Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

KBC - Cập nhật ĐHCĐ thường niên năm 2019

Được đăng vào 16-04-2019

KBC - Cập nhật ĐHCĐ thường niên năm 2019

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ KBC vào ngày 12/04 tại thành phố Bắc Ninh. Đại hội có sự tham dự đầy đủ của các cổ đông và nội dung tất cả tờ trình đều được thông qua. Dưới đây là một số ghi nhận chính của chúng tôi:

  • Kế hoạch kinh doanh tham vọng năm 2019 được thông qua. Kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế được đặt ra tương ứng là 3.900 tỷ đồng (tăng 55%) và 1.036 tỷ đồng (tăng 28%). Công ty dự kiến ​​sẽ bàn giao toàn bộ phần còn lại tại Khu đô thị (KĐT) Phúc Ninh và bắt đầu triển khai KĐT Tràng Duệ với quy mô 42 ha tại Hải Phòng. Cơ cấu doanh thu dự kiến như sau:
  • 500 - 1.600 tỷ đồng từ mảng kinh doanh khu công nghiệp (KCN), bao gồm cho thuê khoảng 80 ha; tăng trưởng doanh thu dịch vụ, quản lý và cho thuê nhà xưởng;
  • 1.420 tỷ đồng doanh thu từ giá trị hợp đồng chưa ghi nhận tại KĐT Phúc Ninh, diện tích ghi nhận ước tính là 4 - 5 ha. Công ty dự kiến sẽ bàn giao và ghi nhận toàn bộ phần còn lại trong năm 2019.
  • 700 - 900 tỷ đồng từ mở bán 7 ha đầu tiên tại KĐT Tràng Duệ.

Kế hoạch doanh thu cho mảng kinh doanh KCN năm 2019 phù hợp với dự báo của chúng tôi là 1.687 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ, chủ yếu là diện tích cho thuê giảm mạnh. Cụ thể, chúng tôi giả định:

  • Cho thuê 79 ha (giảm 29%) và ghi nhận 1,229 tỷ đồng doanh thu (giảm 40%);
  • Bán 50.000 m2 nhà xưởng (tăng 42%), tương ứng với 264 tỷ đồng doanh thu (tăng 48%);
  • Doanh thu cho thuê nhà xưởng và hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đạt 194 tỷ đồng (giảm 3%).

KĐT Phúc Ninh và KĐT Tràng Duệ tạo ra chênh lệch lớn giữa dự báo của chúng tôi và kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2019. Chúng tôi duy trì dự phóng doanh thu KĐT Phúc Ninh là 706 tỷ đồng (tăng 657%), thấp hơn 101% so với kế hoạch của công ty. Chúng tôi chưa đưa KĐT Tràng Duệ vào dự phóng do thiếu thông tin cụ thể ở thời điểm hiện tại, trong khi dự án vẫn giữ nguyên giá trị sổ sách là 476 tỷ đồng trong định giá của chúng tôi.

( Phương pháp đầu tư chứng khoán theo vĩ mô

  • Tiềm năng cho thuê duy trì khả quan, dẫn dắt bởi tập đoàn công nghệ, điện tử lớn. Một số hợp đồng cho thuê tiềm năng công bố tại ĐHCĐ, bao gồm khoảng 142 ha tại KCN Quang Châu và 70 ha tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh. Phần lớn các công ty/tập đoàn thuê mới hoặc mở rộng thuộc lĩnh vực điện tử, sản xuất linh kiện và năng lượng mặt trời. Một số cái tên nổi bật như Lenovo, Gwan Hsian Electronics, Foxconn, Hanwha, Pegatron, Jinko Solar, Wistron Neweb, Goertek và Fousine.
  • Lần đầu tiên trả cổ tức 10% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2018; qua đó công ty sẽ trả mỗi 5% bằng tiền trong Q2 và Q3; cổ tức 20% bằng cổ phiếu sẽ được chi trả sau đó. Như vậy, KBC sẽ chi gần 470 tỷ đồng cho cổ tức tiền mặt. Mặc dù việc chi trả tương đối chậm, chúng tôi cho rằng đây là sự cố gắng của Ban lãnh đạo trong bối cảnh công ty đang đối mặt áp lực về dòng tiền tài trợ các dự án và đáp ứng các nghĩa vụ nợ. Bên cạnh đó, kế hoạch cổ tức cho năm 2017 sẽ không được thực hiện do khó khăn trong thu xếp dòng tiền. Nguyên nhân chủ yếu do việc chậm bàn giao dự án KĐT Phúc Ninh so với dự kiến trong năm 2018.
  • Bắt đầu triển khai KĐT Tràng Duệ với quy mô 42 ha. Công đoạn đền bù và thanh toán tiền sử dụng đất đã hoàn tất tại thời điểm cuối năm 2018. Hoạt động thi công hạ tầng bao gồm san lấp và xây đường đang được tiến hành. Công ty dự kiến sẽ mở bán khoảng 7 ha trong năm 2019 với giá trung bình là 15 triệu đồng/m2.

Ở thời điểm hiện tại, VDSC duy trì dự phóng với doanh thu thuần đạt 2.393 tỷ đồng (giảm 5%) và lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 661 tỷ đồng (giảm 12%) cho năm 2019. Giá mục tiêu hiện tại của chúng tôi là 15.900 đồng/cổ phiếu, tương đương mức P/E FY2019 hiện tại là 10,6 lần, dựa trên giá đóng cửa ngày 12/04/2019. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng giá cổ phiếu sẽ đến từ sự chấp thuận giấy phép đầu tư KCN Tràng Duệ 3 (quy mô 687 ha) và triển khai mở bán thành công KĐT Tràng Duệ (42 ha) trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ đưa hai dự án vào dự phóng và định giá khi có thêm thông tin chi tiết.

Môi giới chứng khoán 

hotline