Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PVB có thể đạt lợi nhuận ở mức nào với doanh thu 350 tỷ?

Được đăng vào 24-04-2019

PVB có thể đạt lợi nhuận ở mức nào với doanh thu 350 tỷ?

1

Bước qua năm 2019, PVB đặt kế hoạch doanh thu 350 tỷ với nguồn thu chính đến từ (1) 315 tỷ đồng của dự án Nam Côn Sơn 2, GĐ2 (2) 10 tỷ đồng từ dự án Vietsovpetro (3) 15 tỷ đồng từ những hoạt động khác. Về mặt lợi nhuận, PVB đặt mục tiêu đạt 12,7 tỷ đồng, thấp hơn mức thực hiện năm 2018. Chúng tôi cho rằng kế hoạch lợi nhuận trên khá thận trọng nếu công ty thực sự nhận ghi nhận được 350 tỷ đồng doanh thu dựa trên những giả định sau:

(1) Biên lợi nhuận gộp trung bình các dự án bọc ống là 30%

Dựa trên biên lợi nhuận gộp trong 2 năm gần nhất và các năm trước, chúng tôi giả định biên lợi nhuận gộp mảng bọc ống năm 2019 vào khoảng 30%. Từ đó, lợi nhuận gộp của PVB trong năm 2019 tương dương ở mức 94 tỷ đồng.

2

(2) Chi phí SG&A vào khoảng 30 tỷ đồng

Từ năm 2015 trở lại đây, chi phí SG&A của công ty giao động từ 30 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức 50 tỷ đồng rơi vào năm 2015 – thời điểm doanh thu của công ty đạt đỉnh nên chi phí này ở mức tương đối cao. Để hợp lý, chúng tôi xin lấy mức trung bình trong 2 năm gần đây là 30 tỷ đồng.

(3) Doanh thu tài chính 6 tỷ đồng và không có chi phí lãi vay

(4) Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình 8,7 tỷ đồng

Trong năm 2018, PVB đã trích 5% giá trị dự án Cá Tầm, tương đương 8,7 tỷ đồng như là một phần trong điều khoản bảo hành dự án. Và trong thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng, công ty có quyền hoàn nhập phần tiền trên trong trường hợp không có rủi ro nào xảy ra đối với công trình.

Tổng hợp lại các giả định trên, LNTT của PVB trong năm 2019 có thể đạt 78 tỷ đồng và LNST đạt 61 tỷ đồng, nếu mức doanh thu năm 2019 thực sự đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, mọi dự phóng trên được đặt trong điều kiện lý tưởng khi các dự án PVB thực hiện, đặc biệt là dự án Nam Côn Sơn 2 GĐ2 đúng tiến độ và không có yếu tố bất thường nào phát sinh.

Môi giới chứng khoán 

( vds ) 

hotline