Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Lợi suất giảm do cầu trái phiếu tăng

Được đăng vào 15-5-2016

Lợi suất giảm do cầu trái phiếu tăng

Tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu cao, đặc biệt là các trái phiếu Chính phủ (TPCP) kỳ hạn 3 và 5 năm cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với TPCP kỳ hạn ngắn. Thanh khoản cao của các ngân hàng và nhu cầu trái phiếu gia tăng có thể khiến lãi suất trúng thầu giảm ở các phiên đấu thầu tới.

Mặc dù Kho bạc Nhà nước đã hoàn tất đợt phát hành quý đầu theo kế hoạch trong năm 2016, chúng tôi kỳ vọng Kho bạc Nhà nước sẽ duy trì tốc độ phát hành hiện tại nhằm tận dụng thanh khoản gia tăng của các của ngân hàng.

Thị trường sơ cấp sôi động đã tạo ra thị trường thứ cấp sôi động tương ứng, khi các ngân hàng trong nước vẫn quan tâm đến các TPCP kỳ hạn ngắn. Với mức thanh khoản dồi dào hiện tại của các ngân hàng, áp lực gia tăng của lợi suất là khá thấp trong tất cả các kỳ hạn, và áp lực này sẽ dần giảm bớt.

Thị trường sơ cấp – Cầu cải thiện và các kỳ hạn ngắn được ưa chuộng. Kho bạc nhà nước đã huy động 34.200 tỷ đồng từ giữa tháng tư đến giữa tháng năm (tăng 2,8% so với trước đó một tháng). Tỷ lệ trúng thầu đạt 91%, cao hơn so với mức 75% trước đó một tháng. Lợi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn 3 và 5 năm cao cho thấy thị trường tập trung vào các kỳ hạn ngắn. Chúng tôi cho rằng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm sẽ có xu hướng giảm trong các tuần tới vì cầu tăng và thanh khoản các ngân hàng dồi dào. Vào cuối tháng tư, Kho bạc Nhà nước đã công bố Kế hoạch Phát hành Trái phiếu Chính phủ Quý 2/2016, theo đó tổng giá trị phát hành dự kiển từ 70.000 đến 80.000 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng năm, Kho bạc Nhà nước đã hoàn tất 60%- 69% mục tiêu phát hành trái phiếu Quý 2 và 55% kế hoạch cả năm.

Thị trường thứ cấp – Giao dịch tích cực hơn với lợi suất giảm. Có 106.200 tỷ đồng trái phiếu được giao dịch trên thị trường thứ cấp từ giữa tháng tư đến giữa tháng năm, tăng 2% so với trước đó một tháng. Về các hoạt động giao dịch thông thường, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có thanh khoản cao nhất, với gần 43% tổng thanh khoản giao dịch thông thường. Trái phiếu kỳ hạn 1 năm, 5 năm, và 10 năm có lợi suất lần lượt là 4,88%, 6,27%, và 6,99%, đều giảm so với trước đó một tháng. Cụ thể, kỳ hạn trái phiếu 5 năm giảm mạnh nhất do cầu cao, chủ yếu từ phía các ngân hàng trong nước. Khối ngoại mua ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị mua ròng 1.200 tỷ đồng. Động thái này được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường.

Thị trường tiền tệ - Lãi suất qua đêm giảm vào giữa tháng năm và NHNN ở vị thế rút ròng vào giữa tháng tư. Trong hai tuần cuối tháng tư, lãi suất qua đêm liên ngân hàng vượt 4,8% và sau đó giảm trở lại vào cuối tháng. Hai kỳ nghỉ ngắn trong giai đoạn này khiến cầu tiền mặt tăng, ảnh hưởng đến thanh khoản hệ thống ngân hàng, nhưng thanh khoản bắt đầu cải vào đầu tháng năm. Vì vậy, lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống 2,3% trong nửa đầu tháng năm. NHNN đã rút ròng 1.710 tỷ đồng thông qua kênh OMO trong nửa đầu tháng tư, và con số này đã tăng mạnh lên 19.170 tỷ đồng trong hai tuần đầu tháng năm. Toàn bộ số tiền này có được nhờ các hoạt động giao dịch repo.

Thị trường ngoại hối – Tỷ giá ổn định và sẽ không đổi trong ngắn hạn. Trong bốn tháng đầu năm 2016, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư 1,76 tỷ USD và FDI giải ngân đạt 4,6 tỷ USD (tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái), hỗ trợ mạnh tỷ giá ngoại hối. Từ đầu năm đến nay, tỷ giá VND/USD liên tục duy trì xung quanh mức 22.300VND/USD.

CDS Việt nam các kỳ hạn 1, 5, và 10 năm giảm tháng thứ tư liên tiếp từ tháng hai. Việt Nam đạt kết quả cao hơn so với các nước trong khu vực Philippines và Indonesia về CDS. Cụ thể, CDS kỳ hạn 5 năm của Việt Nam giảm 21,4% kể từ đầu tháng 02/2016, trong khi của Philippines và Indonesia giảm lần lượt 10,5% và 18,5%.

Giá dầu và dịch vụ khám chữa bệnh tăng mạnh, khiến CPI tháng tư tăng cao. CPI tháng tư tăng 0,33% so với tháng ba, hay 1,89% so với đầu năm. Xu hướng tăng này chủ yếu do giá dịch vụ khám chữa bệnh tăng theo quy định vào cuối tháng ba, nhưng áp lực tháng tư thấp hơn nhờ các nhóm hàng lương thực-thực phẩm, giao thông-vận tải, và vật liệu xây dựng. Chúng tôi ước tính CPI tháng năm sẽ tăng 0,3% so với tháng tư do giá dầu và một số hàng hóa cơ bản tăng trong thời gian qua.

Thị trường sơ cấp

1

2

3

Thị trường thứ cấp

6

7

Thị trường tiền tệ

8

Thị trường ngoại hối

9

CDS

10

( vcsc) 

hotline