Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

LTG –Cập nhật KQKD Quý 3 năm 2018

Được đăng vào 14-11-2018

LTG –Cập nhật KQKD Quý 3 năm 2018

Doanh thu tăng 12% YoY nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 47% YoY trong Q3 2018 do chi phí quản lý doanh nghiệp và lãi vay tăng

Trong quý 3/2018, doanh thu thuần đạt 2.012 tỷ đồng (+12% YoY) nhưng LNST chỉ đạt 45 tỷ đồng (-47% YoY). Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và LNST đạt lần lượt 6.423 tỷ đồng (+ 9,4% YoY) và 236 tỷ đồng (-15,5% YoY). Theo đó, Lộc Trời (UpCOM: LTG) đã hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ hoàn thành 40% kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cả năm 2018.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể, đặc biệt là chi phí nhân viên

Trong quý 3, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 50% so với cùng kỳ, từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, chi phí này tăng 19% so với cùng kỳ từ 210 tỷ đồng trong 9T2017 lên 250 tỷ trong 9T2018. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự gia tăng của chi phí nhân viên: tăng 19% so với cùng kỳ, từ 113 tỷ đồng trong 9T2017 lên 135 tỷ trong 9T2018 do LTG đã điều chỉnh lương cho nhân viên trong thời gian gần đây. Chúng tôi cho rằng đây có thể là kết quả của hợp đồng tư vấn giữa PwC và LTG, nhằm nâng cao chế độ đãi ngộ cho nhân viên, từ đó cải thiện hiệu suất công việc.

Chi phí lãi vay tăng đáng kể vì lý do mùa vụ và tăng sử dụng nợ vay ngắn hạn, làm giảm LNST

Trong quý 3, chi phí lãi vay tăng 60% so với cùng kỳ, từ 28,7 tỷ đồng lên 45,8 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, chi phí này tăng 50% so với cùng kỳ từ  85,7 tỷ đồng trong 9T2017 lên 128,7 tỷ trong 9T2018.

Chúng tôi nhận thấy có sự tương quan giữa nợ vay ngắn hạn và khoản mục nguyên vật liệu trong khoảng thời gian từ Q3/2017 đến nay. Cả hai đều tăng trong quý 1 và 3, sau đó đều giảm trong quý 2 và 4 (xem Hình 2).

Chúng tôi cho rằng nợ ngắn hạn tăng trong quý 1 và 3 chủ yếu được sử dụng để dự trữ nguyên vật liệu sản xuất cho quý 2 và quý 4. Hai quý này là lúc bắt đầu hai mùa vụ với sản lượng gạo cao nhất trong năm (xem Hình 1): vụ Đông Xuân bắt đầu từ tháng 11-12 và vụ Hè Thu bắt đầu từ tháng 4. Do đó, nhu cầu vật tư nông nghiệp như hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón tại thời điểm này thường tăng cao.

Nợ vay ngắn hạn còn được sử dụng để tài trợ cho việc mua lúa gạo phục vụ kinh doanh mảng lương thực do quý 3 cũng là thời điểm thu hoạch vụ Hè Thu.

1

Ngoài lý do mùa vụ kể trên, chi phí lãi vay tăng cao còn do LTG gia tăng sử dụng nợ vay ngắn hạn kể từ đầu năm 2018.

Chúng tôi nhận thấy LTG chủ yếu sử dụng nợ vay ngắn hạn, tương đồng với các doanh nghiệp khác hoạt động trong trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp (như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hạt giống). Tuy nhiên, LTG có mức độ sử dụng nợ vay ngắn hạn tương đối cao (xem hình 3). Tỷ lệ Nợ vay ngắn hạn/Tổng tài sản TTM (trượt bốn quý gần nhất) đạt 0.46 lần. Trong khi đó, các hệ số thanh toán lãi vay và nợ ngắn hạn lại chỉ đạt mức tương đương hoặc thấp hơn các công ty tương tự (xem hình 4).

LTG có cơ cấu doanh thu không đồng đều trong năm, do đó sử dụng vay ngắn hạn có thể xem là biện pháp phù hợp để giải quyết tình trạng thiếu hụt về dòng tiền. Ngoài ra, vay ngắn hạn còn dễ tiếp cận và thường có lãi suất thấp hơn vay dài hạn. Sử dụng đòn bẩy ở các doanh nghiệp tăng trưởng ổn định với chi phí đi vay thấp sẽ mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn cần để tâm đến rủi ro doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy lớn, nhưng lợi nhuận thu về lại không đủ để trả nợ và lãi vay.

2

Chúng tôi duy trì quan điểm LTG phụ thuộc vào nợ vay ngắn hạn để tài trợ cho vốn lưu động (trong đó chủ yếu là khoản phải thu và tồn kho). Điều này sẽ khiến cho lợi nhuận theo quý biến động mạnh vì phải gánh chịu thêm chi phí lãi vay. Cộng với tính mùa vụ của doanh thu, lợi nhuận theo quý sẽ càng biến động.

3

Chúng tôi lo ngại về khả năng LTG hoàn thành kế hoạch năm 2018: doanh thu thuần đạt 9.876 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 589 tỷ đồng. Do đó, dự phóng của chúng tôi thận trọng hơn kế hoạch của ban lãnh đạo.

Chúng tôi kỳ vọng vào quý IV, thường là quý có kết quả kinh doanh tốt nhất năm, sẽ giúp LTG đạt được doanh thu thuần dự phóng là 9.147 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi đã điều chỉnh giảm dự phóng PAT xuống mức 433 tỷ đồng. Mức giá mục tiêu cho LTG là 31.200, cộng với mức cổ tức tiền mặt kỳ vọng 2.000 đồng/cổ phiếu, tổng mức sinh lời kỳ vọng là 18%. Do đó chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị TÍCH LŨY đối với LTG.

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

vds

hotline