Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Thanh khoản dồi dào trong tháng 9

Được đăng vào 14-10-2019

Thanh khoản dồi dào trong tháng 9

Khối lượng chào thầu TPCP giảm; nhu cầu đầu tư duy trì ở mức cao

• Tổng khối lượng TPCP phát hành trong tháng 9 giảm 45% so với tháng trước (MoM), còn 5,95 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, nhu cầu cho TPCP vẫn ở mức cao, phản ánh qua 1) tỷ lệ đặt thầu/gọi thầu cao ở mức 4,41, 2) tỷ lệ trúng thầu cao đạt 95,2% và 3) lợi suất trái phiếu trúng thầu thấp, giảm 10-20 điểm cơ bản MoM ở hầu hết các các kỳ hạn. Trong 9 tháng năm 2019, tổng khối lượng TPCP phát hành đạt 154 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước (YoY), hoàn thành 59% kế hoạch phát hành năm 2019

. • Lợi suất trên thị trường thứ cấp giảm xuống mức thấp kỷ lục ở tất cả các kỳ hạn trước khi tăng nhẹ trong tuần cuối của tháng. Tính tới cuối tháng 9, lợi suất 1 năm, 5 năm và 10 năm lần lượt đạt mức 2,8% (giảm 2 điểm cơ bản), 3,08% (giảm 24 điểm cơ bản) và 4,07% (giảm 10 điểm cơ bản).

• Trong 9 tháng năm 2019, giá trị mua ròng của nước ngoài đạt 14,1 nghìn tỷ đồng so với lượng bán ròng đạt 2,3 nghìn tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

• Chúng tôi kỳ vọng lợi suất sẽ duy trì ở mức thấp trong những tháng sắp tới. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng tăng tốc và nhu cầu giao dịch cao hơn vào thời điểm cuối năm có thể giảm thanh khoản trong hệ thống ngân hàng, giúp lợi suất không giảm sâu hơn mức hiện tại.

Lãi suất liên ngân hàng giảm do thanh khoản dồi dào

• Thanh khoản dồi dào khiến lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn từ qua đêm đến 1 tháng giảm đáng kể.

• Đến cuối tháng 9, lãi suất qua đêm và 1 tuần lần lượt đạt 1,58% (giảm 242 điểm cơ bản) và 2,28% (giảm 170 điểm cơ bản).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hành lượng lớn tín phiếu để hút thanh khoản dư thừa

• NHNN đã phát hành 153,0 nghìn tỷ đồng tín phiếu, tăng 33% so với tháng trước, để hút lượng thanh khoản dư thừa trong hệ thống ngân hàng đến từ việc mua ngoại tệ của NHNN và 1 lượng lớn tín phiếu NHNN đáo hạn trong tháng 9.

• Trong tháng, NHNN hút ròng 85,9 nghìn tỷ đồng thông qua tín phiếu NHNN và reverse repos

Đồng VND tiếp tục duy trì ổn định

• Tỷ giá USD/VND tiếp dục duy trì ổn định, dao động xung quanh mức giá chào mua 23,000 đồng của NHNN trong suốt tháng. Sự ổn định của đồng VND được hỗ trợ bởi dòng vốn nước ngoài dồi dào nhờ giải ngân vốn FDI, xuất khẩu và vốn đầu tư gián tiếp (FII) (ước tính khoảng 860 triệu USD của KEB-Hana đầu tư vào BIDV). Tính đến cuối tháng 9, đồng VND trượt giá nhẹ 0,12% so với cuối năm 2018.

• Chúng tôi kỳ vọng dòng vốn USD ổn định từ FDI, xuất khẩu và kiều hối vào thời điểm gấn cuối năm sẽ tiếp tục hỗ trợ cho sức mạnh của VND.

Kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực hỗ trợ CDS duy trì ở mức thấp

• Sau khi công bố kết quả kinh tế ấn tưởng (tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất 9 năm qua trong khi lạm phát trung bình duy trì ở mức thấp nhất trong 3 năm trong 9 tháng đầu năm 2019), phí CDS 5 năm của Việt Nam tiếp tục giảm còn 95,3 (giảm 13 điểm cơ bản so với đầu tháng) trước khi tăng trở lại lên 108,5 vào cuối tháng, gần như không đổi so với con số ghi nhận trong tháng trước.

• Tuy nhiên, thông tin Moody’s xem xét điều chỉnh hạng tín nhiệm của Việt Nam, từ mức Ba3 hiện tại vào đầu tháng 10 có thể sẽ tạo áp lực gia tăng phí CDS của Việt Nam trong các tháng tới

1

2

3

4

5

1

7

10

12

13

14

15

( vcsc ) 

hotline