Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

DÒNG TIỀN VÀO BẮT ĐÁY?

Được đăng vào 14-10-2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - DÒNG TIỀN VÀO BẮT ĐÁY?

• Thị trường chứng quyền đã có sự khởi sắc trong phiên đầu tuần sau chuỗi giao dịch ảm đạm kéo dài nhờ dòng tiền quay lại bắt đáy đối với các mã CW dẫn dắt. Độ rộng thị trường chuyển biến tích cực và thanh khoản cũng lên mức cao nhất trong 5 phiên vừa qua.

• Dừng lúc đóng cửa, đã có hơn 3,07 triệu chứng quyền được chuyển nhượng thành công với giá trị giao dịch đạt khoảng 5,88 tỷ đồng. So với phiên cuối tuần trước, khối lượng CW tăng 37,8% và giá trị giao dịch tăng 77,2%. Thanh khoản thị trường cao hơn so với bình quân 5 phiên trước đó 21% về khối lương và 39,4% về giá trị. Độ rộng rất tích cực, đã có tới 16 mã tăng giá, trong khi có 6 mã giảm giá.

• Thanh khoản thị trường có sự phân tán ở các nhóm có thời gian đáo hạn còn: nhóm dưới 40 ngày chiếm 27%, nhóm từ 40 – 70 ngày chiếm 28%, nhóm từ 70 – 110 ngày chiếm 12% và nhóm trên 110 ngày có sự đột biến trong phiên hôm nay khi tăng từ mức 1% ở các phiên trước lên 33%. Thanh khoản ở các mã tăng chiếm 80% thị trường và 20% thuộc các mã giảm.

• Các cổ phiếu cơ sở ở thị trường chứng quyền đang quay lại xu hướng tăng sau khi đã có thời gian điều chỉnh, thị trường chứng quyền cũng đã trải qua 3 tuần giảm liên tiếp và chuỗi lỗ T3 đã lên đến 18 phiên, mức cao nhất từ trước tới nay. Do vậy, với sự phục hồi của thị trường cơ sở, nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế đối với các mã CW đã giảm sâu hoặc các mã CW mang tính dẫn dắt

1

KHUYẾN NGHỊ CHỨNG QUYỀN

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với CW CMBB1902, dựa trên các luận điểm sau:

• Chứng quyền CMBB1902 hiện đang đạt trạng thái lãi 7,04%. Đòn bẩy hiệu quả hiện vẫn duy trì ở mức hấp dẫn, đạt 3,41 lần. Thời gian giao dịch của chứng quyền còn khá dài (64 ngày). Trong khi đó, độ biến động nội hàm và phần bù rủi ro của CMBB1902 lần lượt ở mức 95,25% và 11,98%

. • Về kỹ thuật, cổ phiếu MBB đã vượt đỉnh ngắn hạn trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu mua củng cố đà tăng giá của cổ phiếu.

• Về cơ bản, Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 12T VND27.500 (tăng 17,27% so với giá 14/10), dựa 2 phương pháp so sánh P/B và chiết khấu LN thặng dư (RI).

2

3

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU CƠ SỞ - MBB

Lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ MB tăng 30% trong 9 tháng. Tất cả các hoạt động của ngân hàng đều ghi nhận tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần tăng 16% lên 3.734 tỷ đồng, trong khi thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 38% lên 368,4 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh khác tăng 1,5 lần lên 887 tỷ đông, đồng thời hoạt động đầu tư góp vốn dài hạn cũng chuyển từ âm 48 tỷ đồng năm trước sang có lãi 160 tỷ đồng trong năm nay.

• Lũy kế 9 tháng, MBB lãi sau thuế 5.718 tỷ đồng, cao hơn 30% so với cùng kỳ 2018. Tổng tài sản ở mức 385.516 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm trước. Tiền gửi khách hàng đạt 255.627 tỷ đồng, tăng 6,2%. Dư nợ tăng 11% lên gần 230.143 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ ở mức 1,35%, tăng so với con số 1,22% cuối năm trước, chủ yếu do nợ nhóm 5 tăng gần 390 tỷ đồng lên 1.345 tỷ đồng.

• Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 12T VND27.500 (tăng 17,27% so với giá 14/10), dựa 2 phương pháp so sánh P/B và chiết khấu LN thặng dư (RI).

4

5

6

7

8

9

( mbs ) 

 

hotline