Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Sản lượng điện tháng 11 của POW

Được đăng vào

Sản lượng điện tháng 11 của POW

Tháng 11/2019, các nhà máy điện của PVPower (POW:HOSE) đã sản xuất được 2,014.06 triệu kWh điện, lũy kế đến hết tháng 11/2019, sản lượng điện đạt 20,642.06 triệu kWh, bằng 95.6% kế hoạch cả năm 2019.

— Tháng 11/2019, các nhà máy điện của PVPower đã sản xuất được 2,014.06 triệu kWh điện bằng 102.7% so với kế hoạch tháng 11/2019. Lũy kế đến hết tháng 11/2019, sản lượng điện đạt 20,642.06 triệu kWh, bằng 105.2% so với kế hoạch 11 tháng 2019 và đạt 95.6% kế hoạch cả năm 2019. Doanh thu lũy kế đến tháng 11 của PVPower đạt 31,405 tỉ đồng, bằng 105.2% so với kế hoạch 11 tháng 2019 và bằng 95.8% kế hoạch cả năm 2019.

— Trong tháng 11/2019, tình hình thủy văn tiếp tục diễn biến không khả quan, gây khó khăn cho việc huy động và điều tiết các nguồn điện. Ngoại trừ một số hồ thủy điện ở miền Nam và Tây Nguyên có lưu lượng nước tương đương trung bình nhiều năm, nhiều hồ thủy điện lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ đến nay lượng nước về vẫn thấp hơn nhiều so với năm 2018 cũng như trung bình nhiều năm. Trong bối cảnh đó, các nhà máy nhiệt điện tiếp tục được huy động với hiệu suất cao hơn để bù đắp lượng điện thiếu hụt, trong đó, có các nhà máy nhiệt điện của PVPower. Cụ thể như: Nhiệt điện Cà Mau 1&2 sản lượng đạt 597 triệu kWh bằng 102% so với kế hoạch, Nhiệt điện Vũng Áng sản lượng đạt 675 triệu kWh bằng 130.9% so với kế hoạch. Tuy nhiên, do nguồn khí bị suy giảm, các nhà máy Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 chỉ hoàn thành được lần lượt 91.1% và 87% so với kế hoạch.

— Về tiến độ đầu tư dự án nhà máy Nhơn Trạch 3&4, đơn vị tư vấn PECC2 đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến trình PVPower trong tháng 12/2019. Cùng với đó, PVPower cũng đang tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho các dự án, đồng thời tổ chức làm việc với EVN EPTC và PVGas để đàm bán Hợp đồng mua bán điện và mua bán khí cho dự án này.

— Theo dự báo của chúng tôi, sản lượng điện sản xuất trong năm 2019 của PVPower sẽ đạt trên 22.6 tỉ kWh, đạt 104.6% so với kế hoạch và 107.6% so với năm 2018; doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ cả năm đạt lần lượt trên 34,200 tỉ đồng và 3,000 tỉ, bằng 104.4% và 131.9% so với kế hoạch và tăng trưởng 4.7% và 56% so với năm 2018. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ quý 4/2019 sẽ đóng góp khoảng 750 tỉ, gấp 2.65 lần kết quả quý 4/2018. Nguyên nhân cho kết quả này sẽ là 1) sản lượng phát điện tăng mạnh 20% so với quý 4/2018, 2) chi phí khấu hao giảm 165 tỉ , 3) chi phí lãi vay sẽ giảm 60 tỉ

5

Môi giới chứng khoán

KB 

hotline