Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

ĐHCĐ BVH 2019 – Điều chỉnh giảm kế hoạch phát triển

Được đăng vào 10-07-2019

Cạnh tranh khốc liệt, môi trường lãi suất trái phiếu Chính phủ thấp cùng với tình trạng thiếu vốn sẽ gây trở ngại cho tăng trưởng của BVH trong tương lai gần, khiến Công ty phải điều chỉnh giảm kế hoạch phát triển đến năm 2020. Theo đó, doanh số phí bảo hiểm sẽ không thể tăng trưởng mạnh như trong giai đoạn 2016-2018. Tuy nhiên, Thông tư 01/2019 và những điều chỉnh trong cơ cấu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là những điểm tích cực hỗ trợ sự phục hồi  lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm.

1

BVH đặt mục tiêu tăng trưởng 20% YoY phí bảo hiểm nhân thọ và 10-12% phí bảo hiểm phi nhân thọ, thấp hơn mức tăng trưởng lần lượt 23% và 22% của hai mảng này trong năm 2018.

Đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn là hai sản phẩm chính. Công ty sẽ tung ra khoảng 2-3 sản phẩm bổ trợ mới mỗi năm. Tỷ trọng bảo hiểm liên kết chung sẽ tăng nhằm giảm tỷ trọng bảo hiểm hỗn hợp vì các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp có điều khoản chia lãi, dẫn đến phát sinh chi phí dự phòng toán học lớn trong năm 2018 khi lợi suất TPCP giảm mạnh.

Đối với bảo hiểm phi nhân thọ, cơ cấu các sản phẩm sẽ không thay đổi. Thay vào đó, việc phát triển các kênh phân phối mới (trực tuyến và kỹ thuật số) sẽ là trọng tâm nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, kiểm soát chi bồi thường và quản lý rủi ro.

2

Dự phòng toán học năm 2018 tăng 42% YoY do lợi suất TPCP thấp và Thông tư 50/2017/TT-BTC Trong năm 2019, lợi suất TPCP được dự báo sẽ ở mức thấp như năm 2018. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng Thông tư 01/2019/TT-BTC, cùng với chiến lược tăng trưởng thận trọng của phân khúc bảo hiểm nhân thọ và sự thay đổi cơ cấu sản phẩm có thể giúp giảm chi phí dự phòng toán học năm 2019.

Điều chỉnh giảm kế hoạch phát triển đến năm 2020

3

Giả định lãi suất kỹ thuật được sử dụng để xây dựng chiến lược cũ cao hơn đáng kể so với chiến lược thực tế năm 2018. Tuy nhiên, lãi suất TPCP giảm về mức thấp, thu nhập giữ lại thấp do cổ tức tiền mặt cao trong 3 năm qua và chi cho đầu tư vào hệ thống CNTT sẽ là các yếu tố hạn chế lợi nhuận của Công ty trong giai đoạn 2019-2020, dẫn đến việc điều chỉnh giảm kế hoạch phát triển.

Phát hành riêng lẻ 41,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,9% vốn điều lệ. Tỷ lệ sở hữu của Bộ Tài chính sẽ giảm từ 72% xuống còn 68%. Số tiền thu được sẽ được sử dụng nhằm tài trợ cho các công ty con (2.500 tỷ đồng), cơ sở hạ tầng CNTT nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và quản lý rủi ro tốt hơn (200 tỷ đồng) và phần còn lại bổ sung vốn lưu động. Công ty dự kiến thương vụ có thể thành công 100% và hoàn thành trong giai đoạn 2019-2020. Danh tính người mua chưa được tiết lộ. Giá phát hành được lựa chọn giữa mức giá trung bình 30 phiên giao dịch liền trước ngày phát hành hoặc ba lần giá trị sổ sách năm 2018 (66.195 đồng / cổ phiếu), tùy mức giá nào cao hơn. Nếu giá trung bình 30 phiên giao dịch được giữ ở mức hiện tại là 79.547 đồng / cổ phiếu, số tiền thu được sẽ vào khoảng 3.296 tỷ đồng.

