Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

MBB – Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 3/2019 (ngân hàng mẹ)

Được đăng vào 15-10-2019

Ngân hàng mẹ MBB đạt mức tăng trưởng tích cực 41,2% trong thu nhập hoạt động và 39,2% trong LNTT vào Q32019 (nhờ đó nâng tăng trưởng lợi nhuận từ mức 22,5% trong 6 tháng đầu năm lên 28,5% trong 9 tháng). Nếu không tính thu nhập được chuyển về từ các công ty con, tăng trưởng lợi nhuận thực tế đạt 29,6% cho Quý 3 và 23,0% cho 9 tháng đầu năm. Mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ động lực từ thu nhập mua bán chứng khoán và thu hồi nợ đã xử lý thay vì tăng trưởng lãi ròng. Trong khi đó, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng tiếp tục tăng nhanh. Với kết quả này của ngân hàng mẹ, chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất vẫn sẽ đến nhiều hơn từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính tiêu dùng, mặc dù áp lực về chi phí hoạt động và chi phí dự phòng tại các công ty con dự kiến cũng sẽ lớn hơn so với ngân hàng mẹ.

Vào tháng 9, MBB đã tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%, cũng như công bố việc sẽ phát hành 43,2 triệu cổ phiếu ESOP (2% vốn điều lệ) vào tháng 9 và tháng 10. Ngân hàng vẫn đang tiến hành kế hoạch phát hành 141 triệu cổ phiếu (5,63% vốn điều lệ sau phát hành) và 47 triệu cổ phiếu quỹ (1,87% vốn điều lệ sau phát hành), dự kiến hoàn thành vào cuối Q4/2019.

1

NIM của ngân hàng mẹ bị ảnh hưởng do chi phí vốn tăng

Tăng trưởng tín dụng tính đến tháng 9 năm 2019 đạt 244.725 tỷ đồng (+13,7% YTD), chỉ tăng nhẹ so với mức 13,3% YTD đạt được vào quý 2/2019. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 230.143 tỷ đồng (+11,2% YTD) còn trái phiếu doanh nghiệp đạt 14,582 tỷ đồng (+75,4% YTD). Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp không thay đổi nhiều so với cuối quý 2, tuy nhiên dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh sau khi các khoản trái phiếu mà ngân hàng mua trong vài tháng gần đây được ghi nhận đầy đủ.

Tiền gửi khách hàng chỉ tăng 6,2% YTD (so với 8,0% YTD trong 2Q2019). Nhằm bù đắp cho khoản tiền gửi giảm 3,6% QoQ, ngân hàng đã đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá với tổng số dư đạt 23.356 tỷ đồng (+27,3% QoQ, +127,0% YTD). Nhìn chung, tổng huy động (bao gồm cả tiền gửi và phát hành trái phiếu) hầu như không thay đổi so với thời điểm cuối Q2 (+10,9% YTD).

Tỷ lệ cho vay bán lẻ được nâng lên 38,6% (+2,1 ppts YTD), trong khi tỷ lệ cho vay của các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm xuống 45,1% (-1,2 ppts YTD). Lợi suất tài sản (trượt 12 tháng) tuy được nâng lên mức 7,9% (+22,6 bps so với Q32018) nhưng không đủ bù đắp cho mức tăng 34,8 bps của chi phí vốn do CASA giảm và huy động từ giấy tờ có giá tăng mạnh. Kết quả là, NIM (trượt 12 tháng) giảm nhẹ xuống còn 4,2% (-6,6 bps). Do đó, tăng trưởng thu nhập lãi thuần chỉ đạt 14,6% YoY.

Tăng trưởng thu nhập hoạt động được thúc đẩy bởi thu nhập khác

Tăng trưởng thu nhập dịch vụ của ngân hàng mẹ chậm lại và đạt 37,6% YoY trong Q3 và 59,9% YoY trong 9T2019 (so với mức tăng 80% YoY của nửa đầu năm). Mức tăng trưởng này được đóng góp nhờ thu nhập từ dịch vụ thanh toán tăng 46% YoY và các khoản phí khác tăng 72% YoY. Mặc dù thu nhập dịch vụ chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn 8.2% trong thu nhập hoạt động, tốc độ tăng trưởng hiện tại vẫn là khá tích cực nhất là khi thu nhập từ bảo hiểm không được ghi nhận cho ngân hàng mẹ.

Trong Q3, ngân hàng mẹ đã ghi nhận 160,7 tỷ đồng thu nhập từ giao dịch chứng khoán và 233,7 tỷ đồng thu nhập chuyển về từ công ty con. Ngân hàng cũng ghi nhận một khoản 812 tỷ đồng từ việc thu hồi nợ trong Q3 (so với tổng số 604 tỷ trong cả 6 tháng đầu năm). Các nguồn này giúp tăng thu nhập từ các hoạt động khác (ngoài cho vay và phí dịch vụ) trong 9T2019 lên 2,8 ngàn tỷ đồng (+80,5% YoY), chiếm 19,0% tổng thu nhập hoạt động. Nhìn chung, thu nhập hoạt động 9T2019 tăng 26,3% YoY.

2

Gánh nặng về chi phí hoạt động và chi phí dự phòng khó có chiều hướng giảm

Trong 9T2019, chi phí hoạt động tăng trưởng 26,1% YoY, và CIR được giữ ở mức 34,7%, khá gần với tỷ lệ 34,5% trong 9T2018. Ngoài việc giảm được mục chi phí hoạt động khác (lên tới 433 tỷ đồng vào 9 tháng năm ngoái) thì hầu hết các khoản chi phí hoạt động còn lại đều tăng lên đáng kể. Trong đó, chi phí nhân sự tăng 40% YoY mặc dù số lượng nhân viên chỉ tăng 10% so với Q32018. Do đó, chúng tôi cho rằng ngân hàng mẹ sẽ khó duy trì mức CIR hiện tại nhất là khi thu nhập lãi ròng và thu nhập dịch vụ đều đang tăng trưởng chậm lại.

Ngoài ra, chi phí dự phòng cũng tăng khá mạnh. Ngân hàng mẹ đã trích lập 830,1 tỷ chi phí dự phòng trong Q3 (+46,0% YoY), khiến chi phí dự phòng trong 9T2019 tăng 19,0% YoY (so với mức tăng 9,3% trong nửa đầu năm). Tuy nhiên, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu giảm từ 122,7% xuống 115,5% còn tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng mẹ tăng từ 1,2% vào cuối năm 2018 lên 1,4% vào Q3 2019 (theo đó chúng tôi ước tính tỷ lệ nợ xấu hợp nhất có thể lên tới 1,5%). Nợ đã xóa trong 9T2019 đạt 2.041 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, khiến tỷ lệ xóa nợ (trượt 12 tháng) tăng lên 1,4% so với mức 1,0% trong năm 2018. Chúng tôi cho rằng khẩu vị rủi ro cao hơn từ việc tăng cho vay phân khúc có lợi suất cao đã góp phần làm tăng gánh nặng dự phòng của ngân hàng mẹ.

Nhìn chung, thu nhập trước thuế tăng 28,5%, nâng hệ số ROA lên 1,9% và ROE lên 20,8%

3

( vds ) 

hotline