Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

BVH – Điều chỉnh doanh thu phí bảo hiểm và cơ cấu đầu tư để thích nghi với môi trường lãi suất thấp

Được đăng vào

BVH – Điều chỉnh doanh thu phí bảo hiểm và cơ cấu đầu tư để thích nghi với môi trường lãi suất thấp

Như đã nêu trong các báo cáo trước đây của chúng tôi, cạnh tranh khốc liệt, lãi suất trái phiếu chính phủ (TPCP) giảm và thiếu vốn là những cản trở cho tăng trưởng lợi nhuận của BVH trong những năm tới. Nhiều điều chỉnh đã được thực hiện không chỉ trong quy mô doanh số mà cả trong cơ cấu sản phẩm cũng như đầu tư để đối phó với tình hình trên. Kế hoạch năm 2020 (công bố trong ĐHCĐ 2019) đã được tính toán dựa trên mức lãi suất kỹ thuật tương tự như năm 2019. Do đó, lãi suất TPCP trong năm 2020 nếu tiếp tục giảm mạnh  sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến KQKD của BVH.

Bộ Tài chính (nắm giữ 72% số cổ phần đang lưu hành) không đưa ra bất kỳ kế hoạch thoái vốn nào đến hết năm 2020. Đây là một trở ngại lớn cho sự tăng trưởng của BVH vì công ty không thể phát hành một lượng lớn cổ phần để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Thay đổi cơ cấu sản phẩm nhằm đối phó với tình trạng lãi suất TPCP suy giảm

1

Tổng phí bảo hiểm gốc 9T2019 đạt 25.992 tỷ đồng (+ 14% YoY), trong đó, phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tăng lần lượt 18.197 tỷ đồng (+ 17% YoY) và 7.794 tỷ đồng (+ 7% YoY). Tốc độ tăng trưởng tổng phí bảo hiểm gốc đã chậm lại so với 27% của 9T2017 và 26% của 9T2018. Trong số hai sản phẩm chính của bảo hiểm nhân thọ (88% tổng phí bảo hiểm nhân thọ), doanh số của bảo hiểm liên kết đầu tư tăng vọt 25% YoY trong khi doanh số của bảo hiểm hỗn hợp giảm 9% YoY. Cơ cấu doanh thu phi nhân thọ ổn định.

2

Những thay đổi trong phí bảo hiểm nhân thọ là do (1) quy định mới đã loại bỏ yêu cầu các đại lý phải có kinh nghiệm trong tư vấn bảo hiểm hoặc làm việc trong ngành tài chính và (2) tình hình lãi suất TPCP giảm đã buộc các công ty bảo hiểm nhân thọ giảm doanh thu bảo hiểm hỗn hợp để giữ cho dự phòng toán học không tăng mạnh.

Do đó, trong khi doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm tăng 15% YoY, tổng chi trực tiếp HĐKD bảo hiểm chỉ tăng 4% YoY với chi phí dự phòng toán học, chiếm tỷ trọng lớn nhất (45%), giảm 5% YoY, dẫn đến lỗ thấp hơn đáng kể ở mảng kinh doanh cốt lõi (lỗ 299 tỷ đồng, so với lỗ 2.417 tỷ đồng trong 9T2018).

Thay đổi trong tỷ trọng các tài sản đầu tư nghiêng về tiền gửi ngân hàng nhằm duy trì tỷ suất đầu tư

Lợi nhuận 9T2019 từ hoạt động tài chính giảm 30% YoY: Thu nhập tài chính giảm 21% YoY vì năm ngoái công ty đã ghi nhận một khoản lãi khoảng 2.600 tỷ đồng từ việc hiện thực hóa lãi vốn các TPCP có thời gian đáo hạn 3-5 năm. Chi phí tài chính tăng 30% chủ yếu do chi phí lãi vay và repo tăng 43%.

Cơ cấu đầu tư vào cuối tháng 9/2019: TPCP 28%, tiền gửi ngân hàng 61%, cổ phiếu 3% và phần còn lại bao gồm ủy thác đầu tư và đầu tư liên doanh liên kết. Cơ cấu đầu tư đã thay đổi phần lớn từ năm 2018 với tỷ trọng tiền gửi ngân hàng tăng (40% trong năm 2017 và 58% vào năm 2018) và tỷ trọng TPCP giảm (45% trong năm 2017 và 31% vào năm 2018). Tỷ suất lợi nhuận đầu tư trong 9T2019 là 7,6% (đã thường niên hóa), thấp hơn 12,2% của 9T2018, nhưng không thay đổi nếu loại trừ khoản lãi vốn bất thường từ TPCP trong 9T2018.

Công ty tin rằng lãi suất TPCP sẽ giảm nhẹ trong năm 2020. Để đối phó với tình trạng này, công ty đang xem xét tăng tỷ lệ tiền gửi ngân hàng và giảm đầu tư vào TPCP nhằm duy trì lợi suất đầu tư.

Đọc thêm : Vĩ mô và báo cáo chiến lược 

3

Phát hành riêng lẻ 41,4 triệu cổ phiếu (5,91% cổ phiếu đang lưu hành)

BVH đã hoàn tất nhận hồ sơ đấu thầu từ 4 nhà đầu tư. Chúng tôi cho rằng khả năng cao nhất người mua sẽ là đối tác chiến lược hiện tại của BVH, Sumitomo. Giá phát hành chưa được quyết định nhưng sẽ là giá cao hơn giữa (1) giá đóng cửa trung bình 30 ngày gần nhất hoặc (2) ba lần giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính cuối năm gần nhất hoặc giữa năm 2019. Các cổ phiếu mới sẽ bị hạn chế giao dịch trong một năm. Việc phát hành dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong Q4/2019 hoặc Q1/2020. Chi phí thu được sẽ được sử dụng để tăng vốn cho mảng bảo hiểm (2.500 tỷ đồng), tài trợ cơ sở hạ tầng CNTT (200 tỷ đồng) và phần còn lại sẽ được sử dụng cho vốn lưu động . Dựa trên mức giá giao dịch 30 ngày gần nhất (tính đến ngày 13 tháng 11 năm 2019) là 72.200 đồng / cổ phiếu và ba lần giá trị sổ sách nửa đầu năm 2019 là 68.700 đồng / cổ phiếu, số tiền thu được sẽ vào khoảng 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đợt phát hành này sẽ không giúp ích nhiều cho tăng trưởng của mảng bảo hiểm vì quy mô của nó quá nhỏ.

Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

vds 

hotline