Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Thanh khoản ngân hàng cao, ảnh hưởng mạnh đến thị trường trái phiếu-tiền tệ

Được đăng vào 15-09-2016

Thanh khoản ngân hàng cao, ảnh hưởng mạnh đến thị trường trái phiếu-tiền tệ

Trên thị trường sơ cấp, cung trái phiếu các kỳ hạn 5 và 7 năm giảm trong khi các kỳ hạn khác tăng, nên tổng cung trái phiếu đã không giảm mạnh dù mục tiêu phát hành trái phiếu cả năm đã gần hoàn tất.

 Nhu cầu trái phiếu vẫn rất mạnh nhờ thanh khoản ngân hàng cao, chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 7 năm. Kỳ hạn này đạt tỷ lệ trúng thầu 100% trong giai đoạn báo cáo.

 Cung trái phiếu ngắn hạn giảm bắt đầu chuyển thanh khoản sang các kỳ hạn dài. Đợt phát hành trái phiếu địa phương của Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu giúp nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn.

 Tính đến ngày 16/09, Chính phủ đã hoàn tất 99,7% kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ cả năm và 123% kế hoạch Quý 3.

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu của tất cả các kỳ hạn đều giảm, trong đó kỳ hạn 5 năm giảm mạnh nhất vì thanh khoản hệ thống ngân hàng cao.

 Lợi suất trái phiếu dự báo sẽ duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn nhưng chuyển sang tăng trong Quý 4 nhờ tăng trưởng tín dụng cao hơn.

 Các hoạt động giao dịch tiếp tục tích cực, trong đó khối ngoại mua mạnh.

Thanh khoản ngân hàng cao khiến lãi suất liên ngân hàng giảm xuống mức rất thấp.

 Nhưng lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng sẽ tăng do thanh khoản vào cuối năm giảm.

 Một lượng lớn tín phiếu được phát hành để hấp thu lượng vốn dư thừa trên thị trường.

 Tỷ giá ổn định xung quanh mức 22.300VND/USD dù tình hình thế giới còn bất ổn.

Thị trường sơ cấp – Thanh khoản ngân hàng cao khiến cầu trái phiếu tiếp tục mạnh, đặc biệt là kỳ hạn 7 năm. Từ ngày 15/08 đến ngày 16/09, có 41.500 tỷ đồng trái phiếu được phát hành thành công trên thị trường sơ cấp. Giá trị giao dịch trung bình mỗi tuần trong giai đoạn báo cáo đạt 8.300 tỷ đồng, cao hơn so với mức 6.600 tỷ đồng từ giữa tháng bảy đến giữa tháng tám, cho thấy cung trái phiếu trên thị trường sơ cấp tăng trong 5 tuần qua. Tỷ lệ trúng thầu trong giai đoạn này là 86,2%, cao hơn so với mức 80% và 71% trong hai giai đoạn trước. Đây là giai đoạn báo cáo có tỷ lệ trúng thầu cao thứ ba kể từ đầu năm đến nay, cho thấy cầu trái phiếu vẫn rất mạnh nhờ thanh khoản ngân hàng cao. Kỳ hạn 7 năm tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư khi chiếm 40% tổng giá trị trúng thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 100%. Bên cạnh kỳ hạn 7 năm, thị trường còn ưa chuộng các kỳ hạn 5 năm và 15 năm, với lợi suất trúng thầu lần lượt đạt 95% và 89%. Đáng chú ý, các kỳ hạn dài (10 năm, 15 năm, 20 năm, và 30 năm) đóng vai trò lớn hơn so với trước đây, với giá trị chào bán và trúng thầu cùng tăng, trong khi cung kỳ hạn 5 năm, kỳ hạn được phát hành nhiều nhất, tiếp tục giảm. Từ giữa tháng tám đến giữa tháng chín, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã chào bán 4.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trên thị trường sơ cấp, tỷ lệ trúng thầu đạt 61%, thấp hơn so với tỷ lệ trúng thầu của trái phiếu Chính phủ (90%), cho thấy trái phiếu Chính phủ được nhà đầu tư ưa chuộng hơn. Trong thời gian này, nhà đầu tư có thêm một số lựa chọn khi Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu địa phương trên thị trường sơ cấp. Tuy nhiên, chỉ 50% lượng trái phiếu chào bán tìm được người mua. Đây là một phần kế hoạch phát hành 1.000-4.500 tỷ đồng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm huy động vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm như Đường Phước Hòa – Cái Mép, Kênh Sông Ray, và Bệnh viện Vũng Tàu.

