Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

KBC - Các dự án đang chờ phê duyệt ảnh hưởng triển vọng ngắn hạn

Được đăng vào

KBC  - Các dự án đang chờ phê duyệt ảnh hưởng triển vọng ngắn hạn  

1

Các dự án đang chờ phê duyệt ảnh hưởng triển vọng ngắn hạn

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) trong khi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 4% còn 17.000 đồng, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng đạt 15,3% (không bao gồm lợi suất cổ tức) khi chúng tôi dự báo công ty sẽ không chi trả cổ tức tiền mặt từ 2019 trở đi.

• Giá mục tiêu của chúng tôi giảm chủ yếu phản ánh giả định thời gian bán đất khu công nghiệp (KCN) tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (NSHL) và bán đất khu đô thị (KĐT) tại KĐT Phúc Ninh kéo dài hơn khi chúng tôi ghi nhận quá trình phê duyệt chậm hơn dự kiến. Điều này được bù đắp 1 phần bởi việc điều chỉnh mô hình định giá chiết khấu dòng tiền (DCF) đến cuối năm 2020. Việc chúng tôi dời giả định thời gian ghi nhận doanh số cho KCN NSHL và KĐT Phúc Ninh làm giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2019F/2020F lần lượt 10%/14% trong khi điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2021F 5% so với giả định trước đây.

• Chúng tôi dự báo doanh thu đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (+44% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 782 tỷ đồng (+4,6% YoY) trong năm 2019. Chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS chủ yếu do giả định biên lợi nhuận gộp giảm 9,2 điểm phần trăm còn 49% của chúng tôi dựa trên các vấn đề bất thường liên quan đến KCN Tân Phú Trung trong quý 3/2019.

• Trong năm 2020F, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (-6,9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 842 tỷ đồng (+7,7% YoY) với giả định biên lợi nhuận ròng tăng 4,7 điểm phần trăm đạt 54% sau mức cơ sở thấp bất thường trong năm 2019.

• Chúng tôi kỳ vọng KBC sẽ hưởng lợi từ dòng vốn FDI tiếp tục vào Việt Nam và gia tăng hoạt động sản xuất nhờ quỹ đất lớn của công ty tại các cụm công nghiệp chính miền Bắc.

• Rủi ro: trì hoãn triển khai dự án; vốn lưu động biến động liên quan đến các mảng kinh doanh ngoài cốt lõi của KBC.

Điều chỉnh tăng chi phí cho KCN TPT ảnh hưởng lợi nhuận quý 3/2019, nhưng được kỳ vọng là diễn biến không thường xuyên. Việc điều chỉnh chi phí này khiến biên lợi nhuận gộp của KBC giảm còn 40% trong quý 3/2019. Theo KBC, mức điều chỉnh này phản ánh toàn bộ chi phí đã tăng từ vài năm trước. Với giá bán trung bình (ASP) cho KCN TPT tăng 34% YoY đạt 95-100 USD/m2 /kỳ hạn thuê từ mức 71-75 USD/m2 /kỳ hạn thuê, chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của doanh số bán đất tại KCN TPT trong tương lại sẽ duy trì khoảng 40% khi chi phí cũng đã điều chỉnh tăng với tốc độ tương đương. Do đó, chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của KBC sẽ phục hồi lại mức cao trên 50% khi KCN Quang Châu (QC) và Quế Võ (QV) đem lại biên lợi nhuận gộp khoảng 50-60%.

KCN NSHL và KĐT Phúc Ninh đang được triển khai chậm hơn giả định của chúng tôi, tăng hoài nghi về triển vọng ngắn hạn của công ty. Các dự án này vẫn đang chờ phê duyệt để chính thức mở bán. Chúng tôi hiện giả định rằng KCN NSHL sẽ bắt đầu đóng góp cho doanh thu trong năm 2020 và chiếm 20% tổng doanh thu năm 2020F. Đối với KĐT Phúc Ninh, chúng tôi kỳ vông dự án này sẽ ghi nhận doanh số bán đất trong năm 2019 và đóng góp 19% cho tổng doanh thu trong năm 2019 và 27% trong năm 2020.

ASP tại KCN được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, hỗ trợ lợi nhuận. Chúng tôi dự báo tăng trưởng ASP YoY tại các KCN của KBC sẽ đạt 10% trong năm 2020 và 7% trong năm 2021 dựa trên hoạt động sản xuất tiếp tục mạnh mẽ và nhu cầu đất KCN cao tại các cụm công nghiệp ở Việt Nam. Trong 9 tháng 2019, chúng tôi ước tính ASP tại các KCN của KBC tăng 7% YoY so với mức 8% YoY trong năm 2018.

Môi giới chứng khoán  - Mở tài khoản chứng khoán miễn phí 

vcsc

 

 

hotline