Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

MBB – Cập nhật KQKD Quý 1/2019 và ĐHCĐ 2019

Được đăng vào 02-05-2019

MBB – Cập nhật KQKD Quý 1/2019 và ĐHCĐ 2019

Nhìn chung MBB vẫn có thể duy trì tăng trưởng cao trong thu nhập lãi thuần nhờ vào công ty tài chính tiêu dùng và tăng trưởng cao trong thu nhập dịch vụ nhờ các công ty bảo hiểm của mình. Mặc dù các công ty con này cũng đang khiến chi phí hoạt động và chi phí dự phòng có xu hướng tăng nhanh hơn so với ngân hàng mẹ, nhưng tốc độ tăng trưởng thu nhập hợp nhất vẫn đang đạt mức cao hơn so với ngân hàng mẹ và trung bình ngành. Chúng tôi kỳ vọng rằng các công ty con ​​sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn vào tổng thu nhập hoạt động cũng như dẫn dắt tăng trưởng của lợi nhuận hợp nhất trong thời gian tới. Tuy vậy, việc MCredit bắt đầu bị giới hạn bởi hạn mức tăng trưởng tín dụng (và một số quy định chặt chẽ hơn đối với tài chính tiêu dùng dự kiến ban hành) sẽ khiến khả năng tăng trưởng của MBB phải phụ thuộc nhiều hơn vào các công ty con khác, nhất là MB Ageas Life.

Sau vài năm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 20%, MBB dự kiến sẽ mở nốt 10% còn lại để phục vụ cho việc phát hành riêng lẻ vào cuối năm nay. Ngân hàng kỳ vọng rằng sau khi sở hữu nước ngoài được nới thêm thì việc phát hành riêng lẻ có thể được thực hiện ở mức giá cao (gấp ba hoặc gấp bốn lần mệnh giá) và sau đó thặng dư vốn cổ phần thu được sẽ được dùng để chia cổ tức cổ phiếu 8-10% trong 5 năm tiếp theo. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để MBB có thể tiếp cận với nhiều nhà đầu tư nước ngoài và thậm chí không loại trừ khả năng sẽ tìm được nhà đầu tư sẵn lòng tham gia vào quá trình quản trị để nâng cao năng lực của ngân hàng.

MBB hiện đang giao dịch ở mức 21.900 đồng, tương đương với PBR dự phóng 2019 tương đối hấp dẫn là 1,2 lần. Giá hiện tại thấp hơn khoảng 39% so với giá mục tiêu của chúng tôi là 30.500 đồng, tương đương với khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này.

Trong quý 1/2019, lợi nhuận trước thuế của MBB đạt 2.424 tỷ đồng (tăng 26,4% so với cùng kỳ), hoàn thành 25,4% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm. Mức tăng trưởng này được thúc đẩy bởi thu nhập dịch vụ và thu nhập lãi ròng.

3

Tăng cường mở rộng tín dụng ngay trong quý đầu năm

Đến hết quý 1/2018, tổng dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 8,7% so với cùng kỳ, với cho vay khách hàng đạt 229.168 tỷ đồng (tăng 6,7% so với cùng kỳ) và trái phiếu doanh nghiệp tăng lên 13.435 tỷ đồng (tăng 61,6% so với cùng kỳ). Tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng mẹ là 6,3% so với đầu năm, còn theo ước tính của chúng tôi thì tăng trưởng tín dụng tại MCredit là khoảng 23,3% so với đầu năm. Như vậy, với hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp là 13% cho ngân hàng mẹ và 37% cho MCredit, các công ty này còn lần lượt khoảng 6,7% và 13,7% hạn mức để mở rộng tín dụng trong ba quý cuối năm 2019.

Xét về từng phân khúc khách hàng, cho vay đối với cá nhân có mức độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất (tăng 8% so với đầu năm). Tỷ lệ cho vay bán lẻ trong tổng danh mục cho vay đã tăng lên 38,3% vào quý 1 năm 2019 từ mức 37,7% vào cuối năm 2018 và 33,5% vào quý 1/2018.

Chúng tôi cũng thấy rằng NIM trượt 12 tháng tiếp tục cải thiện từ 4,6% vào quý 1 2018 lên 4,8% vào quý 1 2019, chủ yếu là do
lợi suất tài sản sinh lãi tăng lên trong khi chi phí vốn không đổi. Điều này là nhờ nỗ lực của ngân hàng đã tái cấu trúc danh mục tài sản của mình theo hướng tập trung vào các phân khúc có biên lợi nhuận cao.

