Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Bản tin chứng quyền có bảo đảm 12/11/2019

Được đăng vào 12-11-2019

Bản tin chứng quyền có bảo đảm 12/11/2019

• Thị trường chứng quyền chững đà giảm phiên hôm nay khi thị trường cơ sở có sự phục hồi sau 3 phiên giảm liên tiếp, phiên hôm nay cũng là phiên giao dịch cuối cùng của 4 mã CW, cả 4 mã này đều ở trạng thái lỗ so với giá IPO từ 58% đến 99%.

• Dừng lúc đóng cửa, đã có hơn 8,85 triệu chứng quyền được chuyển nhượng thành công với giá trị giao dịch đạt khoảng 12,97 tỷ đồng. So với phiên ngày hôm qua, khối lượng CW tăng 42,7% và giá trị giao dịch tăng 3,4%. Thanh khoản thị trường cao hơn so với bình quân 5 phiên trước đó 70% về khối lượng và 12% về giá trị. Độ rộng thị trường chuyển biến tích cực, đã có 17 mã tăng, 22 mã giảm giá và 02 mã giữ tham chiếu. Thanh khoản thị trường ở nhóm các mã CW có thời gian đáo hạn còn lại dưới 40 ngày chiếm 61% toàn thị trường và nhóm CW trên 110 ngày chiếm 28%. Đây cũng là phiên mà thanh khoản tập trung ở các mã tăng tốt nhất trong 6 phiên vừa qua với tỷ lệ 45% trong khi thanh thảnh ở các mã giảm đã giảm từ 70% ngày hôm qua xuống 51% ở phiên hôm nay.

• Tóm lại, thị trường chứng quyền đã chững đà giảm nhưng nhà đầu tư vẫn còn thận trọng. Các mã CW có tính dẫn dắt dựa theo cổ phiếu FPT, MWG… đang có sự trở lại cùng với HPG, VIC, TCB….nhà đầu tư vẫn nên thận trọng giải ngân ở giai đoạn này và chờ thêm các tín hiệu rõ ràng hơn.

KHUYẾN NGHỊ CHỨNG QUYỀN

Chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ đối với CW CFPT1905, dựa trên các luận điểm sau:

• Trạng thái ITM của CW CFPT1905 hiện đang ở mức 9,84%, với đòn bẩy hiệu quả ở mức hấp dẫn, đạt 3,77 lần. Chứng quyền CFPT1905 có thời gian giao dịch dài (162 ngày). Trong khi đó, độ biến động nội hàm và phần bù rủi ro của chứng quyền lần lượt ở mức 50,17% và 8,30% - thuộc nhóm những CW có độ biến động nội hàm thấp nhất thị trường.

• Về kỹ thuật, cổ phiếu FPT tiếp tục duy trì trend tăng giá. Trong khi đó, các chỉ số kỹ thuật cho tín hiệu mua củng cố đà tăng của cổ phiếu

. • Về cơ bản, bằng phương pháp định giá so sánh P/E và chiết khấu dòng tiền, chúng tôi định giá cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 1 năm là 65.300 đồng (tăng 7% so với giá ngày 12/11).

4

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU CƠ SỞ - FPT

• FPT là doanh nghiệp đi đầu trong cách mạng 4.0: (i) tiến hành vận hành xe tự lái tại Ecopark hợp tác với yamaha; (ii) Bổ sung 3 chuyên ngành mới như IoT; trí tuệ nhân tạo và Digital Marketing tại đại học FPT liên lết với đại học công nghệ Swinburne là trường top 10 về công nghệ tại Úc.

• Xuất khẩu phần mềm tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT với tốc độ tăng trường bình quần 20%/năm. Các hoạt động M&A đảm bảo FPT cung cấp các giải pháp công nghệ tổng thể với giá trị cao hơn và toàn diện hơn

. • 9T2019 doanh thu FPT đạt 19.597 tỷ đồng tăng trưởng 20,5% và LNTT đạt 3.507 tỷ đồng tăng trưởng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. EPS 9 tháng đạt 3.513 đồng tăng 29,5%. Khối Công nghệ ghi nhận DT và LNTT đạt lần lượt 11.068 tỷ đồng và 1.471 tỷ đồng, tăng tương ứng 25,3% và 41,8% so với cùng kỳ. Thị trường nước ngoài mang về cho FPT 8.221 tỷ đồng DT, tăng 28,5% và 1.344 tỷ đồng LNTT tăng 29,4%. Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 38% (9 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 39% và 38%).

• Bằng phương pháp định giá so sánh P/E và chiết khấu dòng tiền, chúng tôi định giá cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 1 năm là 65.300 đồng (tăng 7% so với giá ngày 12/11).

5

6

Đọc thêm : Vĩ mô và báo cáo chiến lược 

 

 

hotline