Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Năng lượng mặt trời tại Ninh Thuận – Giờ cao điểm

Được đăng vào 26-10-2018

Năng lượng mặt trời tại Ninh Thuận – Giờ cao điểm

Ninh Thuận là tỉnh có điều kiện tự nhiên phù hợp cộng với nhiều cơ chế ưu đãi nên đã thu hút được một số lượng lớn dự án đầu tư phát triển năng lượng mặt trời. Trong đó, một số dự án đã khởi công trong năm 2018 và dự kiến phát điện vào giữa năm 2019, hứa hẹn khả năng đem lại dòng tiền ổn định cho các doanh nghiệp chủ đầu tư.

Năng lượng mặt trời gia tăng tầm quan trọng trong mục tiêu phát triển năng lượng của Chính phủ

Năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, được nhấn mạnh trong điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2016 –2020 có xét đến năm 2030 (sau đây gọi là QHĐ VII điều chỉnh). Lưu ý rằng năng lượng tái tạo được đề cập trong bài viết này không bao gồm thủy điện quy mô lớn, vừa và thủy điện tích năng.

Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng sản lượng điện dự kiến sẽ tăng từ 6,5% năm 2020 lên 6,9% vào năm 2025 và cuối cùng đạt mức 10,7% vào năm 2030. Nhiệt điện vẫn là nguồn lớn nhất và dự kiến đóng góp 70% tổng sản lượng điện vào năm 2030. Trong khi đó, tỷ trọng thủy điện và điện nhập khẩu điện đều giảm qua các năm.

2

Trong các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời được đặc biệt chú trọng. Chỉ tỷ trọng thủy điện của tổng sản lượng điện dự kiến sẽ giảm mạnh (từ 29,5% năm 2020 xuống còn 15,5% vào năm 2030), tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo khác được dự kiến sẽ tăng. Trong đó, tỷ trọng điện mặt trời dự kiến sẽ tăng mạnh nhất (xem Hình 2).

Công suất lắp đặt điện mặt trời dự kiến đạt 850 MW vào năm 2020, sau đó tăng lên 4.000 MW vào năm 2025 và cuối cùng đạt 12.000 MW vào năm 2030. So sánh con số đó với công suất lắp đặt của điện gió (800 MW vào năm 2020, sau đó là 2.000 MW vào năm 2025 và chỉ 6.000 MW 2030), chúng ta có thể nhận ra rằng năng lượng mặt trời đang được chú trọng hơn. Đầu tư vào một ngành công nghiệp được Chính phủ khuyến khích như năng lượng mặt trời sẽ làm cho các dự án trở nên dễ được chấp thuận hơn. Các nhà đầu tư cũng có khả năng nhận các ưu đãi hấp dẫn, giúp các dự án hiệu quả về mặt lợi nhuận hơn.

3

Chính phủ có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các dự án phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm cả năng lượng mặt trời

Để đạt được các mục tiêu nói trên về phát triển năng lượng tái tạo, Chính phủ đã ban hành "Chiến lược phát triển nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" (Quyết định 2068 / QĐ-TTg) đề cập đến nhiều ưu đãi cho các dự án này. Một số ưu đãi chính được liệt kê trong bảng dưới đây.

4

Tại sao là Ninh Thuận?

Tỉnh Ninh Thuận có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển dự án năng lượng mặt trời. Dựa vào một nghiên cứu tiến hành bởi ESMAP, Ngân hàng Thế giới, Ninh Thuận rất có triển vọng để phát triển năng lượng mặt trời xét về về chiếu xạ trực tiếp bình thường, chiếu xạ ngang toàn cầu và tiềm năng quang điện.

5

6

Ninh Thuận đầy tiềm năng để phát triển năng lượng mặt trời. Số giờ nắng trải dài hầu như quanh năm, đạt trung bình từ 2.600 đến 2.800 giờ một năm. Tổng bức xạ nhiệt mặt trời là 5.221 kwh trên một mét vuông, cao hơn mức trung bình toàn quốc.

Ngoài ra, thời hạn bắt đầu vận hành thương mại (COD) đã được kéo dài đến cuối năm 2020 cho các dự án năng lượng mặt trời ở tỉnh Ninh Thuận hưởng ưu đãi bán điện ở mức 9,35 cent đô la Mỹ. Trước đây, thời hạn này là ngày 30 tháng 6 năm 2019 và các dự án năng lượng mặt trời ở các tỉnh khác vẫn phải đáp ứng thời hạn này để nhận được ưu đãi về giá.

Các chủ đầu tư dự án đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với EVN sẽ là những đối tượng hưởng lợi nhiều nhất.

Bên mua (EVN) có trách nhiệm mua tất cả điện năng sản xuất từ các dự án năng lượng mặt trời được kết nối lưới điện trong 20 năm với mức giá 2086 đồng / kWh (tương đương 9,35 USC / kWh) tại điểm giao nhận điện. Mức giá này được điều chỉnh theo biến động tỷ giá VND/USD.

Gelex Ninh Thuận, thuộc Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam (HSX: GEX) có mức đầu tư trên 1 MW tương đối thấp so với các dự án khác.  

Trong khi giá bán điện của hầu hết các nhà máy khác được xác định sao cho IRR không vượt quá 12% như được quy định tại Thông tư 56/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương, Gelex Ninh Thuận có tỷ suất IRR đến 15% do giá bán điện mặt trời hưởng ưu đãi theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg. Dựa trên tổng sản lượng điện ước tính là 82 triệu kWh, nhà máy Gelex Ninh Thuận dự kiến sẽ đóng góp 170 tỷ đồng từ việc bán điện mỗi năm.

Vì những lý do nêu trên, chúng tôi cho rằng Gelex Ninh Thuận là một dự án tiềm năng và sẽ có tác động tích cực đến GEX, bắt đầu từ năm sau.

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

vds 

hotline