Các công ty con thúc đẩy tăng trưởng thu nhập và lợi nhuận

Tăng trưởng thu nhập lãi thuần hợp nhất đạt 25,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng của riêng ngân hàng mẹ (15,0% so với cùng kỳ), nhờ sự mở rộng tín dụng của MCredit. Tăng trưởng của thu nhập dịch vụ và thu nhập hoạt động nói chung cũng được dẫn dắt bởi các công ty con.

Trong quý 1/2019, tăng trưởng thu nhập dịch vụ của ngân hàng mẹ đạt 58,0% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng trưởng hợp nhất (140,6% so với cùng kỳ). Đây là nhờ thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm (chủ yếu được đóng góp bởi MIC và MB Ageas Life) đã tăng gấp 11 lần kể từ quý 1/2018. Theo đó, tỷ trọng của thu nhập dịch vụ trong tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đã tăng từ 7,4% trong quý 1/2018 lên 13,9% trong quý 1/2019. Về tổng thu nhập hoạt động, thu nhập của ngân hàng mẹ tăng 16,7%, trong khi thu nhập hoạt động hợp nhất tăng tới 28,8% so với cùng kỳ.

Mặ khác, các công ty con cũng đang kéo chi phí hoạt động và chi phí dự phòng tăng nhanh hơn so với ngân hàng mẹ. Chi phí hoạt động của ngân hàng mẹ tăng chỉ 15,2% nhưng chi phí hoạt động hợp nhất tăng tới 27,3%.Tuy vậy, nhờ thu nhập hoạt động hợp nhất tăng trưởng nhanh hơn nên hệ số CIR vẫn giảm nhẹ từ 38,3% còn 37,9%.

Về chi phí dự phòng, chúng tôi ước tính chi phí dự phòng của các công ty con đã tăng gấp 8 lần so với quý 1/2018, từ 29,6 tỷ lên tới 244,5 tỷ. Do đó, mặc dù chi phí dự phòng riêng của ngân hàng mẹ chỉ tăng 8,7%, chi phí dự phòng hợp nhất đã tăng 39,3% so với cùng kỳ. Chúng tôi cho rằng MCredit đóng góp phần lớn vào xu hướng tăng chi phí dự phòng vì phần lớn (70-80%) danh mục cho vay của Mcredit là cho vay tiền mặt, với tỷ lệ nợ xấu cao hơn nhiều so với ngân hàng mẹ (lên tới khoảng 5%). Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất đạt 1,4% (so với 1,3% của ngân hàng mẹ) và tỷ lệ LLR hợp nhất ở mức 96,5% (so với 103,2% của ngân hàng mẹ).

Nhìn chung, LNTT hợp nhất tăng 26,4%, cao hơn một chút so với ngân hàng mẹ (ở mức 20,9% so với cùng kỳ).

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

MBB đặt mục tiêu tương đối cao cho LNTT hợp nhất ở mức 9.560 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ) và LNTT của ngân hàng mẹ ở mức 8.345 tỷ (tăng 19% so với cùng kỳ). Điều này có nghĩa là MBB cũng đang kỳ vọng các công ty con sẽ tăng trưởng ở mức cao hơn so với ngân hàng mẹ và sẽ đóng góp nhiều hơn vào lợi nhuận hợp nhất.

Ban đầu, MBB dự kiến ​​sẽ tăng dư nợ tín dụng của MCredit thêm 80% so với năm 2018. Tuy nhiên, do hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước đưa ra chỉ ở mức 37%, MBB phải giảm mục tiêu tăng trưởng LNTT cho MCredit xuống còn khoảng 24%.

Ngân hàng cũng hy vọng rằng MB Ageas Life sẽ đạt điểm hòa vốn trong năm nay (so với khoản lỗ ròng -319 tỷ của năm 2018). Cùng với mục tiêu tăng trưởng LNTT tới hơn 180% của MIC, MBB đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp của tất cả các công ty con vào thu nhập hợp nhất từ ​​9% năm 2018 lên 15% vào năm 2019.

4

Kế hoạch vốn 2019

Năm 2019, MBB có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 25.841 tỷ đồng (tăng 19,6%) bằng việc trả cổ tức cổ phiếu 8%, phát hành ESOP 2% và  phát hành riêng lẻ 10% (trong đó bao gồm bán 47 triệu cổ phiếu quỹ hiện có). Ngân hàng dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2019 tổng cộng ở mức 12-15%. Trong 5 năm tới, MBB đặt mục tiêu trả cổ tức cổ phiếu ở mức 8-10%.

5

Mở tài khoản chứng khoán miễn phí 

( vds) 

hotline