Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VPB – Cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm 2019

Được đăng vào 30-08-2019

VPB – Cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm 2019

VPB duy trì được tăng trưởng lợi nhuận thường xuyên tích cực trong nửa đầu năm 2019 với tăng trưởng 23,4% so với cùng kỳ. Tiếp tục chiến lược tăng trưởng chất lượng và có chọn lọc theo định hướng đề ra hồi đầu năm, ngân hàng mẹ tiến hành tái cơ cấu lại phân khúc cho vay tiểu thương (CommCredit) nhằm ổn định nợ xấu của phân khúc này, mặc dù ngân hàng vẫn xác định đây sẽ là phân khúc trọng tâm về lâu dài. Do vậy, tăng trưởng của ngân hàng mẹ chậm lại và FE Credit trở lại vai trò động lực tăng trưởng trong nửa đầu năm nay. Việc FE Credit duy trì được mở rộng cho vay tích cực đồng thời cải thiện được chất lượng tài sản có thể xem là dấu hiệu phục hồi của mảng này và dự kiến sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng tổng thể trong giai đoạn tới. Dù vậy, chúng tôi cho rằng mảng tài chính tiêu dùng vẫn cần lưu ý về rủi ro chính sách và triển vọng sắp tới sẽ còn phụ thuộc vào quy định chính thức của NHNN về việc kiểm soát cho vay tiền mặt.

4

Tăng trưởng tín dụng hợp nhất đạt 11,1% so với đầu năm (ở ngân hàng mẹ là 9,7%). Nhờ được phê duyệt tuân thủ theo Thông tư 41 nên ngân hàng mẹ đã được nới hạn mức tăng trưởng tín dụng năm nay từ 12% lên 16%.

Tăng trưởng cho vay khách hàng hợp nhất đạt 10,3%. So với cuối năm 2018, cơ cấu cho vay dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn và cho vay có tài sản bảo dảm. Cụ thể, cho vay ngắn hạn chiếm 35% tổng cho vay so với 33%, còn cho vay có bảo đảm tăng lên 66,1% từ 64,8% tại cuối năm 2018. Dù vậy, lợi tức tài sản vẫn tăng nhẹ lên 15,3% so với 15,2% của nửa đầu 2018.

Huy động (tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) tăng trưởng 14,4% so với đầu năm, trong đó tỷ lệ huy động trung và dài hạn tăng lên đáng kể (từ 33% cuối năm 2018 lên 44%). Cũng trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. Do đó, chi phí huy động tăng nhẹ lên 6,3%. Tổng thể, NIM hợp nhất được giữ không đổi ở mức 9,4%.

Với tỷ trọng cho vay ngắn hạn và huy động trung dài hạn cao hơn, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm mạnh xuống còn 27,5% từ mức 33,6% cuối năm 2018. Ngoài ra, LDR theo thông tư 36 duy trì ở mức 75,3% so với mức 73,7% của cuối năm 2018. Điều này có nghĩa là VPB vẫn còn dư địa để cải thiện NIM.

5

Do NIM giữ nguyên so với cùng kỳ nên tăng trưởng thu nhập lãi hợp nhất chỉ ở mức khiêm tốn 18,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhờ thu nhập dịch vụ hợp nhất tăng hơn gấp đôi nên thu nhập hoạt động hợp nhất tăng trưởng ở mức cao hơn so với thu nhập lãi, đạt 23,2% so với cùng kỳ.

Mảng tài chính tiêu dùng cải thiện giúp giảm bớt gánh nặng dự phòng

Khác với các công ty tài chính tiêu dùng lớn khác hiện đang gặp khó khăn trong việc mở rộng cho vay, FE Credit vẫn tăng trưởng cho vay được 9,4% so với cùng kỳ (nếu không tính phần cho vay các tổ chức năm 2018 thì tăng trưởng là 17% so với đầu năm và 26% so với cùng kỳ), theo số liệu do công ty cung cấp. FE Credit cũng được nới thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng từ 10% lên gần 14%.

Trong khi cho vay mở rộng tích cực, chúng tôi nhận thấy xu hướng hình thành nợ xấu của FE Credit đang có chiều hướng giảm trong nửa đầu năm. So với 6 tháng đầu 2018, tỷ lệ nợ xấu của FE Credit giảm từ 6,4% còn 5,4% và tỷ lệ xóa nợ giảm từ 7,6% còn 6,3%. Nhờ đó, chi phí dự phòng của công ty chỉ tăng 12,9% so với cùng kỳ, theo chúng tôi ước tính. Xu hướng này tích cực hơn so với chúng tôi kỳ vọng nhất là khi xem xét cơ cấu tập trung vào cho vay tiền mặt của FE Credit. Theo giải thích từ phía FE Credit, việc cho ra mắt ứng dụng cho vay tiêu dùng online, hợp tác với nhà mạng và công ty fin-tech, cũng như áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng mới đã giúp công ty mở rộng cho vay hiệu quả mà vẫn đảm bảo được chất lượng khoản vay.

Theo đó, có vẻ như chiến lược tăng trưởng chất lượng trong năm 2019 đã có hiệu quả. Cách đây một năm, khi VPB tăng NIM đáng kể (từ 8,8% lên 9,4%) cũng là lúc tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng mạnh và tỷ lệ dự phòng giảm mạnh. Tuy nhiên, trong một năm gần đây, VPB liên tục giảm tỷ lệ nợ xấu và cải thiện tỷ lệ dự phòng trong khi giữ NIM không đổi. Nhờ vậy, gánh nặng chi phí dự phòng hợp nhất nhẹ bớt với tỷ trọng so với thu nhập hoạt động giảm từ 40% còn 38%, bù đắp cho mức tăng trưởng tương ứng của chi phí hoạt động. Nhờ đó, tỷ trọng lợi nhuận trước thuế so với thu nhập hoạt động được giữ ở mức 26%, không đổi so với cùng kỳ.

Đối với nợ đã bán cho VAMC, ngân hàng cũng đã xử lý được khoảng 1,8 nghìn tỷ và đưa số dư mệnh giá trái phiếu VAMC về còn khoảng 1,5 nghìn tỷ. VPB giữ nguyên kế hoạch sẽ tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm nay và dự kiến trích lập chi phí dự phòng cả năm sẽ đạt 10-11 nghìn tỷ, trong đó chi phí của ngân hàng mẹ khoảng 4,3 nghìn tỷ.

6

7

Tỷ lệ an toàn vốn vẫn được đảm bảo với CAR theo Basel 2 gần như không đổi so với năm 2018 ở mức 11,2% (CAR theo thông tư 36 là 12,3%). Hệ số Vốn cấp 1 khá sát với CAR, ở mức 10,5%, cho thấy ngân hàng vẫn còn nhiều đư địa để đẩy mạnh Vốn cấp 2. Với bộ đệm vốn mạnh, ngân hàng khẳng định kế hoạch mua cổ phiếu quỹ sắp tới sẽ không ảnh hưởng đến khả năng quản lý an toàn vốn hiện tại. VPB chưa có thông báo cụ thể hơn về số lượng mua và giá mua cổ phiếu quỹ dự kiế

( vds)

hotline