Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VCB - KQKD 9 tháng tích cực với thu nhập phí ấn tượng

Được đăng vào

VCB - KQKD 9 tháng tích cực với thu nhập phí ấn tượng 

1

KQKD 9 tháng tích cực với thu nhập phí ấn tượng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố KQKD mạnh 9 tháng năm 2019 với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY), hoàn thành 75% dự báo cả năm 2019 của chúng tôi. ROA và ROE tính từ đầu năm đến 9 tháng năm 2019 lần lượt đạt 1,7% và 26,2%. Các số liệu so sánh với quý (QoQ) bên dưới là giữa quý 3/2019 với quý 2/2019.

Thu nhập lãi ròng (NII) tăng mạnh 27% so với năm trước (YoY) nhờ vào tăng trưởng từ NIM mặc dù tăng trưởng tín dụng chậm hơn so với năm ngoái. VCB báo cáo tăng trưởng tín dụng 9 tháng 2019 đạt 12,1%, thấp hơn 349 điểm cơ bản so với 9 tháng 2018 là 15,6%. Tuy nhiên, NIM tăng 43 điểm cơ bản YoY đạt 3,18% (-3 điểm cơ bản QoQ) đi ngược lại với xu thế giảm của tăng trưởng tín dụng. Đáng chú ý, chúng tôi ghi nhận mức tăng đáng kể trong lợi suất tổng tài sản sinh lãi (TSSL) đạt 71 điểm cơ bản YoY đạt 6,16% (+2 điểm cơ bản QoQ), đến từ mức tăng mạnh mẽ trong lợi suất cho vay và lợi suất liên ngân hàng lần lượt là 71 điểm cơ bản và 93 điểm cơ bản YoY đạt 7,35% (+9 điểm cơ bản QoQ) và 2,24% (-17 điểm cơ bản QoQ). Trong khi đó, VCB vẫn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng trong chi phí huy động với mức 33 điểm cơ bản YoY đạt 3,19% (+8 điểm cơ bản QoQ) do tăng trưởng huy động đã vượt tăng trưởng tín dụng 44 điểm cơ bản trong 9 tháng 2019

Tổng thu nhập phí thuần (NFI) tăng mạnh, hỗ trợ bởi phí giao dịch ngoại hối. VCB tiếp tục khẳng định vị trí cạnh tranh trong thị trường ngoại hối với tăng trưởng mạnh mẽ trong phí giao dịch ngoại hối 9 tháng 2019 đạt 57,6% YoY (+29,8% QoQ) đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, đóng góp 27,8% cho thu nhập ngoài lãi (NOII). Bên cạnh đó, NFI thuần tăng 30,3% YoY (+18,9% QoQ) đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, đóng góp 37,5% cho NOII trong 9 tháng 2019. Cũng vì kết quả tốt thế này " cổ phiếu ngân hàng vietcombank " đã lên rất mạnh trong thời gian vừa qua 

Thu nhập từ thu hồi nợ đã xử lý duy trì mạnh mẽ. Hiện chưa có số liệu chi tiết cho khoản mục này trong thu nhập khác, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ có khoảng 3 nghìn tỷ đồng đến từ lãi từ thu hồi nợ trong 9 tháng 2019, đóng góp 30,9% NOII. VCB hiện đang cho thấy bằng chứng về khả năng thu hút phí từ các mảng kinh doanh chính (thanh toán và ngoại hối) để duy trì tăng trưởng NOII ổn định thay vì dựa vào các nguồn thu nhập khác. Tính đến 9 tháng 2019, NOII tăng 11,7% YoY (+15,1% QoQ), đóng góp 26% cho tổng thu nhập từ HĐKD (TOI). 

Tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể 11 điểm cơ bản YoY, đạt 1,08% (tăng 5 điểm cơ bản so với quý trước), nợ được xử lý không đáng kể. Tỷ lệ nợ nhóm 2 trong khoản vay gộp duy trì ở mức thấp 0,59% (so với 0,65% trong quý 3/2018 và 0,56% trong quý 2/2019). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh 185% trong quý 3/2019 từ 155% nợ xấu trong quý 3/2018 (so với 177% trong quý 2/2019). Tỷ lệ xử lý nợ/khoản vay gộp đạt 0,12% so với 0,22% ghi nhận trong 9 tháng 2018.

3

Môi giới chứng khoán  - Mở tài khoản chứng khoán miễn phí 

vcsc 

 

 

hotline