Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Bản tin chứng quyền có bảo đảm 31/10/2019 - Áp lực bán trên diện rộng

Được đăng vào 31-10-2019

Bản tin chứng quyền có bảo đảm 31/10/2019 - Áp lực bán trên diện rộng

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƢỜNG CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

• Thị trường chứng quyền lại dơi vào trạng thái ảm đạm sau khi có thêm các mã mới niêm yết. Phiên này, áp lực bán trên diện rộng, một số mã CW đã giảm trên 90% kể từ khi IPO. Bên cạnh đó, một số mã cơ sở tăng điểm nhưng các CW vẫn giảm, nhà đầu tư ngày càng mất kiên nhẫn và giảm giao dịch.

• Dừng lúc đóng cửa, đã có hơn 4,26 triệu chứng quyền được chuyển nhượng thành công với giá trị giao dịch đạt khoảng 11,67 tỷ đồng. So với phiên hôm qua, khối lượng CW giảm 21,6% và giá trị giao dịch giảm 24,4%.

• Thanh khoản thị trường thấp hơn so với bình quân 5 phiên trước đó 3% về khối lương và 13% về giá trị. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, tỷ lệ các mã tăng phiên này thậm chí chỉ đạt 17%, chỉ có 7 mã tăng giá, 32 mã giảm giá và 2 mã giữ tham chiếu.

• Thanh khoản thị trường tập trung chủ yếu ở nhóm CW có thời gian đáo hạn còn lại dưới từ 40 đến 70 ngày và trên 110 ngày, trong đó nhóm từ 40 đến 70 ngày chiếm 34% và nhóm trên 110 ngày chiếm 36%. Thanh khoản thị trường tập trung ở các mã tăng chỉ chiếm 11,5% và 88% ở các mã giảm.

• Thị trường đang trong trạng thái ảm đạm và rất khó chọn mã, “khó ăn thi nhả” cũng là chiến lược đầu tư không tệ khi thị trường không rõ xu hướng hoặc lợi nhuận đem lại không đủ bù đắp rủi ro.

KHUYẾN NGHỊ CHỨNG QUYỀN

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với chứng quyền CMBB1904, dựa trên các luận điểm sau:

• Trạng thái ITM của CW CMBB1904 hiện đang ở mức 4,56%, với đòn bẩy hiệu quả ở mức rất hấp dẫn, đạt 4,51 lần. Chứng quyền CMBB1904 thuộc nhóm chứng quyền dài hạn (84 ngày) với hao mòn thời gian gần như bằng 0. Độ biến động nội hàm và phần bù rủi ro của chứng quyền lần lượt ở mức 60,80% và 9,20%.

• Về kỹ thuật, cổ phiếu MBB đã kiểm nghiệm thành công đường MA20. Các chỉ số kỹ thuật cho tín hiệu mua củng cố đà tăng giá của cổ phiếu.

• Về cơ bản, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 12T VND27.500 (tăng 19,6% so với giá 31/10), dựa 2 phương pháp so sánh P/B và chiết khấu LN thặng dư (RI).

ĐỒ THỊ CHỨNG QUYỀN

1

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU CƠ SỞ - MBB

Trong 9T2019, với các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng, MBB báo LNTT và LNST tăng 27% và 28%, lần lượt đạt hơn 7.616 tỷ đồng và 6.142 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần của MBB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 13.111 tỷ đồng, tăng 26% với thu nhập lãi tăng 26% và chi phí lãi tăng 27% so với cùng kỳ. Lãi thuần dịch vụ tăng 37%, đạt gần 2.313 tỷ đồng và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 56% so với cùng kỳ, đạt gần 472 tỷ đồng. Với kết quả trên, MBB đã thực hiện được 77% kế hoạch lãi trước thuế đề ra.

• Tính đến thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của MBB đạt hơn 397,441 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm chủ yếu từ cho vay khách hàng đạt hơn 240,211 tỷ đồng, tăng 12% và các khoản lãi, phí phải thu tăng 19% so với đầu kỳ, đạt gần 4,087 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đã tăng từ 1,33% lên mức 1,54%.

• Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 12T VND27.500 (tăng 19,6% so với giá 31/10), dựa 2 phương pháp so sánh P/B và chiết khấu LN thặng dư (RI).

ĐỒ THỊ CỔ PHIẾU CƠ SỞ - MBB

2

3

4

5

6

7

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

mbs 

hotline