Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

ACB – Nhìn lại KQKD 2018

Được đăng vào 13-03-2019

ACB – Nhìn lại KQKD 2018

ACB kết thúc chặng đường tái cơ cấu nợ xấu vào năm 2018 với kết quả kinh doanh rực rỡ. Nhờ KQKD cốt lõi tăng trưởng tích cực và đóng góp thu nhập từ thu hồi nợ xấu cũng như chi phí dự phòng giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của ACB đạt 5.13 tỷ đồng, tăng tăng trưởng xấp xỉ 143% YoY.

Hệ số thanh khoản và tỷ lệ an toàn vốn được đảm bảo bất kể tín dụng tăng nhanh hơn tiền gửi khách hàng

Với nguồn lực thanh khoản dồi dào – hệ số LDR thấp hơn 80% - ACB đã đẩy mạnh tăng trưởng cho vay trong năm 2016 - 2018. Thực tế, năm 2018, tổng tăng trưởng tín dụng đạt 16,2% YoY, cao hơn so với tăng trưởng tiền gửi năm thứ hai liên tiếp (năm 2016: tăng trưởng tín dụng tương đương với tăng trưởng tiền gửi ở mức 20%).

Ngoài ra, trong khi phần lớn dư nợ tín dụng tập trung vào các khoản cho vay khách hàng, tăng trưởng huy động được đóng góp chủ yếu từ nguồn trung và dài hạn và giấy tờ có giá. Cụ thể, nhờ có lượng lớn trái phiếu Chính phủ (chiếm 16% tổng tài sản của ACB), ACB đã dùng làm tài sản đảm bảo khi phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 10 năm vào cuối năm 2018. Lãi suất trái phiếu phát hành lần lượt là 6% và 7,35% và là lãi suất cố định, tương đối hấp dẫn so với mức lãi suất mà nhiều ngân hàng thương mại khác huy động trong cùng thời điểm. Nhờ vậy, không chỉ kiểm soát chi phí huy động chỉ tăng nhẹ (đồng thời lãi suất cho vay ra cũng tăng nhẹ), tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn có sự cải thiện đáng kể, giảm về mức xuống 17,3% vào cuối năm 2018 (từ mức 28,8% vào cuối năm 2017).

1

2

NIM cải thiện nhờ đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân

Mặc dù tổng mức tăng trưởng tín dụng của ACB đạt 16,2%, dư nợ thuần cho vay khách hàng tăng 16,1% cho thấy trái phiếu doanh nghiệp (được xem là nợ vay trung dài hạn) chỉ tăng nhẹ. Đáng chú ý, cho vay khách hàng cá nhân tăng khoảng 20% YoY, cao hơn mức tăng của toàn dư nợ cho vay khách hàng của ACB. Tỷ trọng dư nợ cá nhân theo đó đã tăng dần từ 45% năm 2014 lên 58% năm 2018, tỷ lệ cao trong nhóm ngân hàng niêm yết. NIM nhờ vậ cũng tăng nhẹ lên 3,6% vào năm 2018.

3

Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt

ACB đã xử lý xong nợ xấu từ các vấn đề quá khứ (legacy issues) và trái phiếu đặc biệt VAMC vào năm 2017. Ngân hàng cũng ghi nhận kết quả tích cực trong việc thu hồi nợ ở khoản cho vay này, ghi nhận khoảng 2.000 tỷ đồng trong năm 2018. Như vậy, hiện còn khoảng 1.500 tỷ đồng nợ xấu từ nhóm G6 đang được xử lý thu hồi.

Liên quan đến dư nợ hiện tại của ACB, chúng tôi tương đối lo ngại khi xem xét dư nợ phân theo nhóm ngành. Cụ thể, mặc dù hơn 90% dư nợ hiện tại có tài sản thế chấp, nhưng gần 59% tổng dư nợ phân loại vào nhóm “ngành khác”. Theo quan sát cơ cấu nợ vay của một số ngân hàng thương mại khác thì có một tỷ trọng đáng kể dư nợ trong nhóm này liên quan đến cho vay chứng khoán hoặc vay sửa chữa nhà. Tuy vậy, điểm tích cực là tỷ lệ hình thành nợ xấu ở mức khá thấp, chỉ khoảng 0,3% trong năm 2018, cho thấy ACBkiểm soát khá tốt các khoản cho vay mới.

4

Thu nhập hoạt động tăng trưởng tạo điều kiện cho ACB đẩy mạnh đầu tư

Nhờ dư nợ khách hàng cá nhân tăng mạnh và NIM cải thiện, thu nhập lãi của ACB tăng xấp xỉ 23% YoY trong năm 2018. Thu nhập dịch vụ tăng 26% YoY với đóng góp cao hơn từ phí bảo hiểm. Trong khi đó, thu từ thanh toán tăng hơn 17% YoY, thấp hơn mức tăng chung của mảng dịch vụ. Cộng thêm gần 2.000 tỷ đồng từ thu nhập khác (phần lớn từ thu hồi nợ xấu), tổng thu nhập hoạt động của ACB đạt 14.033 tỷ đồng (+23% YoY). ACB cũng bắt đầu đẩy mạnh đầu tư để phát triển mảng ngân hàng bán lẻ với 3 trụ cột chính: (1) Công nghệ, (2) Thương hiệu và (3) Nguồn nhân lực. Do vậy, chi phí hoạt động năm 2018 đạt 6.712 tỷ đồng, mặc dù chỉ cao hơn khoảng 500 tỷ đồng so với năm 2017 nhưng nếu điều chỉnh ảnh hưởng từ dự phòng thì mức tăng là 30% YoY. Trong đó, chúng tôi nhận thấy chi tiêu tài sản tăng nhiều nhất, +33% YoY. Chi phí nhân viên tăng 21% YoY trong đó 6.5% tăng cho nhân viên và 13% YoY tăng chi phí lương.

5

Cho năm 2019, chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng và huy động của ACB sẽ lần lượt đạt 15,8% và 12,8% YoY. LNTT của ACB sẽ tăng 16% và LNST tăng tương ứng 15,4% lên 5.929 tỷ đồng. Theo đó EPS dự báo đạt 4.634 đồng. Với chất lượng tài sản lành mạnh và khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH (ROE, hơn 20%  trong 3-5 năm tới), chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu lên 38.800 đồng và khuyến nghị MUA đối với ACB.

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

( vds ) 

hotline