Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PGI – Cập nhật KQKD 9T2018

Được đăng vào 23-11-2018

PGI – Cập nhật KQKD 9T2018

Tiếp tục đẩy mạnh bảo hiểm sức khỏe và tai nạn trong khi giảm khai thác bảo hiểm xe cơ giới

Doanh thu phí bảo hiểm gốc 9 tháng đầu năm đạt 2.012 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành 74% kế hoạch năm. Cơ cấu các nghiệp vụ bảo hiểm tiếp tục tập trung vào phân khúc bán lẻ với bảo hiểm xe cơ giới đạt 765 tỷ đồng, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn đạt 390 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng lần lượt là -6% YoY và 72% YoY, chiếm 38% và 19% tổng doanh thu phí gốc. Cùng kỳ năm 2017, tỷ trọng hai mảng này lần lượt là 44% và 12,5% tổng doanh thu phí gốc. Nguyên nhân của sự thay đổi về cơ cấu sản phẩm là do PGI  đang thực hiện tái cơ cấu hoạt động kinh doanh bảo hiểm với chiến lược đẩy mạnh bảo hiểm sức khỏe và tai nạn (do tỷ lệ bồi thường thấp) trong khi giảm khai thác bảo hiểm xe cơ giới (do tỷ lệ bồi thường cao). Mảng bảo hiểm xe cơ giới sẽ giảm dần và duy trì ở mức 35% tổng phí gốc.

Các mảng còn lại như bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm cháy nổ chiếm tỷ trọng lần lượt 10%, 11%, 10,5% và 9% trong 9T2018.

4

Với chính sách thận trọng không tập trung vào tăng trưởng doanh thu mà vào tăng trưởng lợi nhuận, sau 7 tháng đầu năm, thị phần của PGI tiếp tục sụt giảm so với cuối năm 2017 do tình trạng cạnh tranh gay gắt. Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn thị trường tăng trưởng 13% YoY (theo IAV), trong khi doanh thu phí bảo hiểm gốc của PGI chỉ tăng 11% YoY.

Giảm bồi thường, tăng nhượng tái bảo hiểm và quản trị chi phí tốt hơn

Tổng chi bồi thường là 817 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, do năm nay công ty tăng mức nhượng tái bảo hiểm (tỷ lệ giữ lại 9T2018 là 75% so với 77% cùng kỳ năm 2017) nên tỷ lệ bồi thường 9T2018 đạt 53,5%, xấp xỉ mức 53,7% của năm 2017.

Tỷ lệ bồi thường trên phí gốc của bảo hiểm xe cơ giới ước tính 67,4%, tăng 6% so với mức 61,4% của năm 2017. Nguyên nhân là do Hiệp định Thương mại hàng hóa ATIGA gây ra tâm lý chờ đợi giá xe giảm, người tiêu dùng hạn chế mua xe, kéo theo doanh thu phí bảo hiểm gốc sụt giảm trong khi chi phí bảo dưỡng xe tăng do giá phụ tùng thay thế tăng. Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành ô tô, khả năng giá phụ tùng giảm trở lại là rất thấp. Do đó, chúng tôi cho rằng chi phí bồi thường cho nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đã hình thành một mặt bằng mới cao hơn. Vì công ty cho biết sẽ không tăng mức phí bảo hiểm của mảng xe cơ giới, chúng tôi cho rằng mức chi phí bồi thường của nghiệp vụ này trong các năm tới sẽ cao hơn giai đoạn trước.

Trong khi đó, tỷ lệ bồi thường trên phí gốc của bảo hiểm sức khỏe và tai nạn ước đạt 35,8%, giảm mạnh từ mức 46,2% năm 2017, do công ty đẩy mạnh mảng bảo hiểm sinh mạng cho người vay thông qua các ngân hàng và công ty tài chính tiêu dùng (tỷ lệ bồi thường chỉ khoảng 20-25%) đồng thời cắt giảm mảng bảo hiểm học sinh sinh viên (tỷ lệ bồi thường 38-40%).

Mảng bảo hiểm hàng hóa ghi nhận doanh thu tăng mạnh 23% YoY nhờ giá xăng đã tăng 8,3% trong 9 tháng đầu năm và năm nay PGI trúng thầu các hợp đồng bảo hiểm hàng hóa cho 40% giá trị hàng hóa của công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Nhờ đó, tỷ lệ bồi thường trên phí gốc giảm mạnh từ mức 26% cuối năm 2017 về 4,5% sau 9 tháng đầu năm.

Tỷ lệ chi phí 9T2018 đạt 41%, cải thiện so với mức 43% năm 2017. Nếu tính lại để loại trừ tác động của thông tư 50/2017/TT-BTC về cách ghi nhận doanh thu từ lãi đầu tư từ nguồn quỹ dự phòng nghiệp vụ, tỷ lệ chi phí của PGI năm 2017 và 9T2018 lần lượt là 48,3% và 46,7%. So với các năm trước, tỷ lệ chi phí cũng liên tục cải thiện. Từ tháng 7/2018, công ty đã đưa vào vận hành hệ thống phần mềm Core Insurance trong việc quản trị rủi ro, kiểm soát và giảm chi phí, bên cạnh chức năng quản lý dữ liệu khách hàng phục vụ cho chiến lược bán hàng. Do đó, chúng tôi cho rằng khả năng tiết giảm chi phí hoạt động sẽ được nâng cao trong các năm tới.

