Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Cập nhật sơ bộ KQKD Q3 các doanh nghiệp niêm yết

Được đăng vào 02-11-2018

Cập nhật sơ bộ KQKD Q3 các doanh nghiệp niêm yết

Một số nhận định của chúng tôi về tình hình kinh doanh Q3 (dựa trên kết quả 590 công ty đã công bố):

  • Ngân hàng tăng trưởng chậm lại (17% YoY). Điều này phù hợp với dự đoán của chúng tôi đưa ra trong quý trước, đó là tăng trưởng của ngành ngân hàng dường như đã đạt đỉnh trong nửa đầu năm 2018.
  • Lợi nhuận của nhóm Bất động sản tăng mạnh do nhiều công ty ghi nhận lợi nhuận trong quý này như NLG, NVL và DXG.
  • Lợi nhuận của ngành Dầu khí (bao gồm PVB, PVC, PVD, PVS) tăng mạnh nhờ đóng góp của PVD và PVS. Hai công ty này đều có các khoản hoàn nhập dự phòng lớn. Bên cạnh đó, PVS cũng ghi nhận lợi nhuận từ dự án Sao Vàng Đại Nguyệt trong Q3.
  • Nhóm Nguyên vật liệu có kết quả không khả quan. Hầu hết các công ty thép (HSG, NKG, VIS, POM và TLH) đều gặp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng và áp lực cạnh tranh. HPG là ngoại lệ duy nhất.

1

  • Tựu trung lại, LNST toàn thị trường tăng 21%, trong đó VHM và GAS đóng góp đáng kể vào con số này.
  • Tuy nhiên, nếu loại trừ kết quả của nhóm ngành tài chính, tăng trưởng doanh thu và LNST của thị trường chỉ lần lượt là 12% và 9%.

Tóm lại, chúng tôi nhận thấy đóng góp của nhóm ngành tài chính, GAS và MSN vào tăng trưởng thu nhập của cả thị trường là rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại tăng trưởng của những trụ cột này trong năm tới khó có thể tích cực như năm nay

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

vds 

hotline