Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Chính sách tiết giảm chi phí của PVD

Được đăng vào 08-04-2019

Chính sách tiết giảm chi phí của PVD

Khi hoạt động kinh doanh rơi vào tình thế khó khăn bắt buộc các doanh nghiệp phải tìm cách cắt giảm các chi phí liên quan để có thể “tồn tại” qua giai đoạn trầm lắng của ngành kinh doanh. Và PVD cũng không phải ngoại lệ khi tổng công ty đã áp dụng nhiều biện pháp trong những năm vừa qua để duy trì hoạt động của mình. Tổng quan lại, PVD đã áp dụng 2 biện pháp chính (1) cắt giảm chi phí hoạt động (2) thay đổi thời gian khấu hao từ 2015 trở lại đây.

Cắt giảm chi phí

Trong cơ cấu chi phí của PVD, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền là chiếm chủ yếu trong tổng chi phí với tỷ trọng 47%. Ngay từ 2015, PVD đã tích cực cắt giảm các loại chi phí này và đến 2018, tỷ trọng 2 loại chi phí này chỉ còn 26%. Kết hợp cắt giảm một phần chi phí nhân công, tổng chi phí của công ty giảm đến 4 lần từ đỉnh cao năm 2014.

3

Thay đổi phương pháp khấu hao

Ngoài ra, việc thay đổi thời gian khấu hao cũng là một cách thức để PVD có thể “làm đẹp” số liệu trên báo cáo tài chính cũng như tạo thêm “khoảng trống” để công ty nâng cao năng lực đấu thầu ở thị trường quốc tế - vốn rất cạnh tranh trong những năm gần đây. Từ năm 2016, PVD áp dụng chính sách khấu hao theo khối lượng công việc thay vì đường thẳng như trước đây nhằm ứng phó với số lượng hợp đồng khoan ít ỏi. Đến năm 2018, PVD lại một lần nữa thay đổi cách khấu hao khi tăng thời gian khấu hao các giàn khoan PVD II, PVD III, PVD VI từ 20 năm lên 35 năm. Động thái này theo chúng tôi là hợp lý khi hoạt động kinh doanh hiện tại không còn ở điều kiện thuận lợi để công ty có thể áp dụng chính sách khấu hao nhanh cho các giàn khoan và thời gian 35 năm cũng là khoảng thời gian phổ biến mà các công ty khoan đang áp dụng.

( Mở tài khoản chứng khoán miễn phí để được chúng tôi tư vấn phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

4

hi chú:

+ Trước 2016: áp dụng khấu hao theo đường thẳng.

+ Năm 2016, 2017: khấu hao theo khối lượng công việc với thời gian khấu hao các giàn II, III và VI là 20 năm.

+ Từ năm 2018: khấu hao theo khối lượng công việc với thời gian khấu hao các giàn II, III và VI là 35 năm.

Theo ước tính, điểm hòa vốn của các giàn tự nâng vào khoảng 61.000 USD/ngày trước khi thay đổi chính sách khấu hao. Và với giá cho thuê giàn trung bình từ 58.000 USD/ngày trong 2 năm gần đây, không khó hiểu vì sao lợi nhuận từ hoạt động khoan của PVD luôn lỗ.

5

Trong năm 2018, dù chi phí khấu hao đã giảm nhưng theo ước tính điểm hòa vốn các giàn tự nâng cao hơn so với năm trước. Và nguyên nhân theo chúng tôi là các giàn hoạt động nhiều hơn ở nước ngoài, dẫn đến chi phí hoạt động tăng cao hơn so với trong nước. Cho năm 2019, dù giá cho thuê giàn trung bình trong năm 2019 đã cải thiện nhưng việc các giàn tự nâng tiếp tục hoạt động nhiều ở thị trường nước ngoài khiến chi phí mảng khoan tiếp tục cao như năm 2019, dẫn đến lợi nhuận khó có thể bứt phá mạnh.

Môi giới chúng khoán 

vds 

hotline