Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Ngân hàng tiếp tục dồi dào thanh khoản dù tín dụng tăng mạnh trong tháng sáu

Được đăng vào 15-07-2016

Ngân hàng tiếp tục dồi dào thanh khoản dù tín dụng tăng mạnh trong tháng sáu

Trên thị trường sơ cấp, tỷ lệ trúng thầu trong 4 tuần qua chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm. Nhu cầu trái phiếu Chính phủ 3 năm và 5 năm tiếp tục mạnh. Các thông tin nổi bật bao gồm trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm lần đầu được phát hành và trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục được đấu thầu, qua đó đa dạng hóa các lựa chọn đầu tư.

Theo kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ mới cho năm 2016, mục tiêu cả năm được điều chỉnh tăng 30.000 tỷ đồng lên 250.000 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng bảy, Chính phủ đã hoàn tất 79% kế hoạch mới, trong đó kỳ hạn 5 năm đạt trên 90%.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp tiếp tục thấp vì thanh khoản ngân hàng cao và dự kiến trong ngắn hạn sẽ có xu hướng giảm nhẹ, nhưng có thể sẽ tăng vào cuối năm. Khối ngoại tiếp tục mua mạnh trong giai đoạn này.

Thị trường sơ cấp – Tuy có nhiều lựa chọn đầu tư hơn, nhưng tỷ lệ trúng thầu xuống đến mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Trong 4 tuần qua, Chính phủ đã đấu thầu thành công 29.400 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường sơ cấp. Tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 71%, mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn 3 và 5 năm vẫn đạt tỷ lệ trúng thầu cao, lần lượt 100% và 84%. Kỳ hạn 5 năm đạt giá trị trúng thầu lớn (54% tổng giá trị trúng thầu) và tỷ lệ trúng thầu cao cho thấy nhu cầu kỳ hạn này vẫn mạnh. Đáng chú ý, thị trường trái phiếu có nhiều lựa chọn đầu tư hơn so với các tháng trước, trong đó có trái phiếu Chỉnh phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) (18,5% tổng giá trị phát hành) và trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm (25% tổng giá trị phát hành) lần đầu được phát hành. Tuy giá trị phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh từ giữa tháng sáu đến giữa tháng bảy (7.700 tỷ đồng) cao hơn so với trước đó một tháng (7.000 tỷ đồng), giá trị trúng thầu của các trái phiếu trên trong giai đoạn này (5.700 tỷ đồng) thấp hơn so với từ giữa tháng năm đến giữa tháng sáu (6.600 tỷ đồng), cho thấy nhà đầu tư không còn quan tâm đến trái phiếu Chính phủ bảo lãnh như trước. Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng tăng mạnh trong tháng sáu, đạt 8,16% trong 6 tháng đầu năm, so với 5,5% trong 5 tháng đầu năm, và 7,86% cùng kỳ năm ngoái. Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm được đấu thầu với lợi suất trúng thầu khoảng 6,6% và các bên tham gia thị trường trái phiếu không quan tâm lắm đến kỳ hạn này khi tỷ lệ trúng thầu đạt 67%.

Theo kế hoạch mới, mục tiêu phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 tăng thêm 30.000 tỷ đồng. Ngày 30/06, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 2828/KBNN-QLNQ, điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu Chỉnh phủ năm nay. Theo đó, mục tiêu phát hành trái phiếu các kỳ hạn 5 năm và 15 năm được điều chỉnh lên lần lượt 145.000 tỷ đồng và 25.000 tỷ đồng, trong khi mục tiêu phát hành các kỳ hạn 10 năm, 20 năm, và 30 năm được điều chỉnh giảm. Vì vậy, mục tiêu tổng giá trị phát hành cả năm tăng 30.000 tỷ đồng lên 250.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/07, Chỉnh phủ đã hoàn tất 79% kế hoạch phát hành cả năm, trong đó phát hành kỳ hạn 5 năm đã hoàn tất 91% mục tiêu mới.

Thâm hụt ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 là 85.660 đồng, tương đương 4,65% GDP, và dự kiến sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm. Tăng mục tiêu phát hành năm 2016 là một trong những biện pháp cân bằng ngân sách của Chính phủ. Tuy nhiên, nợ công tăng mạnh (2014: 59,6% GDP, 2015: 63,3% GDP) khiến việc tăng cường phát hành trái phiếu trở nên khó khăn hơn đối với Chính phủ. Tuy nhiên, vốn đầu tư ghi nhận vào ngân sách chỉ đạt 42,5% kế hoạch cả năm, cho thấy trong 6 tháng đầu năm nền kinh tế hấp thụ vốn kém. Vì vậy, Chính phủ cần hành động hiệu quả hơn nữa để cải thiện hiệu suất vốn, đặc biệt trong bối cảnh phát hành trái phiếu tăng.

