Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VPA/FLEGT và điểm đến châu Âu của gỗ Việt

Được đăng vào 08-01-2019

VPA/FLEGT và điểm đến châu Âu của gỗ Việt

VPA/FLEGT là gì?

VPA (Voluntary Partnership Agreement) là một thỏa thuận đối tác tự nguyện, được ràng buộc chặt chẽ về mặt pháp lý giữa khu vực các nước châu Âu (EU) và quốc gia xuất khẩu gỗ bên ngoài khu vực EU. VPA ra đời với mục đích thúc đẩy thương mại gỗ có nguồn gốc hợp pháp, và hơn nữa, hướng tới giải quyết việc sử dụng gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ bằng cách cách cải thiện quản trị rừng và áp dụng pháp luật để xử lý vi phạm.

FLEGT ( Forest Law Enforcement, Governance and Trade ) là viết tắt của Luật Lâm nghiệp, Quản trị và Thương mại – một quy chế về quản lý tài nguyên được EU áp dụng vào năm 2003. VPA là nhân tố chính của FLEGT. Việt Nam là một trong 15 quốc gia nhiệt đới đang đàm phán hoặc đã triển khai VPA với EU.

Việt Nam bắt đầu đàm phán VPA từ năm 2010, và tới năm 2017, Việt Nam và EU đã thống nhất về nội dung và các điều khoản của VPA. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2018, Việt Nam và EU chính thức ký VPA.

Thành phần chính cấu thành nên VPA

  • Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ để xác minh rằng các sản phẩm gỗ là có nguồn gốc hợp pháp và có thể được cấp giấy phép FLEGT.
  • Các cam kết của thành viên về cải cách pháp lý, công khai thông tin và các cải tiến trong quản trị rừng.
  • Cung cấp quy chế quản lý, giám sát và đánh giá việc thực hiện VPA; và các tác động của VPA đối với nền kinh tế, xã hội và môi trường.

VPA hứa hẹn sẽ thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp giữa Việt Nam và châu Âu

Thứ nhất, khi nhận ra tác động tiêu cực của việc khai thác gỗ bất hợp pháp đối với sự phát triển bền vững của xã hội, EU và một số nước phát triển (Mỹ, Úc) đã nỗ lực ngăn chặn việc buôn bán gỗ và sản phẩm gỗ bất hợp pháp (gỗ khai thác lậu hoặc không có nguồn gốc rõ ràng). Năm 2013, Quy định Lâm sản châu Âu ( EU Timber Regulation - EUTR) chính thức được có hiệu lực, với mục tiêu ngăn chặn việc buôn bán gỗ và sản phẩm gỗ khai thác trái phép tại thị trường EU. Nói cách khác, EUTR chỉ cho phép gỗ và sản phẩm gỗ được khai thác hợp pháp và có chứng nhận được buôn bán tại thị trường châu Âu.

Thứ hai, sản phẩm gỗ xuất khẩu Việt Nam sẽ rộng đường sang châu Âu nếu đáp ứng được EUTR. Sau khi ký VPA, Việt Nam có thể cấp chứng nhận hợp pháp cho gỗ xuất khẩu bằng chứng chỉ FLEGT. Ưu điểm của chứng nhận FLEGT là chứng nhận này sẽ xác minh sản phẩm đủ điều kiện EUTR. Căn cứ theo cam kết VPA, để có thể cấp giấy phép FLEGT cho sản phẩm gỗ xuất khẩu, Việt Nam cần phải xây dựng hệ thống xác minh tính hợp pháp gỗ (VNTLAS). Theo chuyên trang hướng dẫn VPA/FLEGT, hệ thống VNTLAS được xây dựng cần có các yếu tố sau:

