Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

COVERED WARRANTS – KHỞI SẮC

Được đăng vào 23-10-2019

COVERED WARRANTS – KHỞI SẮC

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

• Thị trường chứng quyền tiếp tục có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp sau chuỗi giảm kéo dài, nhân tố hỗ trợ thị trường phiên này là việc các mã cổ phiếu cơ sở phát hành chứng quyền đã đồng loạt tăng giá. Đây cũng là phiên đầu tiên tỷ lệ các mã tăng đạt tỷ trọng cao nhất sau 6 phiên liên tiếp.

• Dừng lúc đóng cửa, đã có hơn 2,26 triệu chứng quyền được chuyển nhượng thành công với giá trị giao dịch đạt khoảng 4,77 tỷ đồng. So với phiên hôm qua, khối lượng CW giảm 4,5% trong khi giá trị giao dịch tăng nhẹ 0,4%. Thanh khoản thị trường thấp hơn so với bình quân 5 phiên trước đó 10% về khối lương tuy nhiên lại lớn hơn 5,4% về giá trị. Độ rộng thị trường có sự chuyển biến tích cực, đã có tới 15 mã tăng giá, 8 mã giảm giá và 1 mã giữ tham chiếu.

• Thanh khoản thị trường có sự phân tán ở các nhóm có thời gian đáo hạn còn lại: nhóm dưới 40 ngày giảm về mức 37% từ mức 43% ở ngày hôm qua, nhóm từ 40 – 70 ngày cũng giảm về 18% từ mức 25%, nhóm từ 70 – 110 ngày chiếm 15% và nhóm trên 110 ngày tăng mạnh từ 9% lên 29% trong phiên hôm nay. Thanh khoản thị trường tập trung ở các mã tăng chiếm 55% và 43% ở các mã giảm.

• Các mã CW tăng phiên này chủ yếu tập trung ở nhóm từ 40 -70 ngày với tỷ lệ 100%, tiếp theo là nhóm dưới 40 ngày 50%.

• CHPG1905, CVNM1902 và CVJC1901 là 3 mã CW nổi bật nhất với chuỗi lãi T3 tốt nhất thị trường lúc này. Trong khi CHPG1905 và CVNM1902 đang có 5 phiên tăng liên tiếp thì CVJC1901 cũng có 3 phiên tăng liên tiếp.

• Thị trường chứng quyền đang có dấu hiệu khởi sắc khi các mã cổ phiếu cơ sở được phát hành chứng quyền đang có sự trở lại, đặc biệt là các mã có tính dẫn dắt như FPT, MWG, MBB… bên cạnh đó là: HPG, REE, VJC,…nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ đối với các mã CW dựa theo cổ phiếu HPG trong khi có thể mở vị thế đối với các mã CW dựa theo cổ phiếu FPT, MWG, REE,

KHUYẾN NGHỊ CHỨNG QUYỀN

Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với CW CMWG1902, dựa trên các luận điểm sau:

• Chứng quyền CMWG1902 hiện đang đạt trạng thái lãi 26,95%. Đòn bẩy hiệu quả duy trì ở mức hấp dẫn, đạt 3,17 lần. Trong khi đó, độ biến động nội hàm và phần bù rủi ro của CMWG1902 lần lượt ở mức 74,84% và 1,46%, nằm trong nhóm những CW có độ biến động nội hàm và phần bù rủi ro thấp nhất thị trường.

• Về kỹ thuật, cổ phiếu MWG đang bước sang giai đoạn đi ngang tích lũy, trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu phân hóa cho thấy kịch bản tăng giá của cổ phiếu chưa rõ ràng. MWG là một cổ phiếu được đầu tư theo chu kì tinh kế rất tốt 

• Về cơ bản, bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF), chúng tôi định giá cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 1 năm là 148.200 đồng (tăng 20,39% so với giá ngày 22/10).

1

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU CƠ SỞ - MWG

Động lực tăng trưởng chính đến từ chuỗi Điện Máy Xanh nhờ (i) thị trường điện máy khả quan do thu nhập dân cư cải thiện và tỷ lệ đô thị hóa ngày càng cao, (ii) chủ động thay đổi cách sắp xếp, bài trí nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trong chuỗi

• Chuỗi BHX sẽ hòa vốn tại cửa hàng và trung tâm phân phối (DC) vào cuối năm 2019, bắt đầu ghi nhận lãi từ 2020. Hiện tại, doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng đạt 1,5 tỷ đồng. Việc duy trì chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong việc lựa chọn cửa hàng mở mới tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh. Dự kiến đến cuối năm 2019, sẽ có khoảng hơn 700 cửa hàng trong chuỗi. Biên LN gộp cải thiện tốt, đạt ~19%.

• Mảng kinh doanh đồng hồ bước đầu ghi nhận kết quả tốt với doanh thu bình quân 800 triệu đồng/cửa hàng/tháng. Công ty dự kiến tiếp tục nhân rộng số cửa hàng kinh doanh đồng hồ cũng như thêm kính thời trang trong tương lai. Thường các môi giới chứng khoán rất thích chọn những công ty tăng trưởng thế này 

• 8T2019, MWG ghi nhận 68.855 tỷ đồng DTT và 2.697 tỷ đồng LNST, tăng 17% và 37% so với cùng kỳ. Theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF), chúng tôi định giá cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 1 năm là 148.200 đồng (tăng 20,29% so với giá ngày 23/10).

2

3

4

5

( mbs ) 

 

 

hotline