Đến cuối tháng chín, Chính phủ Việt Nam đã gần như hoàn tất kế hoạch phát hành trái phiếu cả năm. Tính đến tháng 09/2016, Chính phủ đã hoàn tất 99,7% mục tiêu phát hành 250 nghìn tỷ đồng trái phiếu cho cả năm 2016. Phát hành các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 15 năm, và 30 năm đã lần lượt đạt 106%, 120%, 118%, và 114% kế hoạch cả năm. Đến giữa tháng chín, phát hành trái phiếu đã đạt 123% mục tiêu Quý 3. Chúng tôi nhận thấy tuy Chính phủ chỉ mới bắt đầu phát hành kỳ hạn 7 năm vào cuối tháng sáu, kỳ hạn này đã được nhà đầu tư đặc biệt chú ý khi Chính phủ đạt 193% mục tiêu Quý 3 và 120% kế hoạch cả năm chỉ sau ba tháng phát hành. Trong số các kỳ hạn dài, 15 năm và 30 năm có cầu mạnh nhất, lần lượt hoàn tất 118% và 114% mục tiêu cả năm.

Thị trường thứ cấp – Cầu các kỳ hạn ngắn tiếp tục mạnh, khiến lợi suất giảm tiếp. Thị trường thứ cấp 5 tuần qua sôi động với tổng giá trị giao dịch 156.000 tỷ đồng. Giá trị outright chiếm 64% tổng giá trị giao dịch và chủ yếu tập trung vào các kỳ hạn ngắn từ 3 năm đến dưới 7 năm (58% tổng giá trị giao dịch). Lợi suất tất cả các kỳ hạn đều giảm, trong đó kỳ hạn 5 năm và 7 năm giảm mạnh nhất, lần lượt 43 và 51 điểm cơ bản, trong khi lợi suất các kỳ hạn 2 năm và 10 năm chỉ giảm nhẹ lần lượt 1 và 8 điểm cơ bản do cầu hai kỳ hạn này yếu. Khối ngoại tiếp tục mua mạnh với tổng giá trị mua vào 9.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối này cũng bán ra đến 6.400 tỷ đồng, nên tính chung giai đoạn giữa tháng tám – giữa tháng chín, khối này mua ròng 3.100 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm đến nay, khối ngoại mua 21.400 tỷ đồng trái phiếu Việt Nam, so với bán ròng 4.400 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tín hiệu tích cực đối với thị trường trái phiếu Việt Nam

Hệ thống ngân hàng có thanh khoản cao, khiến lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm mạnh từ giữa tháng tám đến giữa tháng chín. Lợi suất trái phiếu tất cả các kỳ hạn đều giảm trên thị trường thứ cấp trong 5 tuần qua, trong đó kỳ hạn 5 năm giảm mạnh nhất, từ 6,07% vào cuối giai đoạn báo cáo trước đây xuống 5,52% ngày 16/09. Nguyên nhân chính khiến lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm trong thời gian này là tình trạng dư thừa tiền đồng Việt Nam trên thị trường do NHNN liên tục mua đồng USD từ các ngân hàng thương mại để bổ sung dự trữ ngoại hối, ước đạt 40 tỷ USD vào cuối tháng tám, và tang trưởng huy động tăng (11%) mạnh hơn so với tang trưởng tín dụng trong 8 tháng đầu năm. Vì vậy, thanh khoản ngân hàng cao khiến cầu trái phiếu mạnh, đặc biệt là các kỳ hạn 5 và 7 năm. Ngoài ra, Chính phủ đã gần hoàn tất mục tiêu phát hành trái phiếu cả năm, trong đó kỳ hạn 5 năm hiện đã vượt kế hoạch cả năm. Cung trái phiếu trên thị trường thứ cấp giảm đã chuyển thanh khoản sang thị trường sơ cấp, qua đó khiến lợi suất giảm.