  1. Định nghĩa về gỗ hợp pháp: Nêu các khía cạnh của nước đối tác trong VPA, theo đó hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp đánh giá được các bằng chứng, chứng minh được sự tuân thủ pháp luật. Định nghĩa gỗ hợp pháp của Việt Nam (LD) được chia thành hai phần: cho tổ chức (các doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân và các hợp tác xã) và cho cá nhân (các hộ gia đình, cá nhân, và các cộng đồng thôn cư).
  2. Các bằng chứng về xác minh việc tuân thủ pháp luật: Các bằng chứng xác minh là những giấy tờ, tài liệu được đề cập đến trong định nghĩa gỗ hợp pháp quy định đối với hộ gia đình và các tổ chức để chứng minh sự tuân thủ về luật pháp.
  3. Kiểm soát chuỗi cung ứng: Kiểm soát chuỗi cung là đảm bảo các sản phẩm gỗ được xác minh là hợp pháp trong toàn bộ quá trình gắn với chuỗi cung ứng. Kiểm soát chuỗi cung cũng ngăn chặn việc trà trộn các sản phẩm được xác minh hợp pháp với các sản phẩm chưa được xác minh trong chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng sẽ bao gồm: Nguồn gỗ nhiên liệu sử dụng – Khâu trung gian – Khâu xuất khẩu.
  4. Xác minh sự tuân thủ: Việt Nam sẽ xây dựng một hệ thống phân loại doanh nghiệp (OCS) để đánh giá định kỳ mức độ rủi ro của tất cả các tổ chức về tính tuân thủ của với các yêu cầu của hệ thống VNTLAS để áp dụng các biện pháp xác minh phù hợp, một cách hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời.
  5. Cấp phép FLEGT: Khi hệ thống VNTLAS đi vào vận hành, hệ thống này sẽ cấp giấy phép cho từng lô sản phẩm gỗ xuất sang thị trường EU.
  6. Thanh tra nội bộ và cơ chế phản hồi: Các cơ quan chính phủ có thể tranh tra và phát hiện các lỗ hổng về pháp luật, quy chế, hay cơ chế quản lý và đề xuất giải pháp, cũng như ngăn chặn và chống lại việc tham nhũng hay ngăn ngừa hoặc giải quyết các vụ vi phạm pháp luật. Sẽ có cơ chế để các bên liên quan có thể khiếu nại và có phản hồi về những vấn đề liên quan đến hệ thống VNTLAS và việc cấp giấy phép FLEGT.
  7. Đánh giá độc lập: Là việc đánh giá định kỳ việc thực hiện, hiệu lực, và tín nhiệm của hệ thống VNTLAS để xác định, tài liệu hóa, và báo cáo bất cứ một hành động không tuân thủ hay điểm yếu nào trong hệ thống. Người/cơ quan đánh giá độc lập sẽ đề xuất các biện pháp cải thiện lên ủy ban Thực thi hỗn hợp giữa Việt Nam và EU.

Thứ ba, chú ý rằng VPA là một quy định toàn diện khi nó đề cập đến tính hợp pháp của không chỉ gỗ nội địa trồng tại Việt Nam mà còn cả gỗ mà Việt Nam nhập khẩu dùng làm nguyên liệu chế biến. Để làm được điều này, VPA yêu cầu các nhà khai thác Việt Nam phải thực hiện thẩm định để đánh giá tính hợp pháp của gỗ nhập khẩu dùng làm đầu vào chế biến.

Cuối cùng, các sản phẩm gỗ được cấp phép FLEGT của Việt Nam có thể xuất khẩu sang EU mà không cần trải qua các kiểm định tại EUTR. Hàng rào thuế và thuế quan cũng sẽ được giảm khi gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam có giấy phép FLEGT. Hơn nữa, các chuyên gia trong ngành ước tính nếu đạt chuẩn VPA / FLEGT, giá sản phẩm gỗ xuất khẩu có thể tăng thêm từ 20% đến 25%. Do đó, VPA / FLEGT có thể mở ra những hy vọng lớn lao cho ngành xuất khẩu gỗ Việt Nam.

Đọc thêm : Thị trường nợ 

Tầm quan trọng của thị trường châu Âu

Châu Âu là thị trường nhập khẩu gỗ lớn thứ tư của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang thị trường này luôn ổn định trong ba năm qua, với giá trị xuất khẩu trung bình hàng năm trên 700 triệu USD. Đạt được thỏa thuận VPA sẽ là một bước tiến lớn không chỉ trong việc gia tăng giá trị giao thương với EU, mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành gỗ Việt Nam.

6

Hiện tại, Đức, Pháp và Hà Lan là những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu ÂU. Với VPA/FLEGT, giá trị xuất khẩu gỗ từ Việt Nam sang EU được dự đoán sẽ đạt 800 triệu USD vào năm 2019. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất ngăn Việt Nam đạt được mục tiêu này là sự thiếu hụt trong nguyên liệu đầu vào đủ tiêu chuẩn FLEGT. Hiện tại, nguyên liệu tại Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu cần có chứng chỉ rừng FSC-CoC; và cần có thời gian để các doanh nghiệp chuẩn bị cho tiêu chuẩn mới FLEGT.

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

vds 

hotline