Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PLX - Khả năng tài chính mạnh hơn hỗ trợ mức cổ tức cao hơn

Được đăng vào

PLX  - Khả năng tài chính mạnh hơn hỗ trợ mức cổ tức cao hơn

3

Khả năng tài chính mạnh hơn hỗ trợ mức cổ tức cao hơn

• Chúng tôi tăng giá mục tiêu 9,6% và nâng khuyến nghị MUA cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) chủ yếu nhờ dự báo lợi nhuận tăng trung bình khoảng 2% trong giai đoạn 2020-2024F và tác động tích cực từ việc đưa định giá đến cuối năm 2020. Chúng tôi tăng cổ tức tiền mặt giai đoạn 2020-2024F 15% đạt 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 5,1%) dựa trên số dư tiền mặt lớn của PLX.

• Chúng tôi dự báo tăng trưởng EPS năm 2020F đạt 10,4% YoY, nhờ tăng trưởng sản lượng xăng dầu bán ra trong nước đạt 5,1% YoY mà khoản lỗ tỷ giá thấp hơn khi nguồn nhiên liệu đầu vào trong nước từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSR) đang thay thế nguồn nhập khẩu. Chúng tôi cho rằng 2020 sẽ là năm thuận lợi cho PLX với nguồn nhiên liệu đầu vào trong nước cao hơn từ NSR và rủi ro chính sách thấp hơn nhờ hỗ trợ mạnh hơn của quỹ bình ổn. • Chúng tôi kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kép EPS giai đoạn 2018-2024F đạt 10,5%, dẫn dắt bởi tăng trưởng sản lượng bán trong nước đạt 5,1%.

• PLX hưởng lợi từ tăng trưởng ngành xăng dầu mạnh mẽ tại Việt Nam 4,7%/năm, xấp xỉ gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu, theo dự báo của Nghiên cứu BMI. Ngoài ra, PLX có thể gia tăng tiềm năng tăng trưởng từ việc phát triển các mảng dịch vụ ngoài xăng dầu tại các trạm xăng và mảng kinh doanh khí LNG.

• PLX tỏ ra hấp dẫn tại EV/EVBITDA năm 2020F là 8,8 lần và P/E là 16,6 lần, thấp hơn lần lượt 17,2% và 22.2% so với trung vị các công ty cùng ngành ghi nhận. P/B của PLX đã giảm từ mức 3,3 lần trong năm 2017 còn 2,3 lần tại thời điểm ngày 30/09/2019 (bằng 1 nửa so với trung vị các công ty cùng ngành trong khi PLX có lợi suất cổ tức, ROE, nợ ròng/vốn chủ sở hữu và tăng trưởng EPS ngắn hạn cao hơn các đối thủ).

• Rủi ro: giá dầu biến động bất lợi dẫn đến biến động giá đầu vào; rủi ro chính sách.

Dự báo cổ tức tăng nhờ khả năng tài chính mạnh hơn. Tỷ lệ nợ ròng/CSH của PLX cải thiện từ mức 8,4% cuối năm 2018 lên -26,5% cuối quý 3/2019. Do đó, chúng tôi nâng dự báo cổ tức tiền mặt giai đoạn 2020-2024F 15%

Hiệu suất hoạt động của NSR giảm áp lực hàng tồn kho và rủi ro tỷ giá từ năm 2019. NSR đã là nguồn cung ổn định với thời gian giao nhận hàng nhanh hơn so với nguồn cung nhập khẩu, thể hiện trong KQKD 9 tháng 2019 của PLX với khoản lỗ tỷ giá thấp hơn nhiều so với dự kiến. Điều này thúc đẩy chúng tôi điều chỉnh dự báo từ lỗ tỷ giá ròng trung bình 45 tỷ đồng thành không còn lỗ tỷ giá trong giai đoạn 2019-2024F, do đó giúp tăng dự báo EPS giai đoạn 2019-2024F trung bình khoảng 2%.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu của Chính phủ tại PLX duy trì ở mức cao, cho thấy giảm những rủi ro chính sách có thể ảnh hưởng giá xăng dầu trong tương lai. Quỹ bình ổn giá xăng dầu của Chính phủ cho PLX tăng 22 lần đạt 1,2 nghìn tỷ đồng từ quý 2/2019 đến thời điểm cuối tháng 10/2019. Mức tăng này đồng nghĩa với việc giảm áp lực lên Quỹ bình ổn giá xăng dầu và giảm ảnh hưởng tiêu cực lên biên lợi nhuận của các nhà bán lẻ xăng dầu.

Chúng tôi dự báo tăng trưởng sản lượng bán ra tại các trạm COCO hằng năm đạt 5% và tăng trưởng lượng khách hàng công nghiệp đạt 6% trong giai đoạn 2019-2024F, dựa theo KQKD 9 tháng 2019, so với giả định trước đây lần lượt là 6% và 5%. Do đó chúng tôi dự báo tăng trưởng sản lượng trong nước đạt 5,1% trong giai doạn 2019-2024F so với mức 5,6% trước đây. Sản lượng bán tại các trạm COCO, chiếm 60% sản lượng bán trong nước, đem đến biên lợi nhuận cao hơn nhẹ cho với các khách hàng công nghiệp. Do đó, mức điều chỉnh này ảnh hưởng tiêu cực nhẹ cho dự báo lợi nhuận ròng của chúng tôi.

Môi giới chứng khoán  - Mở tài khoản chứng khoán miễn phí 

vcsc

 

 

hotline