Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VPB – Cập nhật KQKD

Được đăng vào 06-12-2018

VPB – Cập nhật KQKD

Trong 9T 2018, LNTT hợp nhất của VPB đạt 6,13 ngàn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 57% kế hoạch năm. Đáng chú ý, so với các năm trước, công ty con FE Credit tiếp tục ghi nhận tăng trưởng chậm hơn và đóng góp thấp hơn vào thu nhập hợp nhất của VPB.

Tăng trưởng cho vay tiêu dùng chậm hơn do cạnh tranh gia tăng. Cuối Q3 2018, dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất tăng 9,5% YTD, thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ vẫn đạt mức 11,3% YTD (9T 2017: 12,4% YTD) trong khi tăng trưởng cho vay khách hàng của FE Credit chỉ đạt 4,2% YTD (9T 2017: 28,3% YTD).

Do sự sụt giảm của tăng trưởng cho vay tiêu dùng trong Q3 2018, NIM của VPB giảm gần 40 điểm cơ bản. Mặc dù chúng tôi cho rằng NIM có thể tăng nhẹ trong Q4 2018, chúng tôi tin rằng NIM dài hạn sẽ thu hẹp sự cạnh tranh trong mảng tài chính tiêu dùng, đặc biệt là cho vay tiền mặt, đang ngày càng gia tăng với sự tham gia của nhiều công ty tài chính tiêu dùng mới.

1

2

Nợ xấu tăng mạnh. Nợ xấu hợp nhất đã tăng mạnh từ 3,4% vào cuối năm 2017 lên mức 4,7% vào cuối Q3/2018. Nợ xấu tăng nhanh ở cả ngân hàng mẹ và FE Credit. Đối với FE Credit, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 5,0% cuối năm 2017 lên mức 6,4% vào cuối Q3/2018. Chúng tôi nhận thấy nợ nhóm 2 và nợ nhóm 3 tăng tương ứng 24% YTD và 60% (9T 2017 lần lượt là 19,6% và 2,7% YTD). Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ là 4,2% vào Q3/2018 (Q3/2017: 2,6%). Ngân hàng cho biết tỷ lệ nợ xấu cao đến từ nguyên nhân:

  • Việc điều chỉnh phân loại nợ theo phân loại nợ sau khi tham chiếu và phân loại nợ theo phân loại của CIC (*) khiến nợ xấu của VPB tăng hơn 12% YTD trong 9T 2018;
  • Giải ngân khoản vay mới thấp.

(*) Theo quy định của Thông tư 02/2013/TT-NHNN và 09/2014/TT-NHNN

Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng một lý do khác là sự tăng trưởng mạnh của dư nợ không tài sản đảm bảo khi mà CommCredit (cung cấp các khoản vay không có đảm bảo cho hộ gia đình và tiểu thương). Trong 9 tháng đầu năm, dư nợ cho vay không tài sản đảm bảo tăng trưởng hơn 15% YTD, nhanh hơn mức tăng trưởng dư nợ của toàn ngân hàng (+9,5% YTD), và chiếm gần 17% tổng dư nợ. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng cao của nợ vay không tài sản đảm bảo góp phần khiến tỷ lệ nợ xấu cao hơn ở ngân hàng mẹ.

 

3

Cơ cấu vốn mạnh. Trong 9T2018, vốn điều lệ của VPB tăng 64% nhờ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng và ESOP. Ngân hàng tạm thời trì hoãn kế hoạch phát hành riêng lẻ do điều kiện bất lợi của thị trường chứng khoán. Hệ số CAR hợp nhất (theo tiêu chuẩn 36) đã giảm nhẹ nhưng vẫn là mức cao trong nhóm các ngân hàng niêm yết, ở mức 13%. VPB đang chờ NHNN chấp thuận áp dụng Basel II vì CAR theo quy chuẩn này cũng ở mức 12% vào cuối Q3/2018.

4

Do tăng trưởng tín dụng thấp trong 9 tháng đầu năm, VPB đã giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng và LNTT cho cả ngân hàng mẹ và  FE Credit. Theo kịch bản cơ sở, VPB dự kiến dư nợ cho vay của ngân hàng mẹ và FE Credit sẽ tăng trưởng lần lượt là 15% và 10% và LNTT tương ứng đạt 9.234 tỷ đồng (+14% YoY). Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ có thể đạt 17% YoY, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cao điểm trong quý cuối năm của nền kinh tế. Nền tảng vốn mạnh sẽ là yếu tố giúp VPB được duyệt tăng trưởng tín dụng cao hơn hạn mức 15% hiện tại. Trong khi đó, chúng tôi cho rằng tăng trưởng tín dụng của FE Credit sẽ ở mức 10% YoY, chủ yếu do cạnh tranh cao trong phân khúc cho vay tiêu dùng. Do đó, LNTT của VPB có thể đạt 9.421 tỷ đồng (+ 16% YoY) và EPS dự phóng là 2.342 đồng.

Phân khúc cho vay tiêu dùng suy giảm cùng với nợ xấu tăng mạnh đã khiến mức định giá tương đối (PB) của VPB giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Ở mức giá hiện tại, VPB đang giao dịch ở mức PB dự phóng 2018 là 1.7 là, thấp hơn đáng kể so với đầu năm nay và thấp hơn một chút so với PB trung bình ngành. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng PB của ngân hàng khó có thể trở lại mức cao như trước đây trừ khi cho vay tiêu dùng của VPB, trong đó chủ yếu là cho vay tiền mặt, cho thấy sự cải thiện trong các quý sắp tới.

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

vds

hotline