Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

COVERED WARRANTS – THANH KHOẢN CẠN KIỆT

Được đăng vào 09-07-2019

COVERED WARRANTS – THANH KHOẢN CẠN KIỆT

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

• Đà giảm của thị trường CW tiếp tục lan sang phiên thứ 3 liên tiếp, phiên này có 6 mã CW giảm giá, 1 mã đứng tham chiếu. Đà giảm của các mã CW đang tăng lên theo các vòng quay T+, tuy nhiên thanh khoản phiên này thấp nhất kể từ khi chứng quyền được giao dịch cho thấy quá trình phân phối sắp kết thúc. Khối ngoại phiên này mua bán cân bằng ở mã CHPG1902 và bán ròng mã CVNM1901.

• Lúc đóng cửa, đã có gần 1,35 triệu chứng quyền được chuyển nhượng thành công, thấp nhất kể từ ngày giao dịch, giá trị giao dịch đạt khoảng 2,63 tỷ đồng. So với phiên đầu tuần, khối lượng CW giảm 47,8% và giá trị giao dịch cũng giảm 57,8%. CW CMBB1901 là mã có nhiều phiên tăng nhất kể từ khi giao dịch, tiếp theo là CMBB1902 và CMWWG1901. So với phiên đầu tiên giao dịch CMWG1901 đang dẫn đầu mức tăng với 59,62%, tiếp theo là các mã CMBB1901(+46,46%), CFPT1901(+45,19%), CPNJ1901(+40,35%),…Ở chiều ngược lại, CHPG1902 và CVNM1901 giảm lần lượt 25,93% và 4,92%.

• So với phiên đầu tuần, dòng tiền phiên này vẫn tập trung nhiều ở CMBB1901. Theo đó, CMBB1901 chiếm 37,1% toàn thị trường, tiếp theo là CHPG1901 (13,4%), CHPG1902 (12,7%), CMBB1902 (10,7%)…

• Theo thống kê, ngoại trừ phiên 2/7 thì các phiên còn lại thị trường CW có cùng xu hướng với thị trường cơ sở. Sự phân hóa và chốt lời là điều cần thiết khi các mã đã có mức tăng tốt kể từ khi lên sàn, thị trường đã trải qua 5 vòng T+3 với biên lợi nhuận giảm dần, thậm chí 3 phiên gần đây đã chuyển sang âm. Khả năng nhà đầu tư có thể giữ được hàng kể từ khi các chứng quyền bắt đầu giao dịch là rất ít, với một số CW có thanh khoản tốt và biên lợi nhuận đang giảm theo vòng quay T+ thì khả năng sẽ được bắt đáy trong những phiên sắp tới..

1

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Dòng tiền sẽ ưu tiên các mã có thanh khoản, vì vậy nhà đầu tư nên lựa chọn những mã có thanh khoản tốt, với cổ phiếu cơ sở còn nhiều upside và chỉ số kỹ thuật CW ở mức hợp lý.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với CW CFPT1901, dựa trên các luận điểm sau: • CW đang ở trạng thái ITM (+3,74%). Đòn bẩy hiệu quả hiện ở mức tương đối hấp dẫn, đạt 3,5 lần. Bên cạnh đó, phần bù rủi ro cũng thấp thứ 4 trong 10 CW với 13,03%. • Về kỹ thuật, cổ phiếu FPT nằm trong kênh tăng trung hạn, các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu mua mạnh củng cố đà tăng của cổ phiếu. • Về cơ bản, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 12 tháng là 52.600 đồng/cp (tăng 12,4% so với giá 09/07), dựa 2 phương pháp so sánh P/E và chiết khấu dòng tiền. CẤU THÀNH GIÁ TRỊ ĐỒ THỊ CHỨNG QUYỀN KHUYẾN

NGHỊ CHỨNG QUYỀN

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với CW CFPT1901, dựa trên các luận điểm sau:

• CW đang ở trạng thái ITM (+3,74%). Đòn bẩy hiệu quả hiện ở mức tương đối hấp dẫn, đạt 3,5 lần. Bên cạnh đó, phần bù rủi ro cũng thấp thứ 4 trong 10 CW với 13,03%.

• Về kỹ thuật, cổ phiếu FPT nằm trong kênh tăng trung hạn, các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu mua mạnh củng cố đà tăng của cổ phiếu.

• Về cơ bản, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 12 tháng là 52.600 đồng/cp (tăng 12,4% so với giá 09/07), dựa 2 phương pháp so sánh P/E và chiết khấu dòng tiền

2

3

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU CƠ SỞ - FPT

• FPT là doanh nghiệp đi đầu trong cách mạng 4.0: (i) tiến hành vận hành xe tự lái tại Ecopark hợp tác với yamaha; (ii) Bổ sung 3 chuyên ngành mới như IoT; trí tuệ nhân tạo và Digital Marketing tại đại học FPT liên lết với đại học công nghệ Swinburne là trường top 10 về công nghệ tại Úc.

• Xuất khẩu phần mềm tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT với tốc độ tăng trường bình quần 20%/năm. Các hoạt động M&A đảm bảo FPT cung cấp các giải pháp công nghệ tổng thể với giá trị cao hơn và toàn diện hơn

• Tình hình tài chính lành mạnh với nguồn tiền mặt lớn. Cổ tức tiền mặt cao, 2.500 đồng/CP năm 2018. 5T2019 FPT ghi nhận 9.961 tỷ đồng doanh thu và 1.719 tỷ đồng LNTT, tăng khoảng 20% n/n. Biên lợi nhuận cải thiện nhẹ, tăng từ 17% lên 17,3%.

• Bằng phương pháp định giá so sánh P/E và chiết khấu dòng tiền, chúng tôi định giá cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 1 năm là 52.600 đồng (tăng 12,4% so với giá ngày 09/07).

4

5

6

7

( mbs ) 

 

 

hotline