Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PVI – Cập nhật KQKD 2018 và ĐHCĐ 2019

Được đăng vào 03-04-2019

PVI – Cập nhật KQKD 2018 và ĐHCĐ 2019

Năm 2018, PVI ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 10.340 tỷ đồng (+14,5% YoY). LNTT đạt 745 tỷ đồng (+6,4% YoY).

Đại hội cổ đông 2019 của PVI ngày 29/3/2019 đã thông qua kế hoạch 2019 và một số vấn đề quan trọng khác có tính quyết định đối với chiến lược phát triển của Công ty trong tương lai.

Kết quả kinh doanh 2018

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm gặp khó khăn do giá dầu thấp và tình hình cạnh tranh gay gắt của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Doanh thu phí bảo hiểm gốc là 6.872 tỷ đồng (+2,8% YoY), phí nhận tái bảo hiểm đạt 592 tỷ đồng (-12.2% YoY) và phí nhượng tái bảo hiểm là 3.664 tỷ đồng (+4,2% YoY). Dự phòng phí chưa được hưởng tăng 241tỷ đồng. Tổng hợp, doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 3.588 tỷ đồng (-6,7% YoY).

Tổng chi phí bồi thường (bao gồm cả thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm và dự phòng bồi thường) giảm 16,3% YoY, mạnh hơn mức giảm của doanh thu phí bảo hiểm, làm cho tỷ lệ tổn thất giảm từ 37,4% vào cuối năm 2017 xuống còn 34,5% trong năm 2018. Điều này là kết quả của việc chuyển hướng vào thị trường bán lẻ cho khách hàng cá nhân, do tỷ lệ bồi thường của mảng này thấp hơn bảo hiểm công nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí lại tăng mạnh từ 60,4% trong năm 2017 lên 65,1%. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân của vấn đề này đến từ tình trạng cạnh tranh gay gắt ở  mảng bảo hiểm cá nhân nhằm bù đắp cho các khó khăn của thị trường bảo hiểm công nghiệp (bảo hiểm năng lượng, bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm tài sản-thiệt hại), trong bối cảnh giá dầu thấp trong 5 năm gần đây và ngành hàng hải chưa phục hồi. Giá dầu thấp làm suy giảm nhu cầu tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí. Các bất ổn địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới và nạn cướp biển hoành hành trở lại đã cản trở dòng chảy thương mại toàn cầu, trong khi lượng cung tàu tăng nhanh làm tình hình cạnh tranh giá cước vận tải ngày càng trở nên gay gắt. Phí bảo hiểm, tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản, hàng hóa hoặc giá cước vận tải, do đó cũng bị sụt giảm theo.

Tổng hợp, chi phí kết hợp năm 2018 tăng lên mức 99,6% từ mức 97,8% của năm 2017.

Thị phần của PVI trên thị trường bảo hiểm gốc phi nhân thọ đạt 15% vào cuối năm 2018, giảm nhẹ từ mức 16% của năm 2017.

1

2

Hoạt động đầu tư chịu ảnh hưởng của thị trường chứng khoán ảm đạm

Doanh thu tài chính đạt 740 tỷ đồng (+5,9% YoY) trong khi chi phí tài chính đạt 267 tỷ đồng (+145% YoY). Nguyên nhân là do chi phí hoạt động kinh doanh cổ phiếu tăng đột biến từ dưới 1 tỷ đồng trong năm 2017 lên hơn 93 tỷ đồng trong năm 2018. Ngoài ra, trong năm 2018, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 4,4 tỷ đồng trong khi hoàn nhập 17 tỷ đồng trong năm 2017. Chi phí tài chính khác cũng tăng mạnh 44% YoY lên 98 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận hoạt động tài chính 2018 chỉ đạt 473 tỷ đồng (-19,7% YoY).

Lãi suất đầu tư năm 2018 là 6,05%, thấp hơn mức 8,63% của năm 2017.

3

4

Thay đổi nhân sự cấp cao: Đại hội thống nhất tăng số thành viên HĐQT từ 8 người lên 9 người và thông qua đơn từ nhiệm của ông Tôn Thiện Việt do đến tuổi nghỉ hưu và ông Nguyễn Anh Tuấn. Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Xuân Hòa trúng cử Chủ tịch HĐQT, đại diện HDI Global SE Dương Thanh Danh giữ chức Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực của PVN Bùi Thị Nguyệt là thành viên mới của HĐQT PVI.

Đại diện của PVN sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT của PVI cho đến khi PVN hoàn tất thoái vốn.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%. Đại hội thống nhất bỏ một số ngành nghề kinh doanh bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản, PVI chỉ đăng ký kinh doanh các hoạt động mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh.

PVN sẽ thoái vốn khỏi PVI trong năm 2019 Đại hội cũng thống nhất nới giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% từ mức 49% hiện nay, tạo điều kiện cho việc thoái vốn của PVN. Talanx đang sở hữu trên 47% (gồm sở hữu qua HDI Global SE, Funderburk Lighthouse Limited), PVN đang sở hữu 35,47%. Talanx nhắm mục tiêu nâng tỷ lệ sở hữu tại PVI lên mức chi phối. Chúng tôi cho rằng khả năng lớn nhất người mua lại phần vốn của PVN sẽ là Talanx.

Thống nhất chi trả cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cp, cao hơn mức 1.200 đồng/cp trong kế hoạch 2018.

Quan điểm

Chúng tôi cho rằng hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PVI năm 2019 vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động thất thường và ngành hàng hải chưa có dấu hiệu phục hồi. Sự chuyển hướng sang thị trường bán lẻ nhằm bù đắp cho mảng bảo hiểm công nghiệp sẽ còn gặp nhiều khó khăn do gặp phải cạnh tranh gay gắt từ các công ty bảo hiểm phi nhân thọ khác. Thị trường chứng khoán phục hồi và lãi suất tiền gửi được dự đoán sẽ cao hơn so với năm 2018 sẽ giúp công ty gia tăng lợi nhuận từ đầu tư.

Vướng mắc về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã được tháo gỡ, chúng tôi cho rằng công tác thoái vốn của PVN sẽ được đẩy nhanh trong năm nay. Khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tăng lên, xếp hạng của PVI nhiều khả năng sẽ được cải thiện, giúp công ty hiện thực hóa định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh bảo hiểm ra khu vực châu Á.

Môi giới chứng khoán 

vds 

 

hotline