Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Cập nhật KQKD quý III ngành chứng khoán

Được đăng vào 04-11-2019

Cập nhật KQKD quý III ngành chứng khoán

Kinh doanh nguồn vốn là mảng kinh doanh duy nhất có tăng trưởng lợi nhuận dương

Theo thống kê từ KQKD quý III của 73 CTCK, tổng thu nhập hoạt động (TNHĐ) và chi phí hoạt động (*) (CPHĐ) lần lượt ở mức 6.042 tỷ (+14,6% YoY) và 3.335 tỷ (+52,8% YoY) .

(*) Chi phí lãi vay được cộng vào chi phí đi vay của các khoản cho vay, một phần trong chi phí hoạt động

Kinh doanh nguồn vốn và tự doanh, hai mảng có tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu thu thu nhập, ghi nhập mức tăng trưởng thu nhập lần lượt là 35% YoY và 29% YoY. Dù vậy, tốc độ tăng chi phí từ hai mảng này còn cao hơn, lần lượt là 59% YoY và 140%. Chi phí mảng kinh doanh nguồn vốn tăng mạnh có thể tới từ việc các CTCK tăng vay mượn để phục vụ hoạt động ký quỹ. Trong khi đó, chi phí tự doanh tăng mạnh chủ yếu do lỗ tài sản tài chính (TSTC, hay FVTPL). Riêng phần lỗ TSTC tăng lên của công ty VPBS chiếm 50% tổng lỗ TSTC tăng lên, nếu loại bỏ VPBS thì lỗ TSTC của 72 CTCK còn lại tăng 93,1% YoY.

Về mặt cơ cấu lợi nhuận, mảng kinh doanh nguồn vốn đóng góp nhiều nhất với hơn 1,163 tỷ đồng, chiếm 43,0% tổng lợi nhuận hoạt động. Kinh doanh nguồn vốn cũng là mảng duy nhất ghi nhận lợi nhuận tăng YoY. Trong khi đó, mảng môi giới và dịch vụ là mảng đóng góp ít nhất với 386,4 tỷ đồng, chiếm 14,3% tổng lợi nhuận hoạt động.

11

Doanh thu từ hoạt động tài chính (HĐTC) Q3/2019 đạt 34 tỷ đồng, giảm 76% YoY. Tuy nhiên do chi phí tài chính giảm hơn 81% YoY, do đó thu nhập từ HĐTC giảm 47% YoY. Tổng thu nhập ròng (bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập tài chính), theo đó, giảm 13% YoY.

Trái với sự sụt giảm về thu nhập, chi phí quản lý (CPQL) vẫn có xu hướng nhích nhẹ so với Q3/2018, ước đạt 653 tỷ đồng (+1,6% YoY). Tỷ lệ CPQL trên tổng thu nhập ròng theo đó tăng 3 điểm phần trăm lên 24%.

1

Trong Q4/2019, chúng tôi cho rằng TNHĐ chính của các CTCK vẫn sẽ tới từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn, khi mà  dư nợ ký quỹ toàn thị trường cuối quý III 2019 đang cao hơn 34% so với trung bình dư nợ quý IV 2018. Dù vậy, với sự tham gia của các CTCK có vốn ngoại, áp lực cạnh tranh gia tăng thị phần thông qua lãi suất ký quỹ, lợi suất cho vay bình quân có thể giảm so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chúng tôi không kỳ vọng sự khởi sắc đáng kể từ mảng kinh doanh môi giới và tư vấn đầu tư so với cùng kỳ, bởi lẽ (1) GTGD trung hằng ngày tính đến tháng 30/10 vẫn đang thấp hơn gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái, và (2) Không có các thỏa thuận niêm yết hoặc phát hành lớn diễn ra trong quý IV năm nay.

4

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

vds 

hotline