Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

BVH – Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2018

Được đăng vào 05-03-2019

BVH – Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2018

Theo báo cáo tài chính Quý 4 đã công bố, doanh thu thuần hợp nhất của BVH năm 2018 đạt 28.987 tỷ đồng (+21% YoY). Doanh thu phí bảo hiểm gốc nhân thọ đạt 21.507 tỷ đồng (+23% YoY), trong khi toàn thị trường tăng trưởng 33% YoY. Doanh thu phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ đạt 9.841 tỷ đồng (+22% YoY), so với mức tăng 11% của toàn thị trường. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.365  tỷ đồng (-30% YoY). Thị phần của công ty cuối năm 2018 đạt 21,3%, tăng nhẹ 2% so với cuối năm 2017 và duy trì vị thế đầu ngành.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm ghi nhận lỗ 2.612 tỷ đồng do sự tăng mạnh trong chi phí bồi thường và các chi phí dự phòng nghiệp vụ. Tuy nhiên, BVH vẫn có lãi trước thuế nhờ lãi hoạt động tài chính tăng mạnh 69% YoY.

1

ảo hiểm nhân thọ: Gánh nặng dự phòng tăng do lãi suất TPCP giảm trong nửa đầu năm và thông tư 50/2017/TT-BTC

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ bồi thường bao gồm dự phòng của mảng bảo hiểm nhân thọ tăng mạnh so với năm 2017, từ 30% lên 42%. Trích lập dự phòng toán học tăng mạnh 42% YoY, trong khi khoản mục này chiếm đến 96% quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ của BVH. Nguyên nhân là do tác động của thông tư 50/2017/TT-BTC.

Dự phòng toán học là chênh lệch giữa hiện giá của tổng phí bảo hiểm sẽ thu trong tương lai và hiện giá của tổng trách nhiệm bảo hiểm trong tương lai. Lãi suất chiết khấu là lãi suất kỹ thuật. Điều 18 Thông tư 50 (có hiệu lực từ 1/7/2017) quy định “Lãi suất kỹ thuật tối đa không vượt quá 70% lãi suất bình quân của trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 10 năm trở lên được phát hành trong 06 tháng gần nhất trước thời điểm trích lập dự phòng.” Trước đó, thông tư 194/2014/TT-BTC quy định lãi suất kỹ thuật tối đa không vượt quá 80% lãi suất bình quân của trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm được phát hành trong sáu (06) tháng gần nhất trước thời điểm trích lập dự phòng.

Đọc thêm : Thị trường nợ 

Do lãi suất TPCP được sử dụng để tính lãi suất chiết khấu trong tính toán dự phòng toán học của các công ty bảo hiểm nhân thọ, sự suy giảm của lãi suất trúng thầu TPCP kỳ hạn 10 năm trở lên từ cuối năm 2017 đến nay kết hợp với việc giảm mức lãi suất kỹ thuật tối đa đã dẫn đến sự tăng vọt  trong chi phí trích lập dự phòng toán học của BVH trong năm 2018.

2

Bảo hiểm nhân thọ: Tỷ trọng bảo hiểm xe cơ giới ngày càng tăng làm tăng chi phí bồi thường

Tỷ lệ bồi thường cũng tăng mạnh ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ (61% so với 54% cuối năm 2017). Theo BVH, nguyên nhân là do bồi thường tăng mạnh ở các mảng bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm tài sản kỹ thuật. Do báo cáo tài chính quý 4/2018 không có dữ liệu bồi thường chi tiết cho từng nghiệp vụ bảo hiểm, chúng tôi chưa thể tính toán được tỷ lệ bồi thường cụ thể của từng nghiệp vụ. Tuy nhiên, do bảo hiểm xe cơ giới là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn và ngày càng tăng trong khi đây là nghiệp vụ có tỷ lệ bồi thường tương đối lớn (tỷ lệ bồi thường bao gồm dự phòng toàn thị trường 71% trong nửa đầu năm 2018), chúng tôi lo ngại chiến lược đẩy mạnh doanh số và gia tăng thị phần tập trung vào mảng bảo hiểm xe cơ giới của BVH sẽ dẫn đến tỷ lệ bồi thường tiếp tục tăng trong các năm sau.

