Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PGI – Cập nhật KQKD 2018 và kế hoạch 2019

Được đăng vào 26-03-2019

PGI – Cập nhật KQKD 2018 và kế hoạch 2019

PGI đã ghi nhận một sự tăng trưởng bền vững trong kết quả kinh doanh 2018. Năm 2019, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 3,7% YoY đối với doanh thu phí bảo hiểm gốc và 6,3% YoY đối với LNST.

Kết quả kinh doanh 2018

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm cải thiện nhờ tiếp tục tái cơ cấu sản phẩm

Doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 2.137 tỷ đồng (+3% YoY), trong đó tổng phí bảo hiểm gốc là 2.809 tỷ đồng (+7,6% YoY), phí nhận tái bảo hiểm đạt 134 tỷ đồng (-24,4% YoY) và phí nhượng tái bảo hiểm là 746 tỷ đồng (+ 23,5% YoY). Doanh thu tăng mạnh nhất ở ba phân khúc chính: Bảo hiểm hàng hóa (+18,5% YoY), Bảo hiểm tài sản và hỏa hoạn (+29% YoY) và bảo hiểm tai nạn & sức khỏe (+35,7% YoY). Tuy nhiên, doanh số giảm 2% YoY đối với Bảo hiểm xe cơ giới và 25% YoY đối với Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu do nhìn chung các sản phẩm này có tỷ lệ tổn thất rất cao.

Bảo hiểm hàng không  lần đầu ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc ở mức 6 tỷ đồng do hợp đồng bảo hiểm thân tàu bay cho  Vietjet Air. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc mở rộng sang các thị trường mới, đặc biệt là các thị trường cao cấp và phức tạp như thị trường bảo hiểm hàng không, đòi hỏi vốn lớn, năng lực tái bảo hiểm cao và mối quan hệ tốt trong lĩnh vực hàng không.

Nhờ doanh thu phí bảo hiểm tăng nhưng chi phí bồi thường giảm 9,4% YoY, tỷ lệ tổn thất giảm từ 57,7% vào cuối năm 2017 xuống còn 50,6% trong năm 2018. Tỷ lệ kết hợp đạt 94,6% (96,7% cho năm 2017). Nếu loại bỏ tác động của Thông tư 50, tỷ lệ kết hợp cho năm 2018 đạt 100,2%, cải thiện đáng kể so với 102% của năm 2017.

Thị phần của PGI trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt 6,2% vào cuối năm 2018, giảm từ mức 6,5% vào cuối năm 2017.

 

Trong tháng 9/2018, PGI đã được xếp hạng B+ (Tốt) bởi tổ chức xếp hạng tín dụng A.M.Best. Đây là một lợi thế cho PGI trong việc đàm phán với các công ty tái bảo hiểm nhằm hưởng mức hoa hồng và quyền lợi tốt hơn và trong việc cung cấp bảo hiểm cho khách hàng nước ngoài.

Lợi nhuận đầu tư phần lớn từ lãi tiền gửi ngân hàng

Lợi nhuận từ đầu tư tài chính và bất động sản đạt 60 tỷ đồng, giảm 25% YoY. Điều chỉnh cho lãi tiền gửi từ quỹ chủ hợp đồng (được ghi nhận trong Thu nhập khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm), lợi nhuận đầu tư giảm 15% YoY.

Năm 2017, PGI hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư từ Sabeco và một lô đất ở Bình Dương với tổng lợi nhuận là 37 tỷ đồng. Nếu loại trừ các khoản lợi nhuận bất thường này, lợi nhuận đầu tư năm 2018 tăng 4,3% YoY. Lý do là lãi suất tiền gửi tăng trong năm 2018. Chúng tôi ước tính lãi suất tiền gửi trung bình năm 2018 là 6,51%/năm, tăng nhẹ so với 6,23%/năm của năm 2017, trong khi đó số dư tiền gửi bình quân năm 2018 tăng mạnh 14% YoY. Đối với đầu tư chứng khoán, dự phòng giảm giá chứng khoán tăng 10,5 tỷ đồng trong khi công ty hoàn nhập 14,7 tỷ đồng vào năm ngoái.

