Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP)

Được đăng vào

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP)

2

Tập trung củng cố các lợi thế cạnh tranh dài hạn

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) và tăng giá mục tiêu 3% đạt 62.300 đồng/cổ phiếu khi điều chỉnh mô hình định giá chiết khấu dòng tiền (DCF) đến giai đoạn 2020-2024F cũng như tăng mục tiêu P/E đạt mức cao hơn là 12,5 lần từ mức 12,0 lần trước đây.

• Chúng tôi duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS đi ngang tại mức 448 tỷ đồng (+5% YoY) khi giả định biên lợi nhuận thấp bù trừ cho mức điều chỉnh tăng cho tăng trưởng sản lượng bán ra trong năm 2019 đạt 10% so với mức 7% trước đây, dựa trên việc BMP tiếp tục theo đuổi các chính sách thúc đầy tăng trưởng sản lượng bán.

• Chúng tôi dự báo sản lượng bán ra năm 2020 sẽ đạt 109.300 tấn (+5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2020 đạt 464 tỷ đồng (+4% YoY). Chúng tôi cũng duy trì dự báo tốc độ tăng trưởng kép LNST sau lợi ích CĐTS 5% trong giai đoạn 2019-2024.

• Bên cạnh việc chủ động thay đổi các chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và hệ thống phân phối như đã đề cập trong báo cáo cập nhật BMP [MUA +21,9%] - Các thay đổi linh hoạt mở đường cho tăng trưởng dài hạn, BMP cũng đầu tư dây chuyền nạp liệu tự động và thay mới máy móc sản xuất trong quý 3 2019, qua đó sẽ gia tăng lợi thế cạnh tranh dài hạn của BMP.

• Chúng tôi tiếp tục cho rằng định giá hiện tại của BMP với PER 2019/2020 lần lượt là 10,4/10 lần, dựa theo dự báo của chúng tôi so với mức trung bình 6 tháng của các công ty cùng ngành trong khu vực với trung vị PER trượt là 12,5 lần là hấp dẫn cho các nhà đầu tư giá trị do BMP sở hữu bảng cân đối kế toán lành mạnh và khả năng sinh lời vượt trội so với các công ty cùng ngành.

• Rủi ro: biên lợi nhuận giảm mạnh hơn dự kiến do biến động chi phí nhựa đầu vào.

Các chính sách mạnh để thúc đẩy tăng trưởng sản lượng bán tiếp diễn. BMP tiếp tục hoàn thành tăng trưởng sản lượng tích cực đạt 15% YoY trong 9 tháng 2019 (tương ứng 76.500 tấn), dẫn dắt chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng sản lượng bán năm 2019/2020F đạt 10%/5% so với mức 7%/4% trong báo cáo cập nhật gần nhất. Ngoài ra, dù biên lợi nhuận gộp 9 tháng 2019 được cải thiện như kỳ vọng nhờ giá nhựa đầu vào thuận lợi (biên lợi nhuận gộp quý 3/2019 của BMP duy trì ở mức 23,4% so với mức 23,2% ghi nhận trong quý 2/2019 và 22,6% trong quý 1/2019), chúng tôi giảm dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2019/2020F từ 23,5%/23,3% còn 23,1%/22,8% khi điều chỉnh tăng dự phóng chi phí khấu hao từ khoản đầu tư của BMP vào dây chuyền nạp liệu tự động và thay mới máy móc.

Đầu tư tăng trưởng bền vững trong dài hạn. BMP dự chi khoản vốn XDCB đạt 250 tỷ đồng trong năm 2019F, phần lớn nhằm đầu tư vào dây chuyền nạp liệu tự động và thay mới máy móc tại nhà máy Bình Dương (chiếm 57% tổng công suất hiện tại) và nhà máy Long An (chiếm 11% công suất). BMP hiện đã chi 137 tỷ đồng trong quý 3/2019 (175 tỷ đồng trong 9 tháng 2019). Khoản đầu tư này tiếp nối nỗ lực của BMP trong việc gia tăng lợi thế cạnh tranh trong dài hạn, bên cạnh các sáng kiến như loại bỏ phụ gia kim loại trong hệ thống phụ gia, tái cơ cấu hệ thống phân phối thông qua việc tăng tiêu chuẩn và KPI cho các đại lý phân phối cấp 1, giảm tỷ trọng sản lượng từ quá trình đấu thầu trực tiếp và vận chuyển sản phẩm cho các đại lý phân phối từ tháng 3/2019.

Môi giới chứng khoán  - Mở tài khoản chứng khoán miễn phí 

vcsc 

 

hotline