3

4

Đầu tư: Lợi nhuận đến từ bán TPCP

BVH ghi nhận lãi hoạt động tài chính tăng mạnh 69% YoY nhờ:

  • Doanh thu hoạt động tài chính tăng 56% YoY, trong đó khoản mục Lãi đầu tư, kinh doanh chứng khoán tăng mạnh gần 8 lần. Theo BVH, khoản mục này tăng mạnh là do trong năm công ty đã bán bớt một lượng lớn TPCP sắp đáo hạn (thời gian đến khi đáo hạn từ 3 đến 5 năm). Tuy nhiên, công ty không công bố số liệu cụ thể.
  • Chi phí tài chính tăng chậm hơn doanh thu tài chính, ở mức 20% YoY. Trong đó, lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán tăng mạnh hơn 3 lần. Nguyên nhân là do thị trường chứng khoán đã rơi vào tình trạng ảm đạm từ tháng 4/2018 đến cuối năm.

Kế hoạch năm 2019

Năm 2019, BVH đặt mức kế hoạch tăng trưởng mảng bảo hiểm nhân thọ 20% YoY và mảng bảo hiểm phi nhân thọ 12%, thấp hơn so với mức tăng trưởng lần lượt 23% và 22% của hai mảng này trong năm 2018.

Đối với mảng nhân thọ, tăng trưởng vẫn tập trung vào hai sản phẩm chính là bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung. Công ty sẽ cho ra mắt 2-3 sản phẩm bổ trợ mới mỗi năm và tăng tỷ trọng bảo hiểm liên kết chung nhằm giảm tỷ trọng bảo hiểm hỗn hợp do các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp có điều khoản tham gia chia lãi, kéo theo chi phí dự phòng toán học lớn.

Đối với mảng phi nhân thọ, bên cạnh mảng bảo hiểm xe cơ giới vẫn là trọng tâm, công ty sẽ mở rộng bán bảo hiểm sức khỏe cho các khách hàng cá nhân thuộc khối FDI nhờ nhóm khách hàng này có khả năng trả phí bảo hiểm cao và ít có động cơ trục lợi.

Chi phí trích lập dự phòng toán học có thể giảm trở lại trong năm 2019 nhờ thông tư 01/2019/TT-BTC

Thông tư 01/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 50/2017 về các dữ liệu đầu vào dùng để tính mức trich lập dự phòng toán học của các doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, lãi suất kỹ thuật tối đa không vượt quá 80% (70% theo thông tư 50) lãi suất bình quân của trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 10 năm trở lên được phát hành trong 24 tháng (6 tháng theo thông tư 50) gần nhất trước thời điểm trích lập dự phòng và lãi suất kỹ thuật  không được vượt quá tỷ suất đầu tư bình quân của bốn quý liền kề trước đó của doanh nghiệp bảo hiểm và lãi suất tính phí của từng sản phẩm bảo hiểm.

Trong bối cảnh lãi suất trúng thầu TPCP đang phục hồi từ quý 3/2018, sau khi chạm đáy vào quý 2/2018, cùng với việc thông tư 01/2019 có hiệu lực từ 16/2/2019, chúng tôi kỳ vọng mức lãi suất chiết khấu sử dụng khi tính dự phòng toán học sẽ tăng lên và ổn định hơn, làm giảm gánh nặng dự phòng toán học của BVH trong năm 2019.

 

Chiến lược tăng thị phần và giữ vị thế đầu ngành của BVH trong các năm gần đây, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của ngành bảo hiểm Việt Nam, đã cho thấy những tác động tiêu cực lên chi phí hoạt động và lợi nhuận của công ty. Với kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2019, BVH đang dần  quay trở lại  với mục tiêu lợi nhuận  thay cho mục tiêu thị phần.  Đối với hoạt động đầu tư, lãi suất tiền gửi và TPCP đang tăng trở lại sẽ giúp công ty gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong các năm tới. Ngoài ra, gánh nặng dự phòng sẽ giảm bớt nhờ sự ra đời của Thông tư 01/2019.

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

( vds ) 

hotline