Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

DVP - Cập nhật KQKD 9T2018

Được đăng vào 29-11-2018

DVP - Cập nhật KQKD 9T2018

Trong 9T2018, lợi nhuận của DVP đi ngang so với cùng kì do cảng Đình Vũ đã đạt mức công suất toàn dụng. Tuy nhiên, nếu tính riêng quý 3, LNST tăng trưởng 21% do lượng container lạnh tăng và ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên kết.

1

5

Mặc dù trong 9T2018, DVP xử lý 485K TEU, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ, nhưng doanh thu trung bình mỗi container đã có sự cải thiện nhờ vào lượng container đông lạnh tăng so với cùng kì năm trước. Điều này đã khiến cho doanh thu không bị suy giảm so với cùng kì năm trước (bảng 1). Bên cạnh đó, giá vốn giảm nhẹ 1% cũng góp phần làm tăng biên lợi nhuận (bảng 1).

Số lượt tàu cập DVP trong 9T2018 tăng 6%, đạt 455 lượt, tương đương trung bình 11-12 tàu mỗi tuần. DVP hiện đang phục vụ bốn người hãng tàu quốc tế lớn: SITC (khách hàng lớn nhất, 6-7 chuyến mỗi tuần), KMTC (1-2 chuyến mỗi tuần), Sinokor (1-2 chuyến mỗi tuần), MOL (1 chuyến mỗi tuần). Có những tuần bị trùng lịch tàu, DVP đã phải thuê hai cảng bên cạnh, cảng PTSC và Tân Vũ, để phục vụ 1-2 chuyến mỗi tuần.

6

Thu nhập từ hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp tỷ trọng tương đối cao vào LNTT của DVP (bảng 1), nhờ vào: (1) tiền gửi có kỳ hạn tăng 20 tỷ đồng so với đầu năm (tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn chiếm 51% tổng tài sản) và gần như không vay nợ, (2) các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực logistics kho bãi (SITC Đình Vũ, Đình Vũ Logistics) hoạt động hiệu quả.

Mặc dù lượng tiền gửi khá lớn nhưng theo chia sẻ từ phía doanh nghiệp, tỉ lệ chi trả cổ tức tiền mặt dự kiến sẽ không có sự thay đổi nhiều.

Nhìn chung, LNST đạt 226 tỷ đồng (+ 1% YoY).

Trong năm 2018 và 2019, các dự báo và giả định chính của chúng tôi như sau:

7

Một số điểm lưu ý về mặt kế toán của DVP: (1) từ năm 2019, DVP sẽ hết thời gian hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế TNDN từ hoạt động cảng, (2) phần lớn tài sản cố định sẽ hết khấu hao trong 2020, khi đó, chúng tôi ước tính CP khấu hao sẽ giảm đáng kể xuống mức khoảng 45 tỷ/năm so với mức 80 tỷ/ năm như hiện tại.

Theo quan điểm của chúng tôi, DVP là lựa chọn an toàn trong lĩnh vực khai thác cảng biển nhờ cấu trúc vốn lành mạnh (gần như không có nợ), định giá rẻ (PE trailing hiện tại là 6.2x) và cổ tức bằng tiền mặt ổn định (dự kiến cổ tức tiền mặt 2019 là 4.000 đồng / cổ phiếu ~ Tỷ suất cổ tức 9%). Tuy nhiên, không còn nhiều chỗ cho sự tăng trưởng dài hạn vì cảng đã lấp đầy công suất.

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

vds

 

hotline