Dự báo thị trường trái phiếu – Lợi suất kỳ hạn 5 năm dự kiến phục hồi lên 6% vào cuối năm vì tăng trưởng tín dụng tăng. Chính phủ đã gần như hoàn tất kế hoạch phát hành cả năm, nên không chịu áp lực huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu. Do đó, chúng tôi dự báo cung trái phiếu, đặc biệt là các kỳ hạn 5 và 7 năm, sẽ giảm dần trong các tuần tới. Trong khi đó, thanh khoản ngân hàng cao trong ngắn hạn sẽ duy trì cầu trái phiếu ở mức cao. Tỷ lệ trúng thầu các kỳ hạn 5 và 7 năm nhiều khả năng sẽ tiếp tục cao trong các phiên tới. Lợi suất tất cả các kỳ hạn dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn, nhưng phục hồi nhẹ vào cuối năm nhờ lạm phát dự kiến sẽ tăng và tăng trưởng tín dụng tăng mạnh trong Quý 4. Chúng tôi tin rằng tăng trưởng tín dụng tuy thấp hơn cùng kỳ năm ngoái trong 8 tháng đầu năm nhưng sẽ đạt mục tiêu cả năm 18% với cơ cấu tín dụng tập trung hơn nữa vào sản xuất-chế biếnchế tạo và các lĩnh vực được ưu tiên vì hỗ trợ tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng tín dụng 2015: 17,3%). Vì lợi suất kỳ hạn 5 năm trong 5 tuần qua giảm mạnh, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo đối với lợi suất kỳ hạn này xuống 6%, thay vì 6,3% như dự báo đã đưa ra hồi giữa năm. Ngoài ra, các kỳ hạn 3 năm, 10 năm, và 20 năm vẫn cần phát hành nhiều mới đạt mục tiêu, nên cung trái phiếu các kỳ hạn này dự kiến sẽ tăng so với các giai đoạn trước. Nhưng nhu cầu các kỳ hạn này hiện thấp nên lợi suất sẽ phải tăng để thu hút nhà đầu tư, dù trong ngắn hạn sẽ tiếp tục thấp. 

Thị trường tiền tệ - Lãi suất liên ngân hàng giảm còn rất thấp do thanh khoản ngân hàng cao với triển vọng phục hồi vào cuối năm. Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh từ 1,1% vào giữa tháng tám xuống 0,4% vào giữa tháng chín vì thanh khoản ngân hàng cao. Trong 8 tháng qua, NHNN đã mua vào 10 tỷ USD để bổ sung dự trữ ngoại hối và bơm đồng nội tệ vào thị trường, qua đó duy trì thanh khoản trong hệ thống ngân hàng ở mức cao. Ngoài ra, tăng trưởng huy động (11%) cao hơn so với tăng trưởng tín dụng (9,2%) cũng gây ra tình trạng dư thừa vốn. Trong 8 tháng đầu năm 2015, không xảy ra tình trạng dư thừa vốn một phần nhờ tăng trưởng huy động (7,7%) thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng (10,2%). Sau khi giảm chỉ còn 0,3% vào cuối tháng tám, lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng nhẹ lên 0,5% vào đầu tháng chín do cầu tăng để đảm bảo dự trữ đầu tháng theo quy định. Chúng tôi dự báo lãi suất liên ngân hàng sẽ biến động trong biên độ hẹp 0,3%- 0,4% điểm phần trăm trong ngắn hạn và sau đó tăng đến cuối năm vì áp lực gia tăng do tăng trưởng tín dụng và lạm phát cao hơn vào Quý 4. NHNN đã phát hành tín phiếu kho bạc kỳ hạn 14 ngày tích cực nhất từ cuối tháng năm để hấp thu lượng lớn đồng nội tệ dư thừa trên thị trường, khiến giá trị tín phiếu lưu hành tính đến ngày 16/09 lên đến 64.000 tỷ đồng. Không có tiền mặt được bơm vào và rút ra thông qua hoạt động reverse repo trên thị trường OMO trong thời gian báo cáo.

