Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

DHG - Tăng trưởng duy trì ở mức khiếm tốn

Được đăng vào

DHG  - Tăng trưởng duy trì ở mức khiếm tốn

9

Tăng trưởng duy trì ở mức khiếm tốn

• Chúng tôi giữ khuyến nghị KÉM KHẢ QUAN dành cho CTCP Dược Hậu Giang (DHG) khi chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 2%. P/E dự phóng 2019 của DHG đạt 20,4 lần (cao hơn 32% so với các công ty cùng ngành) tỏ ra cao so với dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS 5% giai đoạn 2019-2022.

• Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo EPS giai đoạn 2020-2022 trung bình 4%, chủ yếu do biên LN gộp các sản phẩm tự sản xuất hiện đang thấp hơn nhẹ so với dự phóng của chúng tôi trong khi nâng thuế suất thực tế dự phóng.

• Chúng tôi dự phóng CAGR giai đoạn 2019-2022 đạt 3% về sản lượng bán các sản phẩm tự sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng trong kênh phân phối nhà thuốc và sự thiếu sự đa dạng sản phẩm của DHG.

• Dù giá hoạt chất đầu vào (API) cao hơn, chúng tôi dự báo EPS giai đoạn 2020-2021 sẽ tăng lần lượt 5%/4% nhờ giá bán trung bình tăng và thu nhập tài chính thuần gia tăng.

• Yếu tố hỗ trợ: Taisho tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu; ghi nhận sự hỗ trợ kinh doanh từ Taisho, đặc biệt là về sản phẩm

Triển vọng tăng trưởng doanh thu của DHG duy trì ở mức khiêm tốn, theo quan điểm chúng tôi. Trong năm 2019F/2020F/2021F, chúng tôi dự báo doanh thu từ sản phẩm tự sản xuất sẽ tăng nhẹ 3%/7%/5%. Dự báo tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2020 một phần dựa trên đóng góp đầy đủ cả năm của dây chuyển sản xuất thuốc PIC/S trong năm 2020 so với đóng góp 7 tháng trong năm 2019. Dự báo của chúng tôi cho DHG thấp hơn so với CAGR của ngành là khoảng 8% trong giai đoạn 2019F-2023F, theo IQVIA (trước đây có tên là IMS Health, 1 công ty nghiên cứu thị trường Mỹ), do (1) chúng tôi cho rằng kênh bệnh viện sẽ tăng trưởng nhanh hơn kênh phân phối nhà thuốc (khoảng 90% doanh số của DHG đến từ kênh phân phối nhà thuốc) trong bối cảnh tỉ lệ tham gia bảo hiệm y tế trong nước gia tăng, và (2) cạnh tranh gay gắt hơn ở kênh phân phối nhà thuốc trong khi phạm vi phân phối của DHG đã bão hòa, theo nhận định của chúng tôi, điều này cho thấy công ty có ít cơ hội tăng trưởng từ việc mở rộng mạng lưới phân phối.

Chúng tôi cho rằng giá API tăng làm giảm nhẹ biên lợi nhuận gộp của các sảm phẩm tự sản xuất. Việc Trung Quốc siết chặt các quy định môi trường khiến nhiều nhà máy phải ngưng hoạt động, đang làm hạn chế nguồn cung đồng thời tăng chi phí sản xuất API. Do đó, giá API đang gia tăng, theo các báo cáo ngành. Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp của các sản phẩm tự sản xuất của DHG sẽ giảm 170/72/39 điểm cơ bản trong năm 2019F/2020F/2021F khi chúng tôi cho rằng chi phí API của công ty sẽ tăng 3-8%/năm.

DHG thay đổi phương thức hạch toán khiến lợi nhuận báo cáo biến động nhưng không ảnh hưởng đến EPS. Từ năm 2019, trong 10% LNST sau lợi ích CĐTS được phân bổ cho quỹ khen thưởng – phúc lợi, 7% được ghi nhận trong chi phí G&A trong khi 3% LNST còn lại được ghi nhận ngoài báo cáo kết quả kinh doanh. Trước đây, toàn bộ đóng góp của DHG vào B&W được ghi nhận ngoài báo cáo KQKD. Do việc thay đổi phương thức kế toán này, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo sẽ giảm 5% trong năm 2019 và phục hồi 5% trong năm 2020 so với dự báo tăng trưởng EPS đạt 2%/5% trong năm 2019F/2020F.

Môi giới chứng khoán  - Mở tài khoản chứng khoán miễn phí 

vcsc 

 

 

hotline