23.6% tương ứng vùng 640 +/-. Các chỉ báo kỹ thuật có độ tin cậy cao như MACD và RSI vẫn tiếp tục đi xuống cho thấy quá trình giảm vẫn đang tiếp diễn. [ Một kịch bản tích cực hơn có thể diễn ra khi kỳ vọng thị trường đảo chiều hồi phục tại các mốc hỗ trợ quan trọng tại các mốc 640, 630 và 620 điểm rồi tăng ngược trở lại đỉnh cũ. Tuy nhiên để kịch bản này có thể xảy ra thì vùng khối lượng tạo ra phải đủ lớn để hấp thụ toàn bộ lượng cung tích lũy trên 650 điểm trong suốt thời gian qua. Nếu không chỉ là nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn trong quá trình đi xuống mà thôi]

3

Đối với góc nhìn trung hạn, chúng tôi nhận thấy rằng thị trường sẽ điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh và chạm sát đường kênh tăng kể từ 2012. Mức điều chỉnh thấp nhất theo Elliot wave và đường kênh dao động quanh vùng 570+/-. Nhịp điều chỉnh mạnh này có thể kéo dài 2-3 tháng và có thể bắt đầu hồi phục trở lại vào thời điểm Q4/2016. Thị trường sẽ kết thúc Sóng điều chỉnh (IV) lớn theo sóng elliot và bước vào nhịp sóng tăng thứ (V) kéo dài khoảng 2-3 năm.

4

So sánh tính chu kỳ của thị trường và kinh tế, chúng tôi dùng đồ thị tháng của VN-INDEX kể từ 2005 và nhận thấy một số điểm quan trọng như sau:

- VN-INDEX đang nằm trong trend tăng lớn theo năm kể từ sau khủng hoảng 2008-2009 và đáy chu kỳ kinh tế 2011-2013

- Mỗi một chu kỳ tăng trưởng của VN-INDEX đều gắn liền với các chu kỳ kinh tế tương quan khá chặt chẽ với GDP. - Đối với giai đoạn VN-INDEX kể từ sau suy thoái kinh tế 2012, VN-INDEX đã nằm trên MA50 tương ứng mức 536 điểm trong 4 năm liên tiếp và dao động xoay quanh và hiện tại là nằm trên MA20 tương ứng mốc 583 điểm. Do đó, hay vùng điểm này chúng tôi cho rằng là vùng hỗ trợ rất mạnh với VN-INDEX trong cả trung và dài hạn. -

Nhìn từ chu kỳ kinh tế, với mức tăng trưởng kinh tế dự báo năm nay theo IMF là 6,3%, và chỉ số chạm vùng kháng cự trên của Auto Regression và đang điều chỉnh trở lại, chúng tôi nhận thấy rằng khả năng điều chỉnh diễn ra thấp nhất có thể xoay quanh MA20 tức quanh mốc 580 điểm và nếu trong trường hợp có các cú shock bất ngờ thị trường mới có thể chạm tới 53x điểm.

CÁC KẾT LUẬN:

 Với kinh tế dự báo tăng trưởng ở mức 6,3% nhưng khả năng sẽ tích cực hơn trong chu kỳ kinh tế từ 2016-2020, do đó chúng tôi dự báo đỉnh tăng trưởng sẽ vào 2019. Do đó, khả năng VN-INDEX có thể sẽ điều chỉnh ngắn hạn, nhưng duy trì mức tăng điểm trong trung và dài hạn lên mức 850- 870 điểm vào giai đoạn 2019.

 Do đó, chúng tôi nhận thấy rằng, giai đoạn điều chỉnh sắp tới của thị trường sẽ mở ra cơ hội cho một chu kỳ tăng giá mới tính theo đơn vị năm. Tuy nhiên ngắn hạn chúng ta cần thận trọng và bảo toàn tài khoản, chờ điểm mua hợp lý cho một góc nhìn dài hơi hơn.

 Với thị trường chứng khoán VN tôi vẫn nhận thấy những cơ hội trong bối cảnh toàn cầu biến động khó lường, mặc dù vậy Mặc dù vậy, dòng tiền sẽ có sự phân hóa rõ nét, trong đó các cơ hội đầu tư thực sự tốt là các doanh nghiệp có vị thế trong ngành, có kết quả kinh doanh cải thiện tích cực sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền, đặc biệt là các doanh nghiệp tốt trong các ngành Bất động sản khu công nghiệp, cảng biển, Dệt may, xây dựng và vật liệu xây dựng, dược phẩm, thực phẩm, thủy sản, hàng tiêu dùng...

 Với khả năng gia nhập TPP trong thời gian tới, Việt Nam sẽ được tiếp cận một thị trường rộng lớn hơn, hỗ trợ cho tăng trưởng xuất nhập khẩu cũng như thu hút vốn FDI qua đó hỗ trợ nền kinh tế cũng như TTCK phát triển tích cực. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các sản phẩm, chính sách của TTCK cũng sẽ là yếu tố nền tảng giúp Việt Nam có thể sớm được xem xét nâng hạng thị trường lên nhóm Emerging Market giúp TTCK Việt Nam có thể thu hút thêm dòng vốn nước ngoài, gia tăng quy mô giao dịch của NDTNN cũng như quy mô thị trường. Qua đó, TTCK sẽ thực sự trở thành một kênh dẫn vốn lớn và hiệu quả của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng.

mbs 

hotline