Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

MBB - Triển vọng vững mạnh duy trì; kỳ vọng tăng vốn vào đầu năm 2020

Được đăng vào

MBB  - Triển vọng vững mạnh duy trì; kỳ vọng tăng vốn vào đầu năm 2020

5

Triển vọng vững mạnh duy trì; kỳ vọng tăng vốn vào đầu năm 2020

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) và nâng giá mục tiêu 6,3% đến từ việc đưa định giá đến cuối năm 2020, một phần ảnh hưởng bởi mức giảm 1,1% của tổng LNST trong giai đoạn 2019F-2021F.

• Chúng tôi tăng nhẹ dự báo LNST năm 2019 thêm 0,3% đạt 7,7 nghìn tỳ đồng (+24,3% YoY) khi khi mức điều chỉnh tăng 6,3% lợi nhuận từ HĐKD trước dự phòng (PPOP) bù trừ cho mức tăng 21,7% của chi phí dự phòng.

• Chúng tôi giảm dự báo thu nhập thuần năm 2020F 0,8% còn 9,1 nghìn tỷ đồng (+18,7% YoY), chủ yếu do phí dự phòng tăng liên quan đến việc mở rộng công ty con mảng tài chính tiêu dùng (MCredit).

• Chúng tôi tiếp tục duy trì dự báo tăng trưởng cho vay năm 2019 ở mức 15% với kỳ vọng trái phiếu doanh nghiệp phát hành sẽ lấp đầy 17% hạn mức tăng trưởng tín dụng. Lợi suất tài sản sinh lãi (IEA) tiếp tục tăng nhờ gia tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ và trái phiếu doanh nghiệp trong tổng IEA, tuy nhiên chúng tôi cho rằng rủi ro gia tăng khi trái phiếu doanh nghiệp nhiều khả năng đến từ ngành bất động sản.

• Dự báo ROE trước khi huy động vốn trong năm 2020F của chúng tôi là 22% so với trung vị các ngân hàng khác là 19%. Chúng tôi nhận thấy MBB, với định giá tại trung vị các ngân hàng khác, tỏ ra hấp dẫn tại P/B năm 2020F là 1,2 lần.

• Rủi ro: (1) Gia tăng vốn thấp hơn dự kiến, (2) chi phí huy động tăng trên mức 4,5% và (3) rủi ro kinh doanh tại công ty con MCredit, có thể dẫn đến chi phí tín dụng tăng. Chúng tôi duy trì dự báo cho rằng đóng góp của MCredit trong tổng dự nợ hợp nhất sẽ duy trì ở mức thấp hơn 5% trong giai đoạn dự báo.

Mảng cho vay bán lẻ truyền thống có cơ hội ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 20% trong giai đoạn 2018-2021F. MBB cho thấy phương hướng rõ ràng trong mảng cho vay bán lẻ với CAGR số dư gộp đạt 34% của các khoản vay bán lẻ truyền thống trong giai đoạn 2015-2018. Trong 9 tháng 2019, mảng cho vay bán lẻ (không bao gồm MCredit) duy trì ở mức 37% dư nợ hợp nhất (so với dự báo năm 2019 của chúng tôi là 38%), vẫn thấp hơn mức được ghi nhận tại các ngân hàng tập trung cho vay bán lẻ như TCB (48%), ACB (57%) and STB (61%). Do đó, chúng tôi duy trì nhận định cho rằng MBB sẽ tăng tỷ trọng mảng cho vay bán lẻ lên 41% trước thời điểm cuối năm 2021.

MCredit và trái phiếu doanh nghiệp đóng vai trò công vụ hỗ trợ gia tăng lợi suất IEA. Chúng tôi nhận thấy dư nợ trái phiếu doanh nghiệp gia tăng trong 9 tháng 2019 khi số dư tăng 74% YTD đạt 14,8 nghìn tỷ đồng. Thu nhập lãi vay từ hoạt động đầu tư vào chứng khoán nợ tăng 42,9% YoY với lợi suất tăng đạt 6,5% trong 9 tháng 2019 (so với mức 5,2% cuối năm 2018). Số dư trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh sẽ tiếp tục tác động tích cực đến lợi suất IEA năm 2020F, theo nhận định của chúng tôi. Ngoài ra, với 5,2% thị phần (2018) và đóng góp 3,1% cho dư nợ hợp nhất (9 tháng 2019), MCredit hiện tạo ra chênh lệch biên lợi suất tích cực cho lợi suất IEA khi phần lớn dư nợ của MCredit đến từ các khoản vay tiền mặt.

Hạn chế chi phí tín dụng và chi phí huy động là các yếu tố chính cho thu nhập lãi thuần (NII) sau dự phòng năm 2020F. Như đã đề cập trong báo cáo MCredit bắt đầu đẩy mạnh lợi suất hợp nhất, ngày 09/08/2019, chúng tôi cho rằng tăng trưởng cho vay của MCredit sẽ bắt đầu chững lại khi chúng tôi dự báo CAGR khoản vay của MCredit đạt 33% trong giai đoạn 2018-2021F ( đóng góp 4,0% cho dư nợ hợp nhất trước thời điểm cuối năm 2021) nhằm hạn chế chi phí tín dụng. Về mặt chi phí huy động, chúng tôi cho rằng tăng trưởng giấy tờ có giá sẽ chững lại trong năm 2020 khi chúng tôi dự phóng (1) tăng trưởng cho vay chững lại của MCredit và (2) kế hoạch chào bán 244 triệu USD trong quý 1/2020 sẽ giảm nhu cầu vốn cấp 2.

Môi giới chứng khoán  - Mở tài khoản chứng khoán miễn phí 

vcsc

 

 

 

hotline