Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

ĐHCĐ NTC - Sớm thực hiện tăng vốn để triển khai KCN NTU 3

Được đăng vào 28-06-2019

ĐHCĐ NTC - Sớm thực hiện tăng vốn để triển khai KCN NTU 3

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UpCOM: NTC) đã tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2019 vày ngày 27/6 tại Bình Dương. Giá cổ phiếu NTC đã tăng 84% so với đầu năm mặc dù chưa có thông tin chắc chắn về việc triển khai KCN Nam Tân Uyên 3 (NTU3). Đây là dự án mang lại nguồn thu chính cho NTC trong những năm tiếp theo. Dự án có tổng diện tích 346 ha, trong đó 255 ha là đất thương phẩm. Dưới đây là một số ghi nhận chính của chúng tôi tại Đại hội:

  • Kế hoạch kinh doanh thận trọng khi thời gian triển khai KCN NTU3 chưa rõ ràng. ĐHCĐ đã phê duyệt kế hoạch tổng doanh thu là 303 tỷ đồng (giảm 4%) và lợi nhuận sau thuế 130 tỷ đồng (giảm 30%), nếu loại trừ 364 tỷ doanh thu chuyển nhượng dự án trong Q4 2018. Nguồn thu mới trong năm kỳ vọng đến từ cho thuê (1) 20 ha tại KCN NTU3 vào Q4, giá cho thuê ước tính đạt 74 - 78 USD/m2 và (2) 4.000 m2 nhà xưởng. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 30% một phần do chi phí vốn tương đối cao tại KCN NTU3 và công ty bắt đầu hạch toán tiền thuê đất Nhà nước tại KCN NTU1 từ năm 2019. Khoản tiền mặt/tiền gửi dồi dào (1.085 tỷ đồng tại cuối Q1 2019) dự kiến sẽ sụt giảm khi công ty tiến hành đền bù và nộp tiền sử dụng đất cho KCN NTU3. Doanh thu tài chính qua đó sẽ sụt giảm khi NTU3 được triển khai. Điều này có thể được thể hiện rõ ràng hơn từ năm 2020.
  • NTU3 trở nên kém hấp dẫn hơn kỳ vọng khi chi phí vốn tăng cao. Thời gian phê duyệt Chủ trương đầu tư kéo dài kéo theo chi phí vốn tăng cao so với ước tính 871 tỷ đồng ban đầu. Chúng tôi ước tính tổng mức đầu tư thực tế có thể tăng lên 2.292 tỷ đồng, bằng 2,63 lần so dự toán ban đầu. VDSC cho rằng chi phí bồi thường sẽ dao động từ 2,3 - 2,5 tỷ đồng/ha. Chi phí đền bù và tiền thuê đất ở mức cao là hai yếu tố chính làm tăng tổng mức đầu tư. Chúng tôi ước tính mức lãi gộp 47% cho dự án NTU3 với giả định giá thuê 77 USD/m2, thấp hơn mức trung bình 60 - 70% tại NTU1 và NTU2. Việc chậm triển khai kéo dài hơn sẽ càng thu hẹp mức lợi nhuận khi khả năng tăng giá cho thuê không thực sự lớn hay chắc chắn.
  • Kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt, mặc dù thời gian và số vốn tăng thêm chưa được xác định. ĐHCĐ đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư & phát triển, vốn khác và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty. Tuy nhiên, thời gian và lượng vốn phát hành chưa được xác định/nêu rõ tại Đại hội. Điều này một phần gây khó hiểu cho cổ đông. Chúng tôi tạm hiểu rằng số tiền phát hành có thể đạt 175 tỷ đồng (tương đương 17,5 triệu cổ phiếu được phát hành) nhằm đáp ứng điều kiện về vốn tối thiểu để triển khai KCN NTU3. Trước áp lực triển khai và đón đầu nhu cầu cho thuê cao tại khu vực hiện tại, VDSC nghĩ rằng việc tăng vốn sẽ sớm được thực hiện, kỳ vọng trong Q3 2019.
  • Duy trì cổ tức tiền mặt hấp dẫndự kiến tỷ lệ 50% cho năm 2019. ĐHCĐ cũng đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50% vốn điều lệ cho năm 2019. Mô hình kinh doanh giàu dòng tiền đã hỗ trợ việc chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao trong những năm qua, đặc biệt năm 2018 với tỷ lệ 200% và 2017 với 60%. Như vậy, NTC dự kiến chi trả 150% (000 đồng), bao gồm 100% cổ tức còn lại năm 2018 và 50% dự kiến năm 2019, trong 12 tháng tới. Chúng tôi cho rằng chính sách cổ tức hấp dẫn này sẽ tiếp tục được duy trì khi KCN NTU3 bắt đầu cho thuê và hỗ trợ về dòng tiền trong dài hạn.

Sử dụng phương pháp RNAV, VDSC ước tính giá trị hợp lý cổ phiếu NTC đạt 104.500 đồng, thấp hơn 28% so với giá đóng cửa ngày 28/6/2019. Chúng tôi cho rằng các vấn đề liên quan đến cơ cấu sở hữu sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn và duy trì quan điểm “theo dõi” cho đến khi kế hoạch triển khai KCN NTU3 được thông báo rõ ràng từ phía công ty.

 

hotline