Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Cập nhật nhanh IDC

Được đăng vào 28-05-2019

Cập nhật nhanh IDC

  • ăm 2018, IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt119 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) và lợi nhuận trước thuế đạt 475 tỷ đồng (tăng trưởng 8%). Kinh doanh điện và cho thuê khu công nghiệp (KCN) đóng góp lần lượt 41% và 22% vào tổng lợi nhuận gộp. Sản xuất điện năng chiếm phần lớn, bao gồm:

- Sản lượng tại Đăk Mi 3 đạt 207 triệu Kwh (103% kế hoạch năm), tương đương  242 tỷ đồng;

- Sản lượng tại Srok Phú Miêng là 270 triệu Kwh (121% kế hoạch ănm ), tương đương 293 tỷ đồng.

  • Cho thuê KCN trong năm ghi nhận 52,02 ha, với tổng giá trị hợp đồng 22,92 triệu USD (chi tiết tại Bảng 1). Diện tích cho thuê tương đương các năm trước, trung bình 45 - 55 ha/năm, ngoại trừ 180 ha cho thuê trong năm 2017. Giá cho thuê trung bình trong năm ước tính khoảng 45 USD/m2. KCN Phú Mỹ II và Phú Mỹ II mở rộng có giá cho thuê cao hơn, khoảng 60 – 65 USD/m2 .
  • ĐHCĐ thông qua kế hoạch thận trọng cho năm 2019. Theo đó, kế hoạch doanh thu thuần đặt ra là 5.431 tỷ đồng (tăng trưởng 6%) và LNTT giảm 5% xuống còn 525 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2019, IDC dự kiến chi đầu tư 2.324 tỷ đồng cho các dự án sắp tới. Trong đó, 60% nguồn lực sẽ được chi cho phát triển KCN, phần lớn sẽ được dùng cho khâu đền bù KCN Hựu Thạnh và Cầu Nghìn.
  • Kế hoạch cho thuê trong năm 2019 là 28 ha, giảm 46%, chủ yếu do tiến độ đền bù chậm tại KCN Cầu Nghìn và Hựu Thạnh. KCN Phú Mỹ II mở rộng (Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến sẽ đóng góp 35% tổng diện tích cho thuê. Chúng tôi cho rằng nguồn thu từ cho thuê KCN sẽ giảm mạnh, khoảng 50%, trong năm 2019.

Theo công ty, KCN Hựu Thạnh hiện đã đền bù 80%. Đóng góp diện tích cho thuê năm 2019 dự kiến chỉ ở mức 5 ha. Công ty đã ký hợp đồng thi công san lắp mặt bằng và hạ tầng trên diện tích 120 ha đầu tiên. Thời gian thi công dự kiến là 6 tháng. Do đó, chúng tôi cho rằng KCN Hựu Thạnh có thể bắt đầu cho thuê và góp phần củng cố một phần về dòng tiền từ cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Giá cho thuê ước tính tại Hựu Thạnh là 100 - 120 USD/m2. Bên cạnh đó, KCN Cầu Nghìn đã thực hiện đền bù khoảng 45 - 50 ha. Tiến độ của KCN này tương đối chậm, một phần do vị trí kém thuận lợi và nhu cầu thấp hơn so với các KCN khác của IDC.

  • ĐHCĐ đã phê duyệt chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5% cho năm 2018, được trả vào Q2/2019; trong khi đó, cổ tức tiền mặt dự kiến năm 2019 là 6%.
  • Thủ tục chuyển sàn sang HNX đã gần như hoàn tất. Theo IDC, công ty sẽ niêm yết trên sàn HNX vào tháng 8 hoặc tháng 9. Điều này kỳ vọng sẽ mang lại thanh khoản tốt cho cổ phiếu IDC cũng như thông tin minh bạch hơn cho nhà đầu tư.
  • Kế hoạch thoái 36% vốn của Bộ Xây dựng vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục mặc dù IDC đã hoàn tất các nghĩa vụ về thuế với Nhà nước. Chúng tôi nghĩ rằng quá trình thoái vốn có khả năng kéo dài hơn dự kiến do những khó khăn liên quan đến xác định giá trị đất.

Cổ phiếu IDC hiện đang giao dịch với mức P/E và P/B lần lượt là 5,3 lần (tính trên SLCPĐLH) và 1,4 lần. Chúng tôi cho rằng triển vọng ngắn hạn sẽ khó khăn khi công ty cần nguồn vốn đầu tư lớn cho đền bù và phát triển KCN Hựu Thạnh và Cầu Nghìn và tốc độ cho thuê hiện theo chúng tôi là tương đối chậm. Tổng mức đầu tư KCN Hựu Thạnh đã tăng từ 2.300 tỷ (năm 2013) lên 5.200 tỷ (năm 2018), chủ yếu đến từ giá đền bù tăng từ 1,4 đến 2,0 lần. Bên cạnh đó, nguồn thu ở các mảng kinh doanh khác chưa cho thấy dấu hiện tích cực và năm 2019 công ty không còn ghi nhận từ nguồn thu bất động sản như 2017 và 2018. Tuy nhiên, câu chuyện thoái vốn 36% từ  Bộ Xây dựng kỳ vọng mang lại triển vọng tích cực hơn từ đối tác chiến lược.

1

( vds ) 

hotline