Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

BMI – ĐHCĐ 2019 và cập nhật KQKD Q1/2019

Được đăng vào 15-05-2019

BMI – ĐHCĐ 2019 và cập nhật KQKD Q1/2019

Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng với khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2019 của BMI. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ cần nhiều thời gian để chứng minh hiệu quả. Trong khi đó, do cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu đầu tư, khiến rủi ro cho danh mục gia tăng trong điều kiện thị trường chứng khoán không nhiều thuận lợi hiện nay.

Đại hội cổ đông 2019 của BMI ngày 24/4/2019 đã thông qua kế hoạch 2019 và nâng giới hạn sở hữu nước ngoài tại BMI lên 100%, dọn đường cho việc thoái vốn của hai cổ đông lớn SCIC và AXA. Việc nới trần tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể là chất xúc tác cho giá cổ phiếu trong năm 2019. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm  nhà đầu tư cho thương vụ chuyển nhượng phần vốn góp của SCIC và AXA sẽ còn kéo dài và ít có khả năng hoàn tất trong năm nay.

Đại hội cổ đông 2019

Năm 2019, BMI đặt kế hoạch LNTT tăng trưởng 9% YoY, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 19% và lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính tăng 26% YoY.

Tăng cường kiểm soát rủi ro để giảm tỷ lệ bồi thường Tăng trưởng doanh thu sẽ bị hạn chế ở các nghiệp vụ có tỷ lệ bồi thường cao như Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm cháy nổ nhóm 4 và 5, Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu và Bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67. Đồng thời, Công ty cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám định, đánh giá rủi ro trước khi chấp nhận đơn bảo hiểm của khách hàng, đặc biệt là đối với các nghiệp vụ Bảo hiểm tài sản và Bảo hiểm cháy nổ. Chi phí bồi thường cao cho các nghĩa vụ phát sinh trước năm 2019 của các nghiệp vụ trên và chi phí kiểm tra, phòng ngừa rủi ro gia tăng sẽ ảnh hưởng tăng trưởng lợi nhuận năm 2019.

Tái cấu trúc danh mục đầu tư nhằm tăng tính an toàn và tận dụng lãi suất tiền gửi caoBMI sẽ tăng tỷ trọng tiền gửi ngân hàng lên 75%-80% danh mục đầu tư (68% hiện tại) để hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi đang có xu hướng tăng trong năm nay. Trái phiếu doanh nghiệp sẽ chiếm 5-7% (4% hiện tại) trong khi tỷ trọng cổ phiếu giảm dần và tập trung vào các ngành có tính phòng thủ.

Với cách đặt mục tiêu tỷ lệ bồi thường cao hơn và lợi nhuần thuần từ kinh doanh bảo hiểm giảm đáng kể so với thực hiện năm 2018, có thể thấy quá trình tái cơ cấu mảng kinh doanh bảo hiểm sẽ còn mất khá nhiều thời gian. Do đó, như các năm trước, hoạt động tài chính vẫn là động lực sinh lời chính của công ty (73% LNTT).

Tuy vậy, đến thời điểm cuối quý 1/2019, chúng tôi nhận thấy, cơ cấu đầu tư của BMI, cổ phiếu vẫn chiếm tỷ trọng cao (12%) so với một số công ty bảo hiểm khác (BVH: 3,2%, PGI: 7%, BIC: 3,2%). Trong điều kiện thị trường chứng khoán thiếu thông tin hỗ trợ như hiện nay, chúng tôi nghi ngờ khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đầu tư của BMI. Lưu ý, BMI đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đầu tư trong năm 2018 (chỉ đạt 127 tỷ đồng so với kế hoạch 160 tỷ đồng). Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên quan sát kỹ cơ cấu danh mục đầu tư của BMI ở các kỳ báo cáo sau.

( Mở tài khoản chứng khoán miễn phí để nhận được các bản tin hàng ngày ) 

1

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%, tạo thuận lợi cho tiến trình thoái vốn của SCIC và AXA

Đại hội thống nhất bỏ một số ngành nghề kinh doanh bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản, BMI chỉ đăng ký kinh doanh các hoạt động mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh. Bất động sản trên đường Hồ Tùng Mậu đã được tạm ngưng chuyển nhượng để chờ phương án sắp xếp lại tài sản công theo Nghị định 167/2017, do BMI nắm giữ tài sản này từ trước khi cổ phần hóa. Tuy nhiên việc nới room ngoại sẽ không bị ảnh hưởng và Công ty dự kiến sẽ hoàn tất nới room trong quý 3/2019.

Phần sở hữu của SCIC và AXA tại BMI lần lượt là 50,7% và 16,65%. Hai bên muốn thoái vốn toàn bộ và vào cùng một thời điểm. Theo đó, người mua số cổ phần này sẽ sở hữu đến hơn 67% BMI, một mức sở hữu có quyền chi phối hoàn toàn. Đây sẽ là một thương vụ thoái vốn hấp dẫn và quá trình tìm kiếm đối tác cũng như đàm phán giá bán sẽ mất nhiều thời gian. Danh tính của (các) nhà đầu tư tiềm năng vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, gần đây, KB Insurance đã chính thức thông báo rút lui khỏi thương vụ này.

Q1/2019: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm khả quan

Q1/2019, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 812 tỷ đồng (-9% YoY), doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản đạt 45 tỷ đồng (-48% YoY), và LNST đạt 47 tỷ đồng (-31% YoY). BMI đã hoàn thành 21% kế hoạch doanh thu và 25% kế hoạch lợi nhuận.

2

4

Doanh thu thuần HĐKDBH giảm 9% YoY theo định hướng tái cơ cấu các nhóm sản phẩm như đã nêu trên. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 2% YoY do chi phí trực tiếp HĐKDBH giảm mạnh hơn (-10% YoY). Tuy nhiên, chi phí giảm lại chủ yếu từ chi phí khác, trong khi chi bồi thường chỉ giảm 3% YoY, dẫn đến tỷ lệ bồi thường tăng so với cùng kỳ (41,62% so với 38,08%). Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, hoạt động tái cơ cấu vẫn cần thêm nhiều thời gian để chứng minh hiệu quả trong việc kiểm soát chi bồi thường.

Nếu xét về con số lợi nhuận thuần HĐKDBH, BMI đã hoàn thành 48% kế hoạch. Mặc dù đây là một điểm rất tích cực, chúng tôi không đánh giá cao khả năng vượt kế hoạch lợi nhuận từ HĐKDBH của BMI trong năm nay, do nửa cuối năm mới là mùa cao điểm bồi thường bảo hiểm do ảnh hưởng của thiên tai (mảng KDBH ghi nhận lỗ 9 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2018).

Lợi nhuận đầu tư sụt giảm mạnh do biến động của thị trường chứng khoán

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư đạt 28 tỷ đồng (-42% YoY), chỉ hoàn thành 17,5% kế hoạch. Lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu chỉ đạt gần 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 36 tỷ đồng. Trong Q1/2018, công ty đã hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư vào một số cổ phiếu, thu về khoảng 14 tỷ đồng lợi nhuận. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường này, lợi nhuận từ đầu tư Q1/2019 giảm 20% YoY.  Tỷ suất lợi nhuận đầu tư đạt 4,8%, thấp hơn mức 5,7% của Q1/2018 (đã loại trừ lợi nhuận bất thường).

Như đã đề cập ở phần trên, tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư của BMI ngày càng tăng trong khi thị trường chứng khoán đang thiếu thông tin hỗ trợ sẽ làm tăng rủi ro cho hoạt động đầu tư và ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch năm của BMI.

4

Môi giới chứng khoán 

( vds )  

hotline