Thị trường sơ cấp – Lợi suất trái phiếu tiếp tục thấp và giá trị mua ròng của khối ngoại từ đầu năm đến nay tăng. Giá trị trái phiếu giao dịch trên thị trường thứ cấp từ giữa tháng sáu đến giữa tháng bảy đạt 137.500 tỷ đồng. Các giao dịch outright chủ yếu tập trung vào trái phiếu ngắn hạn, trong đó giá trị giao dịch kỳ hạn 3 năm lên đến 38% tổng giá trị giao dịch. Lợi suất trái phiếu tất cả các kỳ hạn đều tiếp tục thấp và rất ít biến động trong thời gian này vì thanh khoản ngân hàng cao, khiến nhu cầu trái phiếu mạnh. Khối ngoại tiếp tục mua mạnh trong bốn tuần qua, với giá trị mua ròng đạt 3.800 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, khối này đã mua ròng 16.600 tỷ đồng, so với mức bán ròng 850 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo thị trường trái phiếu – Lợi suất trái phiếu 5 năm sẽ tiếp tục thấp trong các tuần tới nhưng sẽ tăng đến cuối năm. Chúng tôi cho rằng nhu cầu kỳ hạn 5 năm sẽ tiếp tục mạnh tại các phiên đấu thầu tới vì thanh khoản ngân hàng cao. Vì vậy, tỷ lệ trúng thầu kỳ hạn 5 năm sẽ duy trì mức cao như hiện nay. Tuy cung kỳ hạn 5 năm theo kế hoạch phát hành hiện nay tăng, nhưng điều này cho thấy kỳ hạn này trong kế hoạch cả năm nhìn chung giảm. Vì vậy, lợi suất kỳ hạn 5 năm dự kiến sẽ tiếp tục thấp trong ngắn hạn, nhưng thanh khoản ngân hàng giảm có thể buộc lợi suất tăng đến cuối năm. Trái phiếu các kỳ hạn dài (10 năm, 20 năm, và 30 năm) sẽ chịu ít áp lực hơn để đạt mục tiêu mới, nhưng Kho bạc Nhà nước có thể vẫn phải tăng lợi suất nhằm thu hút nhà đầu tư trong bối cảnh nguồn cung trái phiếu ngắn hạn giảm vào cuối năm.

Thị trường tiền tệ - Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm và NHNN phát hành thêm tín phiếu. Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm từ 1,3% vào giữa tháng sáu xuống 0,9% vào giữa tháng bảy vì thanh khoản ngân hàng cao. Một số ngân hàng thương mại cho biết NHNN tiếp tục mua vào USD và bơm tiền đồng ra thị trường trong nửa đầu tháng bảy, qua đó duy trì thanh khoản hệ thống ngân hàng ở mức cao. Lãi suất liên ngân hàng tăng vào cuối tháng sáu và đầu tháng bảy vì nhu cầu vốn của các ngân hàng mạnh nhằm đáp ứng qui định về dự trữ vào đầu tháng, cũng như nhu cầu vốn từ các khách hàng vào cuối quý tăng. Do đó, lãi suất liên ngân hàng trở lại xu hướng giảm. Lãi suất liên ngân hàng giảm có lợi cho các ngân hàng thương mại trong việc ổn định lãi suất cho vay. NHNN tiếp tục phát hành tín phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn 7 ngày và 14 ngày nhằm quản lý tiền đồng thặng dư trong hệ thống ngân hàng. Tính đến ngày 15/07, lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường là 36.000 tỷ đồng. Kênh OMO vẫn trầm lắng 6 tuần liên tục mà không có bơm hay rút tiền thông qua các hoạt động reverse repo.

Tăng trưởng M2 trong 6 tháng đầu năm 2016 phản ánh chính sách tiền tệ nới lỏng – Số liệu của Tổng cục Thống kê tính đến ngày 20/06 không phù hợp với số liệu của NHNN, nhưng có thể cung cấp định hướng. Tăng trưởng cung tiền, tăng trưởng tiền gửi, và tỷ lệ tăng trưởng tín dụng lần lượt đạt 8.1% (6 tháng đầu năm 2015: 5,1%), 8,2% (6 tháng đầu năm 2015: 4,6%), and 6,2% (6 tháng đầu năm 2015: 6,3%). Đáng chú ý, tăng trưởng M2 và tăng trưởng tiền gửi 6 tháng đầu năm 2016 cao hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng M2 cao trong 6 tháng đầu năm nhờ NHNN mua lại USD từ các ngân hàng thương mại nhằm tăng cường dự trữ ngoại hối, vì dự trữ ngoại hối giảm mạnh năm 2015. Lượng tiền đồng Việt Nam bơm vào thị trường khiến thanh khoản ngân hàng tăng, qua đó hỗ trợ Chính phủ hạn chế lãi suất cho vay và kích thích tăng trưởng tín dụng. Trong khi đó, chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ gây thêm áp lực đối với lạm phát. Vì vậy, dự báo CPI sẽ tăng tiếp trong 6 tháng cuối năm, trong đó giá hàng hóa trên thị trường thế giới đóng vai trò quan trọng.

