Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VIB – Cập nhật KQKD 2018 và Kế hoạch 2019

Được đăng vào 29-03-2019

VIB – Cập nhật KQKD 2018 và Kế hoạch 2019

2018 là năm VIB đạt tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 5 năm gần đây, với lợi nhuận trước thuế 2.743 tỷ đồng, tăng 95,2% so với năm 2017. Đây là mức tăng trưởng rất cao trong số các ngân hàng niêm yết. Động lực tăng trưởng lợi nhuận của VIB đến từ cả sự tăng trưởng mạnh mẽ của cho vay và biên lãi ròng, thu nhập từ bảo hiểm cũng như việc tiết chế chi phí hoạt động.

1

Sự dịch chuyển mạnh mẽ sang cho vay bán lẻ là động lực tăng trưởng chính

Từ năm 2016 đến nay, VIB đã duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đồng thời cơ cấu cho vay có xu hướng dịch chuyển theo hướng đẩy mạnh phân khúc bán lẻ, tức tăng tỷ trọng các phân khúc cho vay có lợi suất cao và giảm tỷ trọng các phân khúc có lợi suất thấp. Theo đó, tỷ trọng cho vay bán lẻ của VIB đã tăng rất mạnh từ 47,1% lên 63,5% (năm 2017) và 74,0% (năm 2018), cao hơn so với các ngân hàng niêm yết hiện nay. Theo đại diện của ngân hàng, trong hai năm gần đây, tăng trưởng cho vay bán lẻ của VIB dẫn đầu trong ngành, nhờ hai sản phẩm chủ đạo là cho vay mua và sửa chữa nhà và cho vay mua ô tô. Cho vay mua nhà chiếm trên 50% danh mục cho vay bán lẻ của VIB, trong khi ngân hàng này cũng đang cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu về mảng cho vay mua ô tô với TPB.

2

Nhờ tập trung vào các phân khúc có lợi suất cao, lợi tức tài sản sinh lãi bình quân đã tăng khá mạnh từ 6,1% năm 2016 lên 6,6% năm 2017 và 8,0% năm 2018. Tuy vậy, việc tăng lợi tức tài sản phần nào bị bù đắp bởi xu hướng tăng của chi phí vốn do (1) tỷ lệ CASA có xu hướng liên tục giảm dần, (2) tăng trưởng huy động từ tiền gửi và GTCG được đẩy mạnh cao hơn so với tăng trưởng tín dụng do LDR điều chỉnh đã ở mức rất cao và (3) cơ cấu huy động có sự thay đổi để cải thiện hệ số nợ ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, vốn ở mức trên 40% vào năm 2017. Do vậy, chi phí vốn bình quân của VIB năm 2018 tăng lên mức 4,5%, khiến cho lợi thế về chi phí vốn nhờ nguồn vốn tài trợ thường xuyên từ các tổ chức quốc tế như IFC và ADB không còn rõ rệt như trước. Tuy vậy, do xu hướng lợi tức tài sản tăng nhanh hơn nên VIB vẫn cải thiện được NIM lên mức 3,8% từ mức xấp xỉ 3,0%-3.2% trong ba năm trước đó. Theo phía ngân hàng, việc có được biên lợi nhuận cao như vậy là nhờ các hệ số LDR và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được duy trì ở mức hợp lý sao cho cân dối được tài sản và nguồn vốn một cách hiệu quả (LDR theo quy định hiện ở mức 77% so với ngưỡng 80% và hệ số vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn hiện ở mức 36,5% so với ngưỡng 40% của NHNN). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc các hệ số trên đã tiến gần với ngưỡng cộng với việc tỷ trọng bán lẻ hiện đã ở mức khá cao cũng đồng nghĩa với việc dư địa để tăng NIM của VIB cũng sẽ trở nên hạn chế.

3

Thu nhập dịch vụ và thu nhập khác tăng trưởng tốt, bổ trợ cho tăng trưởng thu nhập lãi

Thu nhập dịch vụ tại VIB đang có xu hướng tăng trưởng đều đặn và liên tục mở rộng tỷ trọng so với TNHĐ. Năm 2018, thu nhập dịch vụ chiếm 12,1% của TNHĐ, là mức đóng góp khá cao trong các ngân hàng niêm yết (sau TCB và MBB). Hoạt động phân phối bảo hiểm của VIB năm 2018 đã tăng trưởng khá mạnh khi ngân hàng tập trung triển khai hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền với Prudential. Theo thông tin của ngân hàng, VIB hiện đang thuộc top 3 ngân hàng dẫn đầu về doanh số bán bancassurance và là ngân hàng đứng đầu về năng suất bán bancassuance bình quân mỗi chi nhánh. Thu thuần từ phân phối bảo hiểm năm 2018 đạt 240 tỷ đồng, tăng 262% so với năm 2017, chiếm 32,7% thu nhập dịch vụ. Theo sau là thu thuần từ hoạt động thanh toán, đạt 180 tỷ, tăng 73% so với năm 2017 và chiếm 24,5% thu nhập dịch vụ. Chúng tôi cho rằng thu từ thanh toán tăng mạnh là nhờ tăng trưởng phí thanh toán thẻ và thanh toán quốc tế, nhất là sau khi VIB mua lại chi nhánh TP.HCM của ngân hàng Commonwealth Bank của Úc (CBA) vốn là một ngân hàng có thế mạnh về thanh toán quốc tế.

Ngoài hoa hồng phân phối bảo hiểm, trong năm 2018 VIB còn thu được 350 tỷ phí trả trước từ việc ký kết lại hợp đồng hợp tác phân phối với Prudential. Khoản này được ghi nhận vào thu nhập khác, nhờ đó tổng thu nhập thuần ngoài lãi và dịch vụ của VIB tăng trưởng tới 131,9%. Tuy vậy, nếu không tính khoản này thì thu nhập từ các nguồn khác không có tăng trưởng do hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối không có lãi, thu nhập kinh doanh chứng khoán giảm mạnh và thu nợ đã xử lý không tăng so với năm 2017.

