Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

HT1 - KQKD 2019 tích cực; chi phí lãi vay giảm hỗ trợ KQKD 2020

Được đăng vào

HT1 - KQKD 2019 tích cực; chi phí lãi vay giảm hỗ trợ KQKD 2020 

7

KQKD 2019 tích cực; chi phí lãi vay giảm hỗ trợ KQKD 2020

• Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Xi măng VICEM Hà Tiên trong khi chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 9% lên 18.900 đồng/CP qua việc chúng tôi cập nhật mô hình định giá chiết khấu dòng tiền giai đoạn 2020-2024 cũng như giả định cho cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/CP (so với cổ tức tiền mặt 1.200 đồng/CP với ngày giao dịch không hưởng quyền 11/11/2019). Giá cổ phiếu của HT1 đã tăng 9% trong 3 tháng qua.

• Chúng tôi nâng dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS dự phóng 2019 thêm 6% lên 700 tỷ đồng (+9% YoY) trong khi giữ dự báo doanh thu không đổi là 8,7 nghìn tỷ đồng (+3% YoY) khi chúng tôi có quan điểm tích cực hơn về giả định biên LN gộp 2019.

• Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2020 sẽ tăng 7% YoY khi chúng tôi kỳ vọng cạnh tranh trong nước do tình trạng thừa cung sẽ tiếp tục tạo ra áp lực nhất định lên tăng trưởng doanh số và biên LN dù chi phí lãi vay giảm.

• Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng chi phí lãi vay giảm sẽ là yếu tố dẫn dắt chính cho tăng trưởng lợi nhuận từ năm 2020 trở đi khi HT1 thanh toán hết nợ bằng ngoại tệ trong năm 2020. Diễn biến này không chỉ giúp hỗ trợ cho lợi nhuận và dòng tiền, mà còn giúp bình ổn khả năng sinh lời của HT1.

• Yếu tố hỗ trợ: sản lượng bán cao hơn dự kiến và tối ưu hóa chi phí sản xuất.

• Rủi ro cho quan điểm của chúng tôi: chi phí đầu vào cao hơn dự kiến (ví dụ như giá than và điện)

Chúng tôi dự báo tăng trưởng sản lượng bán ra của HT1 đi ngang trong bối cảnh dư cung trong ngành tiếp diễn. Sản lượng xi măng bán ra trong 9 tháng 2019 của HT1 ghi nhận tăng trưởng mạnh 10% YoY đạt 5,4 triệu tấn từ mức cơ sở thấp trong 9 tháng 2018. Vì sản lượng xi măng bán ra trong 9 tháng 2019 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi duy trì dự báo sản lượng bán ra đạt 7,0 triệu tấn (+3,0% YoY) cho cả năm 2019F và 7,1 triệu tấn (+1,5%) cho năm 2020F. Chúng tôi vẫn cho rằng ngành xi măng Việt Nam sẽ duy trì tình trạng dư cung trong tương lai gần, với bối cảnh tiếp tục có các lượng công suất mới dự kiến được đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2019-2021

Áp lực cạnh tranh hạn chế mở rộng biên lợi nhuận gộp bất chấp các yếu tố ngắn hạn thuận lợi. Theo trao đổi cùng ban lãnh đạo của HT1, giá than đầu vào của công ty giảm nhẹ trong quý 3/2019 so với với quý 2/2019. Giá than đầu vào giảm cùng với giá bán tiếp tục tăng của HT1 tại các khu vực có nhu cầu xi măng cao đã đóng góp cho mức mở rộng lớn của biên lợi nhuận gộp trong quý 3/2019, đạt 19,5% so với mức 18,2% trong quý 2/2019 và 14,8% trong quý 3/2018. Do đó, chúng tôi điều chỉnh tăng giả định biên lợi nhuận gộp năm 2019F lên 17,0% so với mức 16,8% trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng áp lực cạnh tranh do tình trạng dư cung trong ngành sẽ tiếp tục tạo ra một số sức ép nhất định lên biên lợi nhuận gộp dài hạn. Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp của HT1 trong năm 2020F đạt 16,8% so với mức 17,0% trong năm 2019F.

Chi phí lãi vay giảm tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận. Chúng tôi kỳ vọng HT1 sẽ trả dần các khoản nợ dài hạn của công ty (chủ yếu là nợ vay bằng Euro) trong năm 2019F và 2020F, điều này sẽ giúp HT1 giảm chi phí lãi vay trong năm 2019F và 2020F lần lượt là 26% và 16%. Do đó, chúng tôi dự báo tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS trong năm 2019F/2020F đạt 9%/7%, vượt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ HĐKD dự báo trong năm 2019F/2020F là 4%/-1%.

Đọc thêm : Tổng hợp thị trường 

vcsc 

hotline