Thị trường ngoại hối – Tỷ giá ngoại hối tiếp tục ổn định tại mức 22.300VND/USD dù Vương quốc Anh rút khỏi EU gây nhiều biến động trên thế giới. Trừ việc tỷ giá ngoại hối tăng nhẹ ngày 25 và 27/06 do đồng USD tăng giá sau khi Vương quốc Anh rút khỏi EU, tỷ giá nhanh chóng ổn định trở lại xung quanh mức 22.300VND/USD. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trượt giá xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010 đã không gây tác động đáng kể đối với tiền đồng Việt Nam. Việc Vương quốc Anh rút khỏi khối EU không gây tác động đối với tỷ giá trong ngắn hạn vì thị trường tài chính thế giới ổn định nhanh chóng đã trấn an nhà đầu tư, giúp hạn chế tình trạng đầu cơ tiền tệ. Ngoài ra, NHNN can thiệp kịp thời bằng cách phát hành khoảng 10.000 tỷ đồng tín phiếu ngày 24 và 27/06 đã giảm bớt áp lực đối với tiền đồng. Từ đầu năm đến nay, tiền đồng Việt Nam đã tăng giá 0,8% và liên tục ổn định trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, nhu cầu ngoại tệ tăng do nhập khẩu tăng vào cuối năm, đồng nhân dân tệ tiếp tục trượt giá, và Chính phủ nới lỏng Chính sách tiền tệ có thể là các yếu tố gây áp lực lên giá trị tiền đồng trong 6 tháng cuối năm.

Tác động tiêu cực của việc Vương quốc Anh rút khỏi khối EU nhanh chóng giảm bớt và đánh giá rủi ro của Việt Nam cải thiện trong bốn tuần qua. Phí CDS kỳ hạn 1 năm, 5 năm, và 10 năm giảm mạnh từ giữa tháng sáu đến giữa tháng bảy. Xu hướng này phù hợp với diễn biến phí CDS của Indonesia và Philippines. Vương quốc Anh rút khỏi khối EU đã gây tác động tiêu cực đối với đánh giá rủi ro các nước Việt Nam, Indonesia, và Philippines khi CDS của các nước này tăng sau ngày 23/06. Tuy nhiên, CDS sau đó đã giảm nhanh chóng xuống thấp hơn so với trước khi sự kiện trên xảy ra.

Các nhóm hàng giao thông vận tải, nhà ở và VLXD, lương thực-thực phẩm là các yếu tố chính khiến CPI tháng sáu tăng. CPI tháng sáu tăng 0,46% so với tháng năm và 2,4% so với tháng 06/2015. Chúng tôi dự báo CPI tháng bảy sẽ tăng nhẹ 0,28% so với tháng sáu với lạm phát nhóm giao thông-vận tải sẽ giảm nhờ giá xăng giảm trong thời gian qua. Giá các mặt hàng y tế, giáo dục, và vật liệu xây dựng dự kiến sẽ là các yếu tố chính khiến CPI tăng trong 6 tháng cuối năm.

Thị trường vàng trong nước biến động mạnh sau khi Vương quốc Anh rời khối EU. Sau khi người dân Vương quốc Anh bỏ phiếu quyết định rút khỏi khối EU, ngày 24/06, giá vàng thế giới bất ngờ tăng gần 5% so với phiên trước và sau đó tiếp tục tăng với tốc độ chậm hơn trước khi hạ nhiệt ngày 12/07. Vương quốc Anh và khối EU còn bất ổn về kinh tế, cùng với khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ đã khiến một số đơn vị tiền tệ lớn như euro và bảng Anh trượt giá, khiến vàng trở thành kênh đầu tư an toàn cho nhà đầu tư.

Trong hai tuần sau khi Vương quốc Anh bỏ phiếu rút khỏi khối EU, giá vàng trong nước diễn biến phù hợp với giá thế giới. Tuy nhiên, ngày 06/07, khi giá trị đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất 31 năm qua, thì giá vàng giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng xuống gần 40 triệu VND/lượng, cao hơn nhiều so với giá thế giới. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tăng chủ yếu do tâm lý đám đông khi người dân ồ ạt mua vàng do tin rằng giá vàng sẽ tăng. Nhu cầu vàng trong nước tăng mạnh khiến các công ty kinh doanh vàng tăng giá để tối đa hóa lợi nhuận. Sau khi NHNN cho biết sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường vàng, giá vàng đã giảm dần vào giữa tháng bảy

Tỷ giá VND/USD ít chịu ảnh hưởng của giá vàng hơn khi vẫn ổn định trong khi giá vàng tăng mạnh. Tiền đồng ổn định có thể nhờ cán cân thanh toán từ đầu năm đến nay tích cực, và cơ chế tỷ giá mới, theo đó tỷ giá được tính trên cơ sở biến động thị trường của tám đơn vị tiền tệ lớn khác

Thị trường sơ cấp

1

2

3

Thị trường thứ cấp

4

25

Thị trường tiền tệ

6

Thị trường ngoại hối

6

CDS

6

( vcsc )

 

hotline