Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

GMD – Lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ các công ty liên kế

Được đăng vào 13-09-2019

GMD – Lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ các công ty liên kế

GMD đã công bố BCTC soát xét cho nửa đầu năm 2019 với tăng trưởng doanh thu đi ngang và lợi nhuận ròng giảm 81% YoY do năm ngoái ghi nhận doanh thu tài chính từ thoái vốn tại mảng logistics. Loại bỏ các yếu tố không thường xuyên, LNTT cốt lõi tăng 29% YoY chủ yếu thúc đẩy bởi LN của các công ty liên kết (+124% YoY) và LN từ HĐKD cốt lõi (+20% YoY). Theo đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) 6T2019 tăng trưởng 20% YoY được hỗ trợ bởi (1) tăng trưởng khả quan về sản lượng hàng hóa thông qua tại khối cảng miền Nam và miền Trung và (2) tiết giảm chi phí bán hàng. Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) tăng mạnh 393 điểm phần trăm so với cùng kỳ và đạt 23.7%.

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị TÍCH LŨY cho cổ phiếu GMD với mức giá mục tiêu 1 năm là 30.000 đồng, tổng mức sinh lời đã bao gồm cổ tức là 17%.  Mức giá mục tiêu trên tương ứng với mức PE FY19-FY20F là 16.3x và 15.6x; mức EV/EBITDA FY19-FY20F là 10.2x và 8.7x.

10

11

13

( vds)

hotline