Lãi suất đầu tư năm 2018 là 6,4%, cao hơn mức 6,2% của năm 2017 (không bao gồm các khoản lợi nhuận bất thường).

1

Tổng hợp, LNTT 2018 đạt 175 tỷ đồng, +12% YoY. LNTT 2017 đạt 156 tỷ đồng, bao gồm 27 tỷ đồng lợi nhuận bán cổ phiếu SAB và 10 tỷ đồng lợi nhuận từ việc bán đất ở Bình Dương. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường này, LNTT 2018 cao hơn 47% so với LNTT 2017.

Bên cạnh việc tiếp tục tập trung vào bảo hiểm sức khỏe và tai nạn và bảo hiểm hàng hóa, PGI có kế hoạch mở rộng thị phần trong mảng bảo hiểm hàng không thông qua hợp tác với Vietjet Air, Bamboo Airlines và Vietnam Airlines. Doanh thu mục tiêu của bảo hiểm hàng không trong năm 2019 khoảng 12 tỷ đồng (+100% YoY), chủ yếu từ bảo hiểm thiệt hại vật chất máy bay. Tuy nhiên, do tỷ trọng bảo hiểm hàng không trong tổng doanh thu của PGI dưới 1% và nhìn chung, tỷ lệ giữ lại của sản phẩm này rất thấp (tối đa 0,5% tổng phí bảo hiểm gốc), chúng tôi tin rằng kế hoạch về bảo hiểm hàng không của PGI chỉ nhằm mục đích tiếp thị, thay vì tạo ra thay đổi đáng kể trong doanh thu hoặc chi phí.

Đối tác chiến lược SFMI sẽ tiếp tục hỗ trợ PGI trong việc phát triển các kênh trực tuyến và telesale (doanh thu của các kênh này chiếm 25% tổng doanh thu của SFMI), tiếp thị, hệ thống CNTT trong vận hành và quản lý và kiểm soát tổn thất. Bên cạnh đó, SFMI sẽ giới thiệu PGI cho cộng đồng Hàn Quốc tại Việt Nam đối với phân khúc bảo hiểm cá nhân.

Không có thay đổi về sở hữu trong năm 2019: Hiện tại, Petrolimex đang sở hữu 41% PGI và SFMI sở hữu 20%.  Petrolimex muốn giảm tỷ lệ sở hữu xuống 35-36%. Bên mua nhiều khả năng là SFMI. Tuy nhiên, trong năm 2019 PGI không có kế hoạch thoái vốn hoặc phát hành cổ phần mới nào.

Quan điểm

Hoạt động cốt lõi kinh doanh bảo hiểm của PGI sẽ ổn định trong năm 2019. Bên cạnh việc mở rộng thị phần trong thị trường bảo hiểm hàng không chủ yếu cho mục đích tiếp thị, PGI sẽ tiếp tục tái cấu trúc nhiều sản phẩm nhằm giảm chi phí hoạt động và chi phí bồi thường. Về lâu dài, hạng tín nhiệm tốt sẽ nâng cao vị thế của PGI trong các hợp đồng tái bảo hiểm, cung cấp các loại bảo hiểm cao cấp và bảo hiểm xuyên biên giới.

Chúng tôi giữ giá mục tiêu ở mức 20.000 đồng/cổ phiếu, không đổi so với giá mục tiêu trong báo cáo gần đây của chúng tôi. Với cổ tức bằng tiền mặt dự kiến trong 12 tháng tới ở mức 1.200 đồng/cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị MUA với tỷ suất sinh lời dự kiến là 29%, dựa trên giá đóng cửa VND 16.450/cổ phiếu tại ngày 25/3/2019.

Môi giới chứng khoán  - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế 

( vds ) 

hotline