Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

HDB – Cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019

Được đăng vào 07-11-2019

HDB – Cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019

húng tôi nhận thấy thu nhập lãi ở ngân hàng mẹ đang tăng trưởng tích cực hơn so với kỳ vọng ban đầu nhờ tín dụng và NIM đều mở rộng mạnh mẽ. HD Saison cũng đang có dấu hiệu hồi phục và đang cố gắng bắt kịp tốc độ tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận của ngân hàng mẹ. Dù vậy, tăng trưởng thu nhập hoạt động hợp nhất vẫn bị ảnh hưởng một phần do các khoản thu nhập khác còn hạn chế. Điểm tích cực là cả chi phí hoạt động và chi phí dự phòng đều được kiểm soát tốt, nhờ đó giữ được tăng trưởng lợi nhuận ở mức 20% YoY. Hệ số CAR (theo Basel II) hiện đạt 11%, giúp HDB có đủ bộ đệm vốn để duy trì tăng trưởng tín dụng tích cực trong vài năm tới.

HDB hiện đang giao dịch ở mức 29.150 đồng, tương đương với PBR dự phóng 2020 là 1,2 lần, tương đối hấp dẫn khi xem xét tiềm năng tăng trưởng 25% trong năm 2019 và 20% trong năm 2020. Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 33.500 đồng, tương đương với mức sinh lời 15%, theo đó chúng tôi giữ khuyến nghị Tích lũy đối với cổ phiếu này.

Ngân hàng mẹ tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng

Chúng tôi ước tính rằng LNTT của ngân hàng mẹ (không bao gồm thu nhập từ góp vốn cổ phần) đã tăng 25% YoY lên 2,7 ngàn tỷ. Trong khi đó, LNTT của HD Saison tăng 13,5% YoY lên 701 tỷ đồng.

Ngân hàng mẹ tăng trưởng tích cực nhờ thúc đẩy tăng trưởng thu nhập lãi (+36,7% YoY) do cả tín dụng và NIM đều mở rộng mạnh. Cho vay khách hàng tăng 14,9% YTD và tổng dư nợ tín dụng tăng 13,9% YTD, khá gần với hạn mức tăng trưởng tín dụng mới được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước khi được công nhận tuân thủ Basel II (gần 16%). Trong khi đó, NIM trượt 12 tháng tăng đáng kể từ 2,6% vào Q3/2018 lên 3,2% vào Q3/2019. Điều này chủ yếu nhờ lợi suất tài sản sinh lãi tăng 67 bps kể từ Q3/2018, đạt được do (1) một phần danh mục cho vay được chuyển sang áp dụng lãi suất thông thường (tăng thêm khoảng 1 điểm phần trăm so với mức ưu đãi trước đây) và (2) ngân hàng mẹ mở rộng hiệu quả vào các phân khúc có lợi nhuận cao hơn, bao gồm các dự án năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, việc phí dịch vụ tăng không đáng kể (+3,8% YoY) và thu nhập khác giảm (-23,9% YoY) đã kéo tăng trưởng TOI xuống còn 23,8% YoY, thấp hơn tăng trưởng thu nhập lãi. Chất lượng tài sản nội bảng vẫn đang ổn định, tuy nhiên ngân hàng mẹ tăng cường trích lập chi phí dự phòng (+175,5% YoY) để giảm số dư VAMC. Cho đến Q3, dư nợ trái phiếu VAMC còn lại 311 tỷ đồng, tương đương 63% dư nợ vào cuối năm 2018. Với tiến độ này, chúng tôi cho rằng kế hoạch tất toán toàn bộ nợ VAMC sẽ phải chuyển qua năm sau.

Nhìn chung, tăng trưởng LNTT của ngân hàng mẹ đạt 21,1% YoY (25% nếu không tính thu nhập từ góp vốn cổ phần).

Cho vay của HD Saison có dấu hiệu hồi phục

Mặc dù quý 2 có tăng trưởng tín dụng âm so với đầu năm, cho vay khách hàng của HD Saison đã phục hồi trong Q3, với số dư ước tính đạt 11 ngàn tỷ (+3,1% YTD, +4,3% QoQ), theo xu hướng chung của toàn ngành, tương tự như sự hồi phục đáng kể của FE Credit từ Q2 vừa rồi. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, NIM của HD Saison đã giảm nhẹ từ 28,5% trong năm 2018 xuống còn 28,2% trong 9T2019, dù cho công ty đã nỗ lực giảm chi phí huy động bình quân từ 8,3% xuống còn 7,8%. Do đó, tăng trưởng thu nhập lãi ròng của HD Saison chỉ đạt mức khiêm tốn khoảng 8% YoY. Ngược lại, thu nhập dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng chính với mức tăng trưởng lên tới 40% YoY, nhờ đó nâng tăng trưởng TOI lên khoảng 10% YoY.

HD Saison vẫn duy trì được tăng trưởng lợi nhuận 13,5% YoY nhờ kiểm soát tốt chi phí hoạt động và chi phí dự phòng. Chi phí hoạt động chỉ tăng khoảng 7% mặc dù số lượng điểm bán của HD Saison được mở rộng lên 15.942 điểm (+21% YoY). Tương tự, chi phí tín dụng chỉ tăng 12% khi tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 6,2%, không thay đổi so với Q3/2018 nhưng thấp hơn nhiều so với mức 6,9% trong Q2/2019. Tỷ lệ nợ xấu được cải thiện là nhờ nỗ lực thu hồi nợ xấu trong Q3 vừa rồi, theo chia sẻ từ phía ngân hàng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất tốt hơn mong đợi của chúng tôi, tuy vẫn thấp hơn so với mục tiêu đầu năm

Thu nhập lãi thuần hợp nhất tăng trưởng +25,1% YoY, được thúc đẩy bởi ngân hàng mẹ, nhưng HD Saison cũng đang cố gắng bắt kịp bằng cách đẩy mạnh cho vay và duy trì NIM. Thu nhập dịch vụ hợp nhất cũng tăng trưởng ở mức tương tự, 27,6% YoY, được thúc đẩy bởi các hoạt động bán bảo hiểm phi nhân thọ của HD Saison.

Tuy nhiên, thu nhập khác (không tính lãi và phí) đã giảm 21,6% YoY trong 9T2019 do lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán giảm mạnh (-39,7% YoY) và thu nhập khác đi ngang (+1,9% YoY ). Trong khi đó, việc CIR cải thiện từ 48% trong 9T2018 lên 46,2% đã bù đắp một phần cho việc tăng trích lập dự phòng. Tựu chung lại, HDB ghi nhận LNTT hợp nhất khoảng 3.448 tỷ đồng (+19,6% YoY), hoàn thành 67,9% kế hoạch của cả năm.

1

2

3

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

vds 

hotline