Nợ trái phiếu đặc biệt đã được tất toán hết

Từ một lượng lớn trái phiếu đặc biệt vào năm 2015, VIB đã tích cực xử lý nợ VAMC, nhờ đó liên tục giảm tỷ lệ nợ xấu thực (NPL và VAMC). Ngân hàng đã mua lại toàn bộ nợ VAMC và tăng cường trích lập dự phòng để hoàn tất việc xử lý số trái phiếu đặc biệt còn lại vào quý 3/2018, do vậy chi phí dự phòng năm 2018 đã tăng 86,7% so với năm trước. Tuy vậy, hiện tỷ lệ nợ xấu của VIB còn đang ở mức tương đối cao (2,5%) và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu LLR còn khá thấp (36,2%) so với các ngân hàng khác.

4

Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt cho thấy năng lực mở rộng kinh doanh hiệu quả

Một trong những mục tiêu chiến lược của VIB là xây dựng vận hành xuất sắc từ cơ cấu tổ chức nhân sự gọn nhẹ. Năm 2018, chi phí cho nhân viên chỉ tăng 23,8% dù TNHĐ tăng 48,8% (40,4% nếu không tính khoản thu bất thường 350 tỷ từ ký lại hợp đồng với Prudential), cho thấy hiệu quả của đội ngũ nhân viên bán hàng tại VIB đã được nâng cao đáng kể. Các khoản chi phí lớn khác như chi về tài sản và chi cho hoạt động quản lý công vụ cũng được kiểm soát tốt và biến động không đáng kể, dù trong năm VIB có phát sinh việc chuyển trụ sở từ Hà Nội vào TP. HCM. Nhờ đó, tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 15,2%, đưa tỷ lệ CIR giảm mạnh từ 57,1% năm 2017 xuống còn 44,2% (46,9% nếu không tính khoản bất thường trên). Trong vòng 5 năm tới, VIB đặt kế hoạch giảm tỷ lệ CIR xuống thấp hơn nữa bằng việc mở rộng mạng lưới một cách cẩn trọng và tận dụng dịch vụ ngân hàng số qua kênh website và app MyVIB. Hiện số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số chiếm khoảng 70% tổng số giao dịch của VIB. Năm 2019, VIB dự định mở thêm 20 điểm giao dịch so với tổng số 163 điểm tại cuối năm 2018.

( Mở tài khoản chứng khoán miễn phí để được hướng dẫn phương pháp đầu tư theo vĩ mô

Như vậy, có thể thấy tăng trưởng đáng kể của VIB có động lực chủ yếu từ cho vay bán lẻ và phân phối bảo hiểm. Nhờ tiết giảm chi phí hoạt động nên tăng trưởng lợi nhuận đạt mức 95,2%, cao hơn so với mức tăng trưởng TNHĐ. Theo đó, các tỷ suất sinh lời cũng tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ, với ROA tăng lên 1,7% và ROE tăng lên 22,6% trong năm 2018.

5

Kế hoạch kinh doanh và tăng vốn năm 2019

Tại Đại hội cổ đông diễn ra ngày 28/03/2019, ngân hàng VIB đã trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch vốn năm 2019. Theo đó, LNTT kế hoạch tăng 24% so với năm 2018. Theo phía ngân hàng, ước tính LNTT quý 1/2019 tăng trên 60% so với cùng kỳ năm trước (tức đạt khoảng 25% kế hoạch năm nay). Ngoài ra, VIB có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm tối đa 39% lên gần 11 nghìn tỷ đồng, dự kiến hoàn tất trong năm 2019 hoặc muộn nhất trong quý 1/2020. Nguồn vốn bổ sung dự kiến được sử dụng để phục vụ cho tăng trưởng tín dụng, đầu tư vào trái phiếu chính phủ, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm, năng lực quản trị rủi ro cũng như nâng cấp mở rộng mạng lưới. Ngoài ra, ngân hàng cũng tiếp tục có kế hoạch niêm yết chính thức lên sàn HSX trong năm 2019 (sau khi lỡ hẹn năm 2018).

6

7

Với việc tích cực tăng vốn và đẩy mạnh cho vay trong hai năm trở lại đây, VIB đã tăng quy mô đáng kể từ một ngân hàng nhỏ vươn lên trở thành một trong những cái tên có dấu ấn rõ rệt trong mảng ngân hàng bán lẻ. Chúng tôi cũng đánh giá cao năng lực bán hàng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của VIB khi mở rộng sang lĩnh vực cho vay bán lẻ và phân phối hoa hồng bảo hiểm. VIB cũng là một trong hai ngân hàng đầu tiên được phê duyệt đáp ứng Thông tư 41 về tiêu chuẩn an toàn vốn mới, theo đó có thể kỳ vọng sẽ xin được hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn so với các ngân hàng khác, dù chúng tôi cho rằng hạn mức được phê duyệt nhiều khả năng không thể cao đến 35% như kế hoạch. Bù lại VIB vẫn có thể tập trung vào các hoạt động ngoài lãi, tuy vậy chúng tôi nhận thấy năng lực của kinh doanh chứng khoán, vàng và ngoại hối vẫn cần được cải thiện. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cần dành thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng tài sản. Ngoài ra, việc đẩy mạnh cho vay cá nhân dựa vào cho vay mua và sửa nhà có thể là một rủi ro đối với VIB nếu lĩnh vực bất động sản rơi vào chu kỳ đi xuống.

Môi giới chứng khoán 

( vds ) 

hotline