Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Bản tin chứng quyền có bảo đảm 29/10/2019 - Đến lượt CW của cổ phiếu REE nổi sóng

Được đăng vào 29-10-2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Thị trường chứng quyền tiếp tục có sự phân hóa trong phiên ngày thứ 3 mặc dù nhóm cổ phiếu Vingroup đồng loạt tăng điểm. Nổi bật trong phiên này là nhóm CW dựa theo cổ phiếu REE. Việc thị trường cơ sở tiếp tục gặp khó khi tiệm cận ngưỡng kháng cự mạnh cũng làm thị trường chứng quyền thận trọng, thanh khoản đang trong xu hướng giảm kể từ phiên kỷ lục ngày 24/10.

• Dừng lúc đóng cửa, đã có hơn 3,94 triệu chứng quyền được chuyển nhượng thành công với giá trị giao dịch đạt khoảng 8,95 tỷ đồng. So với phiên hôm qua, khối lượng CW giảm 4,6% và giá trị giao dịch giảm 25%. Thanh khoản thị trường cao hơn so với bình quân 5 phiên trước đó 14,5% về khối lương tuy nhiên lại thấp hơn 14,4% về giá trị. Hệ số tăng/giảm của các CW phiên này ở mức trung tính, chỉ có 15 mã tăng giá, 18 mã giảm giá và 4 mã giữ tham chiếu.

• Thanh khoản thị trường tập trung chủ yếu ở nhóm CW có thời gian đáo hạn còn lại dưới 40 ngày trở xuống và trên 110 ngày, trong đó nhóm dưới 40 ngày chiếm 36% từ mức 44% ở ngày hôm qua, nhóm trên 110 ngày chiếm 29%, trong khi nhóm từ 70 đến 110 ngày tăng mạnh từ 6% lên 17% ở ngày hôm nay.

• Trong khi đó, cơ cấu cổ phiếu tăng giá lại tập trung ở nhóm trên 70 ngày trở lên, trong đó nhóm từ 70 đến 110 ngày có tỷ lệ tăng giá 50% và nhóm trên 110 ngày có tỷ lệ tăng giá 56,3%. Thanh khoản thị trường tập trung ở các mã tăng chỉ chiếm 16,7% và 52,8% ở các mã giảm. •

Mặc dù thị trường tiếp tục phân hóa nhưng dòng tiền vẫn tập trung vào các mã CW dựa theo các mã cơ sở mang tính dẫn dắt như MWG, FPT, HPG, REE… nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ hoặc mở vị thế mới đối với các mã như trên.

KHUYẾN NGHỊ CHỨNG QUYỀN

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với chứng quyền CREE1902, dựa trên các luận điểm sau:

• Trạng thái ITM của CW CREE1902 hiện đang ở mức 5,14%, với đòn bẩy hiệu quả ở mức rất hấp dẫn, đạt 4,25 lần. Chứng quyền CREE1902 thuộc nhóm chứng quyền dài hạn (85 ngày) với hao mòn thời gian gần như bằng 0. Độ biến động nội hàm và phần bù rủi ro của chứng quyền lần lượt ở mức 64,32% và 9,62%.

• Về kỹ thuật, cổ phiếu REE đang trở lại xu thế tăng giá. Các chỉ số kỹ thuật cho tín hiệu mua củng cố đà tăng giá của cổ phiếu.

• Về cơ bản, chúng tôi đánh giá cao HĐKD của REE trên cơ sở (i) hoạt động cho thuê văn phòng trở thành động lực tăng trưởng chính với tỷ suất lợi nhuận cao, (ii) tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực điện, nước, tạo nguồn thu ổn định & lâu dài, và (iii) backlog mảng M&E lớn, đảm bảo nguồn thu trong tương lai.

1

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU CƠ SỞ - REE

• Chúng tôi đánh giá cao HĐKD của REE trên cơ sở (i) hoạt động cho thuê văn phòng trở thành động lực tăng trưởng chính với tỷ suất lợi nhuận cao, (ii) tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực điện, nước, tạo nguồn thu ổn định & lâu dài, và (iii) backlog mảng M&E lớn, đảm bảo nguồn thu trong tương lai.

• Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần REE đạt 3.565 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 66% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.242,2 tỷ đồng, giảm 4,5% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và đã hoàn thành 84,8% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

• REE dự định M&A một nhà máy thủy điện nhỏ 35MW (lợi nhuận hàng năm theo kế hoạch 40 tỷ đồng từ 2020) và đầu tư vào một dự án (DA) điện gió tại tỉnh Trà Vinh với công suất giai đoạn 1 đạt 48MW (khởi công T10/2019), sau giai đoạn 2 đạt 100MW. Chúng tôi ước tính DA điện gió sẽ tạo ra lợi nhuận ròng khoảng 38 tỷ đồng/năm từ 2022 (tương đương 2% LNR REE)

. • DA Etown 6 (70.000 m2 sàn cho thuê văn phòng) dự kiến đem lại 380 tỷ đồng LNR hàng năm từ 2024 (tỷ lệ lấp đầy giả định 98%).

2

3

4

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

( mbs ) 

 

hotline