Thị trường ngoại hối – Nền kinh tế Mỹ biến động không ảnh hưởng đáng kể đối với giá trị tiền đồng Việt Nam vì tỷ giá giữ được sự ổn định. Tỷ giá VND/USD tiếp tục ổn định, biến động trong biên độ hẹp 22.290-22.315VND/USD. Tỷ giá giảm nhẹ xuống còn 22.310VND/USD vào cuối tháng tám vì số liệu tích cực của nền kinh tế Mỹ, với lượng đơn hang mới tăng và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, qua đó củng cố dự báo Fed có thể tăng lãi suất trong tháng chín. Tuy nhiên, tỷ giá nhanh chóng trở lại 22.284VND/USD do số liệu thị trường lao động Mỹ gây thất vọng đầu tháng chín. Vào giữa tháng chín, tỷ giá của NHNN bắt đầu tăng và đạt 21.965VND/USD, mức cao nhất kể từ khi cơ chế tỷ giá mới được áp dụng hồi đầu tháng 01/2016, vì Fed chuẩn bị họp ngày 20 và 21/09. Tuy nhiên, nhờ cung và cầu USD cùng ổn định do NHNN phát hành tín phiếu, tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng chỉ tăng nhẹ lên 22.315VND/USD vào ngày 16/09. Tính đến giữa tháng chín, tiền đồng Việt Nam tăng giá 0,76% so với cuối năm 2015 và tiếp tục ổn định trong 8 tháng rưỡi đầu năm bất chấp biến động trên thế giới. Với lượng kiều hối mạnh, FDI dồi dào, dự báo cán cân thương mại cả năm sẽ thặng dư, và dự trữ ngoại hối liên tục cải thiện, chúng tôi cho rằng tỷ giá sẽ không biến động đáng kể so với tỷ giá năm 2015 là khoảng 22.485VND/USD.

Chỉ số CDS của Việt Nam giảm mạnh trong 5 tuần qua. Cụ thể, CDS các kỳ hạn 1 năm, 5 năm, và 10 năm của Việt Nam giảm lần lượt 23, 18, và 27 điểm cơ bản. Trong thời gian báo cáo, CDS kỳ hạn 5 năm của Indonesia và Thái Lan cũng giảm lần lượt 0,7 và 7 điểm cơ bản, trong khi của Philippines tăng 6 điểm cơ bản. Đáng chú ý, trong tuần 09/09, CDS 5 năm của Việt Nam và Thái Lan giảm mạnh xuống lần lượt 150 và 79,33 ngày 07/09, mức thấp nhất từ năm 2008, trong khi của Indonesia và Philippines cũng đạt mức thấp nhất một năm qua ngày 08/09, xuống lần lượt 135,16 và 84,33. Trong tuần lễ tiếp theo, CDS của các quốc gia trên tăng mạnh vì đồng USD tăng giá trước thềm cuộc họp của Fed.

Giá cả ba nhóm hàng chính trong rổ CPI giảm: lương thực – thực phẩm, giao thông vận tải, và vật liệu xây dựng, khiến lạm phát tháng tám thấp nhất bảy tháng qua. CPI tháng tám tăng nhẹ 2,57% so với tháng 08/2015 và 0,1% so với tháng bảy, mức tăng trong tháng thấp nhất kể từ tháng 01/2016. Nguyên nhân chính của lạm phát tháng tám là giá cả nhóm y tế tăng 6,18% và học phí tăng 0,47% so với tháng bảy. CPI tháng chín dự kiến sẽ tăng 0,2% so với tháng tám chủ yếu do giá các nhóm hàng giao thông vận tải và giáo dục và tác động kéo dài của giá dịch vụ khám chữa bệnh tăng mạnh hồi tháng tám. Tính chung tám tháng đầu năm, CPI chỉ tăng 2,58%, cho thấy tình hình kinh tế vĩ mô năm 2016 của Việt Nam ổn định và củng cố dự báo của chúng tôi là lạm phát cả năm sẽ từ 3,5%-4%.

( vcsc) 

 

hotline