Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VSC - Duy trì hiệu suất khai thác ấn tượng

Được đăng vào 03-12-2018

VSC - Duy trì hiệu suất khai thác ấn tượng

Triển vọng 2019: Đà tăng trưởng chậm lại

 

Chúng tôi kì vọng tăng trưởng khối lượng container thông qua hệ thống cảng của VSC sẽ chậm lại khi cảng VIP Green đạt hiệu suất tối đa, trong khi tiềm năng tăng trưởng của cảng Green bị hạn chế do vị trí không nhiều thuận lợi. Chúng tôi ước tính tổng lượng container của VSC trong năm 2018 và 2019 sẽ đạt 1.048K TEU (+31% YoY) và 1.056K TEU (+1% YoY).

Mặt khác, chúng tôi hy vọng thông tư điều chỉnh tăng giá sàn bốc dỡ container quốc tế sẽ được áp dụng tại Hải Phòng vào năm tới. Đây sẽ là một tiềm năng tăng trưởng cho VSC.

 

Quan điểm và Định giá

 

Theo quan điểm của chúng tôi, VSC là một trong một sự lựa chọn tốt trong lĩnh vực cảng biển nhờ vào quan hệ khách hàng tốt, kinh nghiệm điều hành, bảng cân đối kế toán lành mạnh (dòng tiền hoạt động mạnh, cổ tức ổn định, nợ đang giảm dần tại cảng VIP Green). Hơn nữa, VSC đang giao dịch ở mức định giá rẻ, PE hiện tại là 7,3x và PB là 1,3x. Tuy nhiên, hạn chế về công suất sẽ ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của công ty.

Chúng tôi ước tính LNST và lợi ích cổ đông thiểu số 2018 và 2019 lần lượt là 294 tỷ đồng (+ 24% YoY) và 315 tỷ đồng (+ 7% YoY). Điều này tương ứng với EPS năm 2018 và 2019 lần lượt là 5.870 đồng và 6.280 đồng. LNST và cổ đông thiểu số cho năm 2019 đã bao gồm giả định VSC sẽ chuyển nhượng 5% vốn tại cảng VIP Green cho Evergreen.

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

vds

hotline