Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

COVERED WARRANTS – TIẾP TỤC ĐÀ HỒI PHỤC

Được đăng vào 01-08-2019

COVERED WARRANTS – TIẾP TỤC ĐÀ HỒI PHỤC

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

• Thị trường cơ sở khởi sắc đã giúp 4/6 mã cơ sở phát hành CW tăng điểm. Đây cũng là phiên thứ 2 liên tiếp số mã tăng nhiều hơn số mã giảm và tỷ suất lợi nhuận bình quân dương. Thanh khoản tiếp tục xu hướng tăng trong 3 phiên vừa qua, tuy vậy vẫn thấp hơn so với bình quân 5 phiên trước đó. Khối ngoại phiên này quay lại bán ròng đối với CHPG1902 và CVNM1901 trong khi mua ròng ở CFPT1903

• Dừng lúc đóng cửa, đã có hơn 1,40 triệu chứng quyền được chuyển nhượng thành công với giá trị giao dịch đạt khoảng 4,33 tỷ đồng. So với phiên hôm qua, khối lượng CW tăng nhẹ 1,1% trong khi giá trị giao dịch tăng tới 21%. Tiếp tục một phiên có nhiều mã tăng điểm, cắt mạch giảm 3 phiên liên tiếp trước đó, toàn thị trường có 8 mã tăng, 5 mã giảm và 3 mã giữ tham chiếu. Thanh khoản quy đổi ở các mã tăng chiếm 46,32% toàn thị trường so với mức 40,71% ở các mã giảm.

• Thanh khoản quy đổi phiên này không còn co cụm vào 1 đến 2 mã như các phiên trước đó mà có sự lan tỏa: CFPT1903 chiếm 14,2% toàn thị trường, tiếp theo là các mã CHPG1902(9,9%), CMWG1903(8,5%), CHPG1904(8,2%),….

• Theo thống kê, trong 2 phiên vừa qua đã có nhiều mã CW phục hồi trở lại, trong đó nổi bật là các mã thuộc HPG và MWG. Bên cạnh đó, CPNJ1901 cũng đã có sự trở lại trong 2 phiên vừa qua với mức tăng bình quân 7,5%. Tỷ suất lợi nhuận bình quân của các mã về tài khoản sau 1 vòng quay cũng đang có sự cải thiện trong 3 phiên vừa qua, từ mức - 9,7% về còn -1,24% trong phiên hôm nay, dấu hiệu cho thấy thị trường đang cho thấy sự phục hồi từ tốn.

• Các mã cơ sở phát hành chứng quyền cũng đang trong xu hướng tăng trở lại, nổi bật là MWG, HPG, PNJ,…các mã chứng quyền của các mã trên cũng chính là các mã tăng tốt trong phiên hôm nay, do vậy có thể tiếp tục nắm giữ. Trong khi đó có thể mở vị thế đối với các mã đã giảm sâu ở MBB và FPT.

KHUYẾN NGHỊ CHỨNG QUYỀN

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với CW CMBB1901, dựa trên các luận điểm sau: •

CW đang ở trạng thái ITM 6,36 %, với đòn bẩy hiệu quả đang ở mức 5,69 lần (cao thứ 4 trong số 16 CW). Độ biến động nội hàm của CMBB1901 đang ở mức tương đối thấp – 52,45%. Phần bù rủi ro thấp thứ 6 trong số 16 CW, hiện đang ở mức 5,27%.

• Về kỹ thuật, CW CMBB1901 đã giảm giá 6/7 phiên gần đây và có dấu hiệu tạo vùng tích lũy quanh khoảng giá 2.400-2.500 đồng.

• Về cổ phiếu cơ sở , chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 12T VND27.500 (tăng 25% so với giá 01/08), dựa 2 phương pháp so sánh P/B và chiết khấu LN thặng dư (RI).

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU CƠ SỞ - MBB

• 6T2019, hầu hết các mảng kinh doanh của MBBank có kết quả tích cực. Trong đó, đáng chú ý nhất là hoạt động dịch vụ có lãi đột biến, đạt 1.813 tỷ đồng, tăng tới 85% so với cùng kỳ. Động lực chính của tăng trưởng hoạt động dịch vụ của MBank là mảng kinh doanh bảo hiểm khi hoạt động này có lãi tới 1.042 tỷ, gấp 2,5 lần mức đạt được cùng kỳ. LNTT hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 4.875 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

• Thu nhập lãi thuần của MBB đạt 8.530 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Hoạt động ngoại hối cũng có kết quả khả quan, đạt lãi 284 tỷ, tăng 62%. Đến cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của MBB đạt 402.264 tỷ đồng, tăng 11%. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,6% lên 235.996 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 7,9% đạt 259.009 tỷ đồng.

• Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 12T VND27.500 (tăng 25% so với giá 01/08), dựa 2 phương pháp so sánh P/B và chiết khấu LN thặng dư (RI)

2

( mbs ) 

 

hotline