Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PPC - Các công ty LDLK giúp PPC duy trì mức cổ tức hấp dẫn

Được đăng vào

PPC  - Các công ty LDLK giúp PPC duy trì mức cổ tức hấp dẫn 

1

Các công ty LDLK giúp PPC duy trì mức cổ tức hấp dẫn

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) và tăng giá mục tiêu 7,3% đạt 29.300 đồng/cổ phiếu dựa trên: (1) tác động của việc điều chỉnh thời điểm giá mục tiêu đến cuối năm 2020 và (2) chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2021-2029F trung bình 1,5% với giả định giá than giảm và sản lượng điện tăng.

• Chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận cốt lõi năm 2019F 2,0% đạt 838 tỷ đồng (-16% YoY) khi điều chỉnh tăng giả định sản lượng 6,2% dựa trên KQKD 9 tháng 2019 cao hơn dự kiến.

• Chúng tôi duy trì dự báo lợi nhuận cốt lõi năm 2020F đạt 899 tỷ đồng (+7,3% YoY), đến từ giá than trộn giảm (-11,4% YoY) và giả định tăng trưởng sản lượng điện 2,6%, điều này có ảnh hưởng cao hơn mức điều chỉnh giảm giá PPA 30 đồng/kWh tại nhà máy điện Phả Lại 1.

• Chúng tôi cho rằng PPC là công ty lâu đời nhất trong ngành (35 năm), có tiềm lực tài chính mạnh với lượng tiền mặt dồi dào và trả mức lợi suất cổ tức cao nhất trong các công ty điện thuộc danh mục theo dõi của chúng tôi. Chúng tôi duy trì giả định cổ tức tiền mặt giai đoạn 2019-2020F của chúng tôi là 2.700 đồng/cổ phiếu (lợi suất 10,4%) và giả định cổ tức duy trì dài hạn ở mức 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 11,6%) từ năm 2021 trở đi.

• Rủi ro: các khoản phải thu tăng/doanh thu giảm do chênh lệch giá than trộn tạm thời và chính thức; sự cố kỹ thuật ngoài dự kiến.

• PPC hiện được giao dịch tại định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2020F là 9,4 lần, mức chiết khấu 34% so với các công ty cùng ngành trong khu vực, trong khi đưa ra mức lợi suất cổ tức bền vững 10,4%-11,6%, theo dự báo của chúng tôi.

Đóng góp cổ tức từ CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tăng 30%/năm trong 2 năm tới. KQKD 9 tháng 2019 mạnh của HND và QTP củng cố dự báo của chúng tôi cho rằng cả 2 công ty có thể đóng góp cổ tức tiền mặt 119/156/206 tỷ đồng cho PPC trong năm 2019/2020/2021, tương đương với 14%-20% tổng lợi nhuận dự phóng cho PPC của chúng tôi trong giai đoạn này

Bộ Công Thương (MoIT) cho rằng tình trạng thiếu hụt điện sẽ trầm trọng hơn trong những năm tới. Theo báo cáo gần nhất của MoIT, lượng điện thiếu hụt có thể đạt khoảng 2 tỷ kWh trong năm 2020. Lượng điện thiếu hụt này có để tăng hơn 3 lần đạt 7 tỷ kWh trong năm 2021 và đạt 12 tỷ kWh trong năm 2022. Do đó, chúng tôi cho rằng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ yêu cầu PPC hoạt động với hiệu suất cao hơn trong những năm tới, do đó chúng tôi tăng 2,9% giả định sản lượng điện của PPC trong giai đoạn 2020-2023F

Chúng tôi cho rằng PPC sẽ được hưởng lợi nhờ giá than thế giới đang có xu hướng giảm. Trong báo cáo ngành Năng lượng ngày 23/10/2019 của chúng tôi, chúng tôi giảm giả định giá than Newcastle Australia 6.000 kcal/kg trong giai đoạn 2020-2023F trung bình 5,7%. Do đó, chúng tôi đồng thời giảm giả định giá than của PPC trong giai đoạn 2020-2023F trung bình khoảng 1%, điều này giúp PPC có biên lợi nhuận cao hơn trên thị trường cạnh tranh (CGM) trong khi chúng tôi cũng kỳ vọng giá CGM sẽ tăng trong những năm tới khi tình trạng thiếu hụt điện trở nên trầm trọng hơn.

Nhà máy điện Phả Lại 3 (660 MW) nhận được sự đồng thuận từ Chính quyền địa phương. PPC được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Sở Công Thương tỉnh Hải Dương khuyến khích xây dựng nhà máy điện than mới này. Công ty hiện đang tiến hành thực hiện nghiên cứu tiền khả thi để trình Bộ Công Thương phê duyệt.

Môi giới chứng khoán  - Mở tài khoản chứng khoán miễn phí 

vcsc 

 

hotline