5

Hoạt động đầu tư đạt kết quả cao nhờ lãi tiền gửi tăng mạnh mặc dù thị trường chứng khoán suy giảm

Lợi nhuận từ đầu tư tài chính và đầu tư bất động sản đạt 51,5 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu điều chỉnh cộng khoản lãi tiền gửi phát sinh từ đầu tư quỹ dự phòng nghiệp vụ (ghi nhận ở mục Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm) để loại trừ ảnh hưởng của Thông tư 50, lợi nhuận đầu tư tăng 7% YoY.

Cùng kỳ năm 2017 công ty đã hiện thực hóa lợi nhuận từ khoản đầu tư vào Sabeco và bán một mảnh đất ở Bình Dương với lợi nhuận tổng cộng 37 tỷ đồng. Nếu loại trừ các khoản lợi nhuận bất thường này, lợi nhuận đầu tư tăng 49% YoY. Nguyên nhân là do lãi tiền gửi ngân hàng tăng mạnh trong 9T2018 so với cùng kỳ. Lãi suất tiền gửi trung bình 6T2018 ước đạt 6,5%/năm, tăng nhẹ so với 6,3%/năm 6T2017 trong khi số dư tiền gửi trung bình 9T2018 tăng mạnh 16% YoY. Ở mảng đầu tư chứng khoán, trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 9T2018 tăng 10,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ công ty hoàn nhập dự phòng 12,6 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư 9T2018 đạt 6,4%, cao hơn mức 6,2% của năm 2017 (đã loại trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

6

Tổng hợp, trong khi doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (HĐKDBH) tăng 2,9% YoY, tổng chi phí trực tiếp cho HĐKDBH chỉ tăng 1,5% YoY đã làm cho lợi nhuận gộp HĐKDBH tăng 11,5% YoY. Đồng thời, lợi nhuận gộp từ đầu tư tăng 7% YoY. Kết quả, lợi nhuận trước thuế PGI đạt 131 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành 77% kế hoạch năm của công ty và 75% mức dự phóng của chúng tôi.

Triển vọng nhờ hạng tín nhiệm tốt

Trong tháng 9/2018, PGI đã nhận được kết quả xếp hạng tín nhiệm B+ (tốt) và năng lực tín dụng tổ chức phát hành bbb- (tốt) từ A.M.Best, triển vọng nâng hạng của cả hai chỉ tiêu này là ổn định. Với kết quả này, công ty đã đủ điều kiện để cung cấp bảo hiểm và nhận tái bảo hiểm xuyên biên giới. Theo đó, từ quý 4/2018, PGI sẽ bắt đầu cung cấp bảo hiểm cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam là công ty con của tập đoàn Samsung và cộng đồng người Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam. Ngoài ra, công ty cũng sẽ bắt đầu nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài. Chúng tôi kỳ vọng các nghiệp vụ mới này sẽ giúp công ty tiếp tục giảm tỷ lệ bồi thường do khách hàng nước ngoài có hiểu biết tốt hơn về bảo hiểm cũng như ý thức tốt hơn trong đề phòng rủi ro.

Quan điểm

Hạng tín nhiệm tốt của PGI là kết quả của một quá trình nhiều năm công ty thực hiện tái cơ cấu sản phẩm và quy trình hoạt động theo hướng đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của ngành bảo hiểm Việt Nam, Rong Viet Securities đánh giá cao các nỗ lực phát triển bền vững của công ty. Trong 9 tháng đầu năm 2018, mặc dù hoạt động kinh doanh bảo hiểm chịu ảnh hưởng chính của các yếu tố bất lợi khách quan ở mảng bảo hiểm xe cơ giới, lợi nhuận vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Về dài hạn, hoạt động kinh doanh bảo hiểm cho thấy nhiều triển vọng tích cực khi công ty đạt được kết quả xếp hạng tín nhiệm tốt và cơ cấu sản phẩm tập trung nhiều hơn vào các nghiệp vụ có tình hình bồi thường tốt. Mảng bảo hiểm xe cơ giới đã hình thành một mặt bằng chi phí bồi thường cao hơn sẽ là một yếu tốt bất lợi tuy không lớn vì công ty sẽ giảm khai thác phân khúc này. Ngoài ra, lãi suất tiền gửi có xu hướng tăng sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động đầu tư trong các năm tới.

Chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu về mức 19.500 đồng, giảm 22% so với định giá trong báo cáo gần nhất, chủ yếu do chiết khấu vấn đề thanh khoản. Với cổ tức tiền mặt dự kiến trong 12 tháng tới là 1.200 đồng/cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY với tổng mức sinh lời kỳ vọng là 13% dựa trên mức giá đóng cửa 18.400 đồng/cp ngày 22/11/2018.

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

vds

hotline