Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Cập nhật KQKD 6 tháng 2019 của PVT

Được đăng vào 06-08-2019

PVT tiếp tục thể hiện sự tích cực trong hoạt đông kinh doanh của mình trong 6 tháng đầu năm với lợi nhuận tăng trưởng 16,5% cho dù không còn phát sinh lợi nhuận đột biến từ bán tàu. Với những yếu tố thuận lợi như (1) giá cước vận tải đang tăng (2) khối lượng công việc đảm bảo (3) quá trình đầu tư đội tàu mới đang tiếp diễn, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVT ở mức giá 21.300 đồng/cp, tương ứng với tỷ suất sinh lời 22% so với giá đóng cửa tại ngày 6/8/2019.

PVT công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm với doanh thu đạt 4.074 tỷ đồng (+5,1%YoY) và LNST cho cổ đông công ty mẹ đạt 371 tỷ đồng (+16,5%YoY). Tương ứng với đó, doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ trong Q2/2019 lần lượt đạt 2.211 tỷ đồng (+5,6%YoY) và 225 tỷ đồng (+17,2%YoY). Có thể thấy mức tăng trưởng của lợi nhuận vượt trội so với doanh thu và đây là 3 nguyên nhân chính (1) Biên lợi nhuận cải thiện từ 15,1% lên 16,3% (2) doanh thu hoạt động tài chính tăng nhiều hơn so với chi phí tài chính (3) kiểm soát tốt chi phí quản lý.

1

Doanh thu tăng trưởng nhờ đội tàu mới

Doanh thu tăng trưởng nhờ mảng vận tải tiếp tục tốt so với cùng kỳ. Từ nửa cuối năm 2018, PVT đã tích cực đầu tư nhiều tàu mới bao gồm 1 tàu chở dầu, 1 tàu chở sản phẩm, 1 tàu hàng rời, 4 tàu LPG và đây là động lực chính giúp doanh thu mảng vận tải tăng trưởng 11%. Trong đó, mảng dầu thô đóng góp chủ yếu khi nhà máy Nghi Sơn vận hành ổn định hơn trong Q2/2019.

Biên lợi nhuận cũng cải thiện

Đi cùng với doanh thu tăng trưởng, biên lợi nhuận gộp nói chung cũng cải thiện nhờ mảng vận tải và dịch vụ hàng hải. Ở mảng vận tải, chúng tôi nhận thấy giá cước vận tải thế giới tăng mạnh trong Q2/2019 và đây có thể là nguyên nhân giúp biên lợi nhuận tốt hơn. Nhiều khả năng, mảng tàu sản phẩm là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất khi các tàu chủ yếu chạy tuyến quốc tế với giá giao ngay trong khi các mảng còn lại chủ yếu theo hợp đồng thời hạn.

2

Ở mảng dịch vụ hàng hải, việc có thêm hợp đồng O&M cho CPP Sao Vàng cùng với hoạt động O&M cho FPSO Leweak Emas được triển khai tốt cũng giúp cho doanh thu và biên lợi nhuận gộp mảng này tốt hơn so với cùng kỳ.

LNST công ty mẹ tích cực cho dù không có đóng góp từ lợi nhuận bất thường

LNST dành cho cổ đông công ty mẹ trong Q2/2019 ghi nhận tăng trưởng 17,2% cho dù năm nay PVT không ghi nhận lợi nhuận bất thường từ việc bán tàu như cùng kỳ năm ngoái. Nếu loại trừ khoản đột biến từ bán tàu trong Q2/2018, LNST dành cho cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 52,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh doanh thu cốt lõi tăng trưởng và biên lợi nhuận tốt, các yếu tố như (1) kiểm soát tốt chi phí quản lý khi mức chi phí này gần như ổn định so với cùng kỳ (2) doanh thu tài chính tốt hơn nhờ 20 tỷ đồng cổ tức được chia, là nguyên nhân giải thích cho sự tích cực trong lợi nhuận.

Điều chỉnh tăng dự phóng cho 2019

Với diễn biến tích cực hơn kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi điều chỉnh dự phóng cho cả năm 2019 với doanh thu đạt 8.146 tỷ đồng và LNST công ty mẹ đạt 651 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm ngoái cho dù không có đóng góp từ việc bán tài sản. Theo đó, dự phóng mới về LNST công ty mẹ tăng 9.3% so với báo cáo gần nhất. Vì vậy, chúng tôi cũng điều chỉnh giá mục tiêu tăng từ 20.100 đồng lên 21.300 đồng.

( vds ) 

hotline