SCIC đang nắm giữ 3,2% BVH và mong muốn thoái vốn toàn bộ trong năm nay. Do SCIC chỉ mới bắt đầu quá trình định giá BVH và thị trường chứng khoán khó có khả năng phục hồi trong thời gian còn lại của năm 2019, chúng tôi cho rằng quá trình thoái vốn của SCIC sẽ chưa thể hoàn thành trong năm nay.

Thành viên mới của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

ĐHCĐ đã bãi nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị, 2 trong số đó đến từ cổ đồng chiến lược Sumitomo. 2 thành viên khác từ Sumitomo đã trúng cử làm thành viên mới.

KQKD Q12019

Phí bảo hiểm gốc nhân thọ đạt 5,532 tỷ đồng (+20% YoY), trong khi toàn thị trường tăng 27% YoY. Phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ đạt 2.669 tỷ đồng (+11% YoY), tăng tương đương với mức tăng của thị trường. Doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 7.307 tỷ đồng (+16,2% YoY). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 564 tỷ đồng (+4% YoY). Thị phần của công ty vào cuối Q12019 là 24,6%, tăng mạnh so với cuối năm 2018 (21,3%) và giữ vững vị trí dẫn đầu.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm ghi nhận khoản lãi 120 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái bị lỗ. Sự cải thiện này là nhờ quy định mới về lãi suất kỹ thuật (Thông tư 01/2019) và các điều chỉnh trong cơ cấu sản phẩm, như đã đề cập ở trên. Trên thực tế, trong khi tổng phí gốc bảo hiểm nhân thọ tăng 20% YoY, chi phí dự phòng toán học (chiếm 97% dự phòng phí bảo hiểm gốc) giảm 20,4% YoY.

4

Lợi nhuận gộp từ đầu tư ghi nhận mức giảm 45% YoY, chủ yếu do thu nhập tài chính giảm đáng kể 37% YoY. Thu nhập từ đầu tư chứng khoán chiếm 48% thu nhập tài chính trong quý 1/2018, rơi mạnh 97% trong quý này. Nguyên nhân là do trong quý 1/2018, BVH đã ghi nhận một khoản lãi lớn từ việc nắm giữ TPCP khi lãi suất TPCP trong Q1/2018 giảm sâu so với Q1/2017 (xem Hình 1).

[1]Dự phòng toán học là chênh lệch giữa hiện giá của tổng phí bảo hiểm sẽ thu trong tương lai và hiện giá của tổng trách nhiệm bảo hiểm trong tương lai. Lãi suất chiết khấu là lãi suất kỹ thuật. Điều 18 Thông tư 50 (có hiệu lực từ 1/7/2017) quy định “Lãi suất kỹ thuật tối đa không vượt quá 70% lãi suất bình quân của trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 10 năm trở lên được phát hành trong 06 tháng gần nhất trước thời điểm trích lập dự phòng.” Trước đó, thông tư 194/2014/TT-BTC quy định lãi suất kỹ thuật tối đa không vượt quá 80% lãi suất bình quân của trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm được phát hành trong sáu (06) tháng gần nhất trước thời điểm trích lập dự phòng. Do lãi suất TPCP được sử dụng để tính lãi suất chiết khấu trong tính toán dự phòng toán học của các công ty bảo hiểm nhân thọ, sự suy giảm của lãi suất trúng thầu TPCP kỳ hạn 10 năm trở lên từ cuối năm 2017 đến nay kết hợp với việc giảm mức lãi suất kỹ thuật tối đa đã dẫn đến sự tăng vọt  trong chi phí trích lập dự phòng toán học của BVH trong năm 2018.

[2] Thông tư 01/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 50/2017 về các dữ liệu đầu vào dùng để tính mức trich lập dự phòng toán học của các doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, lãi suất kỹ thuật tối đa không vượt quá 80% (70% theo thông tư 50) lãi suất bình quân của trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 10 năm trở lên được phát hành trong 24 tháng (6 tháng theo thông tư 50) gần nhất trước thời điểm trích lập dự phòng và lãi suất kỹ thuật  không được vượt quá tỷ suất đầu tư bình quân của bốn quý liền kề trước đó của doanh nghiệp bảo hiểm và lãi suất tính phí của từng sản phẩm bảo hiểm.

( vds ) 

hotline